Войдите в аккаунт Google. И обновите страницу
Сборник двунадесяти месяцев ЦСЯ. Slavonic Bible Google

Соборник месяцей праздников на каждый день докс

. Соборник месяцей — Pericopes для фиксированной праздников на каждый день
1 deals Bonuses best site
Третья седмица (с понедельника по пяток) third week (monday through friday). Церковно-славянский язык Апокалипсис св. Ап. Иоанна Богослова (Откр) Евангелие от Луки (Лк) Книга пророка Захарии (Зах) Товит • www.церковно-славянская-библия.рф Товит Последование изобразительных celebration of the typika Синодальный перевод. Евангелие от Иоанна (Ин) Синодальный перевод. Книга Судей (Суд) Неделя второй седмицы, Григория Паламы second sunday in the fast, on which we commemorate st gregory palamas. Церковно-славянский язык Первое соборное послание святого апостола Петра
евангелия прокимены евангелия литургия цся

Соборник месяцей — Сказание коемуждо празднику, и избранным святым, апостолы и прокимены на литургии. • Сборник двунадесяти месяцев in Богослужебный апостол

 • (л. ск҃є ѡ҆б.)
  СОБО́РНИКЪ ДВꙊНА́ДЕСѦТИ МѢ́СѦЦЕЙ.
  Сказа́нїе коемꙋ́ждо пра́здникꙋ, и҆ и҆збра̑ннымъ ст҃ы̑мъ, а҆пⷭ҇лы, и҆ прокі́мены, на лїтꙋргі́и.
  Мѣ́сѧцъ септе́мврїй.
  а҃ [а] Нача́ло і҆нді́кта, си́рѣчь, но́вагѡ лѣ́та:
  И҆ па́мѧть преподо́бнагѡ ѻ҆ц҃а̀ на́шегѡ сѷмеѡ́на сто́лпника: И҆ мт҃ре є҆гѡ̀ ма́рѳы. Прокі́менъ, гла́съ г҃: Ве́лїй гдⷭ҇ь на́шъ, и҆ ве́лїѧ крѣ́пость є҆гѡ̀, и҆ ра́зꙋма є҆гѡ̀ нѣ́сть числа̀. Сті́хъ: Хвали́те гдⷭ҇а, ꙗ҆́кѡ бла́гъ ѱало́мъ: бг҃ови на́шемꙋ да ᲂу҆слади́тсѧ хвале́нїе. И҆ преподо́бномꙋ, гла́съ з҃: Честна̀ пред̾ гдⷭ҇емъ сме́рть прпⷣбныхъ є҆гѡ̀. А҆по́столъ къ тїмоѳе́ю, зача́ло сп҃в. Дрꙋгі́й а҆по́столъ къ колосса́ємъ, зача́ло сн҃и. А҆ллилꙋ́їа, гла́съ д҃: Тебѣ̀ подоба́етъ пѣ́снь бж҃е въ сїѡ́нѣ, и҆ тебѣ̀ возда́стсѧ мл҃тва во і҆ерⷭ҇ли́мѣ. Сті́хъ: Бл҃гослови́ши вѣне́цъ лѣ́та бл҃гости твоеѧ̀ гдⷭ҇и. И҆ преподо́бномꙋ: Блаже́нъ мꙋ́жъ боѧ́йсѧ гдⷭ҇а, въ за́повѣдехъ є҆гѡ̀ восхо́щетъ ѕѣлѡ̀. Прича́стенъ: Бл҃гослови́ши вѣне́цъ лѣ́та бла́гости твоеѧ̀ гдⷭ҇и. Дрꙋгі́й: Въ па́мѧть вѣ́чнꙋю:
  в҃ [з] Ст҃а́гѡ мꙋ́ченика ма́манта: И҆ прпⷣбнагѡ ѻ҆ц҃а̀ на́шегѡ і҆ѡа́нна по́стника, патрїа́рха цр҃ѧ̀ гра́да. На лїтꙋргі́и, прокі́менъ, гла́съ з҃: Возвесели́тсѧ пра́ведникъ ѡ҆ гдⷭ҇ѣ, и҆ ᲂу҆пова́етъ на (л. ск҃ѕ) него̀. Сті́хъ: Оу҆слы́ши бж҃е гла́съ мо́й, внегда̀ моли́ти ми сѧ къ тебѣ̀: А҆по́столъ къ ри́млѧнѡмъ, зача́ло ч҃ѳ. А҆ллилꙋ́їа, гла́съ д҃: Првⷣникъ ꙗ҆́кѡ фі́нїѯъ процвѣте́тъ, ꙗ҆́кѡ ке́дръ, и҆́же въ лїва́нѣ, ᲂу҆мно́житсѧ. Прича́стный: Ра́дꙋйтесѧ пра́веднїи ѡ҆ гдⷭ҇ѣ:
  г҃ [ѕ] Ст҃а́гѡ сщ҃енномꙋ́ченика а҆нѳі́ма, є҆пі́скопа нїкомиді́йскагѡ: И҆ прпⷣбнагѡ ѻ҆ц҃а̀ на́шегѡ ѳеокті́ста, спо́стника вели́кагѡ є҆ѵѳѵ́мїа. Прокі́менъ, гла́съ з҃: Честна̀ пред̾ гдⷭ҇емъ сме́рть прпⷣбныхъ є҆гѡ̀. Сті́хъ: Что̀ возда́мъ гдⷭ҇ви ѡ҆ всѣ́хъ, ꙗ҆̀же воздаде́ ми; А҆по́столъ къ є҆вре́ємъ, зача́ло тл҃д. А҆ллилꙋ́їа, гла́съ в҃: Сщ҃е́нницы твоѝ ѡ҆блекꙋ́тсѧ въ пра́вдꙋ, и҆ преподо́бнїи твоѝ возра́дꙋютсѧ. Сті́хъ: Блаже́нъ мꙋ́жъ боѧ́йсѧ гдⷭ҇а, въ за́повѣдехъ є҆гѡ̀ восхо́щетъ ѕѣлѡ̀. Прича́стный: Въ па́мѧть вѣ́чнꙋю:
  д҃ [є] Ст҃а́гѡ сщ҃енномꙋ́ченика вавѵ́лы, є҆пі́скопа а҆нтїохі́йскагѡ: И҆ ст҃а́гѡ проро́ка мѡѷсе́а бг҃ови́дца. Прокі́менъ, гла́съ д҃: Ст҃ы̑мъ, и҆̀же сꙋ́ть на землѝ є҆гѡ̀, ᲂу҆дивѝ гдⷭ҇ь всѧ̀ хотѣ́нїѧ своѧ̀ въ ни́хъ. Сті́хъ: Предзрѣ́хъ гдⷭ҇а предо мно́ю вы́нꙋ, ꙗ҆́кѡ ѡ҆деснꙋ́ю менѐ є҆́сть. А҆по́столъ къ є҆вре́ємъ, зача́ло т҃л. А҆ллилꙋ́їа, гла́съ д҃: Воззва́ша пра́веднїи, и҆ гдⷭ҇ь ᲂу҆слы́ша и҆́хъ. Прича́стный: Ра́дꙋйтесѧ пра́веднїи ѡ҆ гдⷭ҇ѣ:
  є҃ [д] Ст҃а́гѡ проро́ка заха́рїи, ѻ҆ц҃а̀ прⷣте́чева. Прокі́менъ, гла́съ з҃: Возвесели́тсѧ пра́ведникъ ѡ҆ гдⷭ҇ѣ, и҆ ᲂу҆пова́етъ на него̀. Сті́хъ: Оу҆слы́ши бж҃е гла́съ мо́й, внегда̀ моли́ти ми сѧ къ тебѣ̀. А҆пⷭ҇лъ къ є҆вре́ємъ, зача́ло тд҃і. А҆ллилꙋ́їа, гла́съ з҃: Свѣ́тъ возсїѧ̀ пра́ведникꙋ, и҆ пра̑вымъ се́рдцемъ весе́лїе. Прича́стный: Въ па́мѧть вѣ́чнꙋю:
  ѕ҃ [г] Воспомина́нїе бы́вшагѡ въ колосса́ехъ, є҆́же є҆́сть въ хѡ́нѣхъ, чꙋдесѐ, ѿ а҆рхїстрати́га мїхаи́ла: И҆ ст҃а́гѡ мꙋ́ченика є҆ѵдоѯі́а, и҆ и҆̀же съ ни́мъ: И҆ прпⷣбнагѡ ѻ҆ц҃а̀ на́шегѡ а҆рхі́ппа. Прокі́менъ, гла́съ д҃: Творѧ́й а҆́гг҃лы своѧ̀ дх҃и, и҆ слꙋгѝ своѧ̀ пла́мень ѻ҆́гненный. Сті́хъ: Бл҃гословѝ дꙋшѐ моѧ̀ гдⷭ҇а, гдⷭ҇и бж҃е мо́й, возвеличи́лсѧ є҆сѝ ѕѣлѡ̀. А҆пⷭ҇лъ къ є҆вре́ємъ, зача́ло т҃є. (л. ск҃ѕ ѡ҆б.) А҆ллилꙋ́їа, гла́съ є҃: Хвали́те гдⷭ҇а всѝ а҆́гг҃ли є҆гѡ̀. Сті́хъ: Ꙗ҆́кѡ то́й речѐ, и҆ бы́ша: то́й повелѣ̀, и҆ созда́шасѧ. Прича́стный: Творѧ́й а҆́гг҃лы своѧ̀ дх҃и:
  з҃ [и] Предпра́зднство ржⷭ҇тва̀ прест҃ы́ѧ бцⷣы: И҆ ст҃а́гѡ мꙋ́ченика сѡзо́нта. Прокі́менъ, гла́съ з҃: Возвесели́тсѧ пра́ведникъ ѡ҆ гдⷭ҇ѣ, и҆ ᲂу҆пова́етъ на него̀. Сті́хъ: Оу҆слы́ши бж҃е гла́съ мо́й. А҆пⷭ҇лъ къ є҆фесе́ємъ, зача́ло сл҃г. А҆ллилꙋ́їа, гла́съ д҃: Воззва́ша првⷣнїи, и҆ гдⷭ҇ь ᲂу҆слы́ша и҆̀хъ. Сті́хъ: Мнѡ́ги скѡ́рби пра́вєднымъ, и҆ ѿ всѣ́хъ и҆́хъ и҆зба́витъ ѧ҆̀ гдⷭ҇ь. Прича́стный: Въ па́мѧть вѣ́чнꙋю бꙋ́детъ пра́ведникъ: И҆ па́мѧть и҆́же во ст҃ы́хъ ѻ҆ц҃а̀ на́шегѡ і҆ѡа́нна а҆рхїепі́скопа, новгоро́дскагѡ чꙋдотво́рца.
  На лїтꙋргі́и, слꙋ́жба всѧ̀ ст҃и́тельскаѧ.
  и҃ [а] Ржⷭ҇тво̀ прест҃ы́ѧ влⷣчцы на́шеѧ бцⷣы и҆ приснодв҃ы мр҃і́и. На лїтꙋргі́и, прокі́менъ, гла́съ г҃. Пѣ́снь бцⷣы: Вели́читъ дш҃а̀ моѧ̀ гдⷭ҇а, и҆ возра́довасѧ дх҃ъ мо́й ѡ҆ бз҃ѣ сп҃сѣ мое́мъ. Сті́хъ: Ꙗ҆́кѡ призрѣ̀ на смире́нїе рабы̀ своеѧ̀: се́ бо ѿ ны́нѣ ᲂу҆блажа́тъ мѧ̀ всѝ ро́ди. А҆пⷭ҇лъ къ фїлїпписі́ємъ, зача́ло с҃м. А҆ллилꙋ́їа, гла́съ и҃: Слы́ши дщѝ и҆ ви́ждь, и҆ приклонѝ ᲂу҆́хо твоѐ. Сті́хъ: Лицꙋ̀ твоемꙋ̀ помо́лѧтсѧ бога́тїи лю́дстїи. Прича́стный: Ча́шꙋ спасе́нїѧ прїимꙋ̀, и҆ и҆́мѧ гдⷭ҇не призовꙋ̀.
  ѳ҃ [з] Ст҃ы́хъ и҆ пра́ведныхъ бг҃оѻц҃ъ і҆ѡакі́ма и҆ а҆́нны: И҆ ст҃а́гѡ мч҃нка севирїа́на. Прокі́менъ пра́здника, и҆ до ѿда́нїѧ. И҆ ст҃ы́хъ, гла́съ д҃: Ди́венъ бг҃ъ во ст҃ы́хъ свои́хъ: Сті́хъ: Въ цр҃квахъ благослови́те бг҃а: А҆пⷭ҇лъ къ гала́тѡмъ, зача́ло с҃і ѿ полꙋ̀. А҆ллилꙋ́їа, гла́съ а҃: Спасе́нїе пра́вєднымъ ѿ гдⷭ҇а: Прича́стенъ: Ра́дꙋйтесѧ пра́веднїи ѡ҆ гдⷭ҇ѣ: И҆ преподо́бнагѡ ѻ҆ц҃а̀ на́шегѡ і҆ѡ́сифа, волоцка́гѡ чꙋдотво́рца. Слꙋ́жба всѧ̀ преподо́бническаѧ.
  і҃ [ѕ] Ст҃ы́хъ мꙋ́ченицъ минодѡ́ры, митродѡ́ры и҆ нѷмфодѡ́ры.
  а҃і [є] Прпⷣбныѧ мт҃ре на́шеѧ ѳеодѡ́ры а҆леѯандрі́йскїѧ. Прокі́менъ, гла́съ д҃: Ди́венъ бг҃ъ во ст҃ы́хъ свои́хъ: Сті́хъ: Въ цр҃квахъ благослови́те бг҃а: А҆по́столъ къ гала́тѡмъ, зача́ло с҃н. А҆ллилꙋ́їа, гла́съ а҃: Терпѧ̀ потерпѣ́хъ гдⷭ҇а, и҆ внѧ́тъ мѝ. Прича́стный: (л. ск҃з) Въ па́мѧть вѣ́чнꙋю: И҆ пренесе́нїе моще́й прпⷣбныхъ ѻ҆ц҃ъ се́ргїа и҆ ге́рмана.
  в҃і [д] Ст҃а́гѡ сщ҃енномꙋ́ченика а҆ѵтоно́ма: Въ сі́й же де́нь ѿдае́тсѧ пра́здникъ ржⷭ҇тва̀ бцⷣы. Слꙋ́жба пое́тсѧ всѧ̀ пра́здникꙋ. На лїтꙋргі́и, прокі́менъ, а҆ллилꙋ́їа, и҆ прича́стенъ пра́здника. А҆пⷭ҇лъ днѐ, и҆ пра́здника.
  [зрѝ] Сꙋббѡ́та пред̾ воздви́женїемъ. На лїтꙋргі́и, прокі́менъ, гла́съ г҃: По́йте бг҃ꙋ на́шемꙋ, по́йте: Сті́хъ: Всѝ ꙗ҆зы́цы восплещи́те рꙋка́ми: А҆по́столъ къ корі́нѳѧнѡмъ, зача́ло рк҃ѕ. А҆ллилꙋ́їа, гла́съ є҃: Ми́лѡсти твоѧ̀ гдⷭ҇и, во вѣ́къ воспою̀: Сті́хъ: Занѐ ре́клъ є҆сѝ, во вѣ́къ млⷭ҇ть сози́ждетсѧ: Прича́стенъ днѐ.
  [зрѝ] Недѣ́лѧ пред̾ воздви́женїемъ. На лїтꙋргі́и, прокі́менъ, гла́съ ѕ҃: Спасѝ гдⷭ҇и лю́ди твоѧ̀, и҆ бл҃гословѝ достоѧ́нїе твоѐ. Сті́хъ: Къ тебѣ̀ гдⷭ҇и воззовꙋ̀: А҆по́столъ къ гала́тѡмъ, зача́ло сє҃і. А҆ллилꙋ́їа, гла́съ а҃: Вознесо́хъ и҆збра́ннаго ѿ люде́й мои́хъ. Сті́хъ: И҆́бо рꙋка̀ моѧ̀ застꙋ́питъ є҆го̀, и҆ мы́шца моѧ̀ ᲂу҆крѣпи́тъ є҆го̀. Прича́стный днѐ.
  г҃і [г] Ѡ҆бновле́нїе ст҃а́гѡ хра́ма, хрⷭ҇та̀ и҆ бг҃а на́шегѡ воскрⷭ҇нїѧ. На лїтꙋргі́и, прокі́менъ, гла́съ д҃: До́мꙋ твоемꙋ̀ подоба́етъ ст҃ы́нѧ гдⷭ҇и, въ долготꙋ̀ дні́й. Сті́хъ: Гдⷭ҇ь воцр҃и́сѧ: А҆по́столъ къ є҆вре́ємъ, зача́ло т҃з. А҆ллилꙋ́їа, гла́съ в҃: Ѡ҆снова́нїѧ є҆гѡ̀ на гора́хъ ст҃ы́хъ: Сті́хъ: Пресла́внаѧ глаго́лашасѧ ѡ҆ тебѣ̀ гра́де бж҃їй. Прича́стенъ: Гдⷭ҇и, возлюби́хъ благолѣ́пїе до́мꙋ твоегѡ̀:
  д҃і [в] Всемі́рное воздви́женїе чⷭ҇тна́гѡ и҆ животворѧ́щагѡ крⷭ҇та̀. На лїтꙋргі́и, А҆нтїфѡ́нъ а҃, ѱало́мъ к҃а, гла́съ і҃. Сті́хъ а҃: Бж҃е, бж҃е мо́й вонми́ ми, вскꙋ́ю ѡ҆ста́вилъ мѧ̀ є҆сѝ; Мл҃твами бцⷣы, сп҃се спасѝ на́съ. Сті́хъ в҃: Дале́че ѿ спасе́нїѧ моегѡ̀ словеса̀ грѣхопаде́нїй мои́хъ. Мл҃твами бцⷣы, сп҃се спасѝ на́съ. Сті́хъ г҃: Бж҃е мо́й, воззовꙋ̀ во днѝ, и҆ не ᲂу҆слы́шиши, и҆ въ нощѝ, и҆ не въ безꙋ́мїе мнѣ̀. Мл҃твами бцⷣы сп҃се спасѝ на́съ. Сті́хъ д҃: Ты́ же во ст҃ѣ́мъ живе́ши, хвало̀ і҆и҃лева. Мл҃твами бцⷣы сп҃се спасѝ на́съ. Сла́ва, и҆ ны́нѣ: Мл҃твами бцⷣы сп҃се спасѝ на́съ. А҆нтїфѡ́нъ в҃, ѱало́мъ ѻ҃г, гла́съ то́йже. Сті́хъ а҃: (л. ск҃з ѡ҆б.) Вскꙋ́ю бж҃е, ѿри́нꙋлъ є҆сѝ до конца̀; Спаси́ ны сн҃е бж҃їй, пло́тїю распны́йсѧ, пою́щыѧ тѝ: А҆ллилꙋ́їа: Сті́хъ в҃: Помѧнѝ со́нмъ тво́й, є҆го́же стѧжа́лъ є҆сѝ и҆спе́рва. Спаси́ ны сн҃е бж҃їй: Сті́хъ г҃: Гора̀ сїѡ́нъ сїѧ̀, въ не́йже всели́лсѧ є҆сѝ. Спаси́ ны сн҃е бж҃їй: Сті́хъ д҃: Бг҃ъ же цр҃ь на́шъ пре́жде вѣ́ка, содѣ́ла сп҃се́нїе посредѣ̀ землѝ. Спаси́ ны сн҃е бж҃їй: Сла́ва, и҆ ны́нѣ: Є҆диноро́дный сн҃е: ѻ҆́ба ли́ка вкꙋ́пѣ. А҆нтїфѡ́нъ г҃, ѱало́мъ ч҃и, гла́съ а҃. Сті́хъ а҃: Гдⷭ҇ь воцр҃и́сѧ, да гнѣ́ваютсѧ лю́дїе. Тропа́рь: Спасѝ гдⷭ҇и лю́ди твоѧ̀, и҆ блгⷭ҇вѝ достоѧ́нїе твоѐ, побѣ́ды на сопроти̑вныѧ да́рꙋѧ, и҆ твоѐ сохранѧ́ѧ крⷭ҇то́мъ твои́мъ жи́тельство. Сті́хъ в҃: Гдⷭ҇ь воцр҃и́сѧ, да гнѣ́ваютсѧ лю́дїе: сѣдѧ́й на херꙋві́мѣхъ, да подви́житсѧ землѧ̀. Тропа́рь: Спасѝ гдⷭ҇и лю́ди твоѧ̀: Сті́хъ г҃: Гдⷭ҇ь въ сїѡ́нѣ вели́къ, и҆ высо́къ є҆́сть над̾ всѣ́ми людьмѝ. Сп҃сѝ гдⷭ҇и лю́ди твоѧ̀: Сті́хъ д҃: Поклони́тесѧ гдⷭ҇ви во дворѣ̀ ст҃ѣ́мъ є҆гѡ̀. Спасѝ гдⷭ҇и лю́ди твоѧ̀: Вхо́дное: Возноси́те гдⷭ҇а бг҃а на́шего, и҆ покланѧ́йтесѧ подно́жїю нѡ́гꙋ є҆гѡ̀, ꙗ҆́кѡ ст҃о є҆́сть. Тропа́рь: Спасѝ гдⷭ҇и лю́ди твоѧ̀: Сла́ва, и҆ ны́нѣ: Конда́къ, гла́съ д҃: Вознесы́йсѧ на крⷭ҇тъ во́лею, тезоимени́томꙋ твоемꙋ̀ но́вомꙋ жи́тельствꙋ щедрѡ́ты твоѧ̀ да́рꙋй хрⷭ҇тѐ бж҃е, возвеселѝ на́съ си́лою твое́ю побѣ̑ды даѧ̀ на́мъ на сопоста́ты, посо́бїе и҆мꙋ́щꙋ твоѐ ѻ҆рꙋ́жїе ми́ра, непобѣди́мꙋю побѣ́дꙋ. Вмѣ́стѡ же трⷭ҇та́гѡ: Крⷭ҇тꙋ̀ твоемꙋ̀ покланѧ́емсѧ влⷣко, и҆ ст҃о́е воскрⷭ҇нїе твоѐ сла́вимъ. Прокі́менъ, гла́съ з҃: Возноси́те гдⷭ҇а бг҃а на́шего, и҆ покланѧ́йтесѧ подно́жїю нѡ́гꙋ є҆гѡ̀, ꙗ҆́кѡ ст҃о є҆́сть. Сті́хъ: Гдⷭ҇ь воцари́сѧ, да гнѣ́ваютсѧ лю́дїе. А҆пⷭ҇лъ къ корі́нѳѧнѡмъ, зача́ло рк҃є. А҆ллилꙋ́їа, гла́съ а҃: Помѧнѝ со́нмъ тво́й, є҆го́же стѧжа́лъ є҆сѝ и҆спе́рва. Сті́хъ: Бг҃ъ же цр҃ь на́шъ пре́жде вѣ́ка, содѣ́ла спасе́нїе посредѣ̀ землѝ. Прича́стный: Зна́менасѧ на на́съ свѣ́тъ лица̀ твоегѡ̀ гдⷭ҇и. Въ то́йже де́нь ве́чера, прокі́менъ вели́кїй, гла́съ з҃: Бг҃ъ на́шъ на нб҃сѝ и҆ на землѝ, всѧ̑ є҆ли̑ка восхотѣ̀, сотворѝ. Сті́хъ: Во и҆схо́дѣ і҆и҃левѣ ѿ (л. ск҃и) є҆гѵ́пта, до́мꙋ і҆а́кѡвлѧ и҆з̾ люде́й ва̑рваръ, бы́сть і҆ꙋде́а ст҃ы́нѧ є҆гѡ̀. Сті́хъ: Мо́ре ви́дѣ и҆ побѣжѐ, і҆ѻрда́нъ возврати́сѧ вспѧ́ть. Сті́хъ: Что́ ти є҆́сть мо́ре, ꙗ҆́кѡ побѣ́гло є҆сѝ; и҆ тебѣ̀ і҆ѻрда́не, ꙗ҆́кѡ возврати́лсѧ є҆сѝ вспѧ́ть; Та́же: Бг҃ъ на́шъ на нб҃сѝ и҆ на землѝ:
  є҃і [а] Ст҃а́гѡ великомꙋ́ченика нїки́ты. Прокі́менъ пра́здника, и҆ до ѿда́нїѧ, и҆ ст҃а́гѡ, гла́съ з҃: Возвесели́тсѧ првⷣникъ ѡ҆ гдⷭ҇ѣ, и҆ ᲂу҆пова́етъ на него̀. Сті́хъ: Оу҆слы́ши бж҃е гла́съ мо́й, внегда̀ моли́ти ми сѧ къ тебѣ̀. А҆пⷭ҇лъ къ тїмоѳе́ю, зача́ло сч҃в. А҆ллилꙋ́їа, гла́съ д҃: Пра́ведникъ ꙗ҆́кѡ фі́нїѯъ процвѣте́тъ: Прича́стный пра́здника, и҆ до ѿда́нїѧ, и҆ ст҃а́гѡ: Въ па́мѧть вѣ́чнꙋю:
  [зрѝ] Сꙋббѡ́та по воздви́женїи. А҆пⷭ҇лъ и҆ корі́нѳѧнѡмъ, зача́ло рк҃є ѿ полꙋ̀.
  [зрѝ] Недѣ́лѧ по воздви́женїи. Прокі́менъ пра́здника: А҆пⷭ҇лъ къ гала́тѡмъ, зача́ло с҃г. Прича́стный днѐ, и҆ пра́здника.
  ѕ҃і [з] Ст҃ы́ѧ великомч҃нцы є҆ѵфи́мїи всехва́льныѧ. Прокі́менъ, гла́съ д҃: Ди́венъ бг҃ъ во ст҃ы́хъ свои́хъ, бг҃ъ і҆и҃левъ. Сті́хъ: Въ цр҃квахъ бл҃гослови́те бг҃а, гдⷭ҇а ѿ и҆стѡ́чникъ і҆и҃левыхъ. А҆пⷭ҇лъ къ корі́нѳѧнѡмъ, зача́ло рп҃а. А҆ллилꙋ́їа, гла́съ ѕ҃: Терпѧ̀ потерпѣ́хъ гдⷭ҇а, и҆ внѧ́тъ мѝ, и҆ ᲂу҆слы́ша мл҃твꙋ мою̀. Прича́стный: Въ па́мѧть вѣ́чнꙋю:
  з҃і [ѕ] Ст҃ы́хъ мꙋ́чєникъ, софі́и, и҆ тре́хъ є҆ѧ̀ дще́рей, вѣ́ры, наде́жди и҆ любвѐ.
  и҃і [є] Преподо́бнагѡ ѻ҆ц҃а̀ на́шегѡ є҆ѵме́нїа є҆пⷭ҇кпа, гортѵ́нскагѡ чꙋдотво́рца.
  ѳ҃і [д] Ст҃ы́хъ мꙋ́чєникъ, трофі́ма, савва́тїа и҆ дорѷмедо́нта: И҆ преставле́нїе бл҃говѣ́рнагѡ вели́кагѡ кн҃зѧ ѳео́дѡра, и҆ ча̑дъ є҆гѡ̀ бл҃говѣ́рныхъ кн҃зе́й, дв҃да и҆ кѡнстанті́на, смоле́нскихъ и҆ ꙗ҆росла́вскихъ чꙋдотво́рцєвъ. Прокі́менъ, гла́съ з҃: Честна̀ пред̾ гдⷭ҇емъ: Сті́хъ: Что̀ возда́мъ: А҆пⷭ҇лъ къ гала́тѡмъ, зача́ло сг҃і. А҆ллилꙋ́їа, гла́съ ѕ҃: Бл҃же́нъ мꙋ́жъ боѧ́йсѧ гдⷭ҇а: Сті́хъ: Си́льно на землѝ бꙋ́детъ сѣ́мѧ є҆гѡ̀. Прича́стный: Въ па́мѧть вѣ́чнꙋю: (л. ск҃и ѡ҆б.)
  к҃ [г] Ст҃а́гѡ великомч҃нка є҆ѵста́ѳїа, и҆ дрꙋжи́ны є҆гѡ̀. Прокі́менъ, гла́съ д҃: Ст҃ы̑мъ, и҆̀же сꙋ́ть на землѝ є҆гѡ̀, ᲂу҆дивѝ гдⷭ҇ь всѧ̀ хотѣ̑нїѧ своѧ̀ въ ни́хъ. Сті́хъ: Предзрѣ́хъ гдⷭ҇а предо мно́ю вы́нꙋ, ꙗ҆́кѡ ѡ҆деснꙋ́ю менѐ є҆́сть, да не подви́жꙋсѧ. А҆пⷭ҇лъ къ є҆фесе́ємъ, зача́ло сл҃г. А҆ллилꙋ́їа, гла́съ д҃: Воззва́ша првⷣнїи, и҆ гдⷭ҇ь ᲂу҆слы́ша и҆̀хъ. Сті́хъ: Мнѡ́ги скѡ́рби првⷣнымъ, и҆ ѿ всѣ́хъ и҆́хъ и҆зба́витъ ѧ҆̀ гдⷭ҇ь. Прича́стный: Ра́дꙋйтесѧ првⷣнїи ѡ҆ гдⷭ҇ѣ: И҆ ст҃ы́хъ мч҃нкъ и҆ и҆сповѣ̑дникъ, вели́кагѡ кн҃зѧ мїхаи́ла, и҆ болѧ́рина є҆гѡ̀ ѳео́дѡра, черни́говскихъ чꙋдотво́рцєвъ. Слꙋ́жба на лїтꙋргі́и та́же, что̀ и҆ є҆ѵста́ѳїю.
  к҃а [в] Ст҃а́гѡ а҆пⷭ҇ла кодра́та, и҆́же въ магнисі́и: Въ то́йже де́нь па́мѧть и҆́же во ст҃ы́хъ ѻ҆ц҃а̀ на́шегѡ дими́трїа, митрополі́та росто́вскагѡ: Слꙋ́жба є҆мꙋ̀ ст҃и́тельскаѧ: Въ сі́й же де́нь ѿдае́тсѧ пра́здникъ животворѧ́щагѡ крⷭ҇та̀.
  к҃в [а] Ст҃а́гѡ сщ҃енномꙋ́ченика фѡ́ки. Прокі́менъ, гла́съ з҃: Честна̀ пред̾ гдⷭ҇емъ сме́рть прпⷣбныхъ є҆гѡ̀. Сті́хъ: Что̀ возда́мъ гдⷭ҇ви ѡ҆ всѣ́хъ, ꙗ҆̀же воздаде́ ми; А҆пⷭ҇лъ къ є҆вре́ємъ, зача́ло та҃і. А҆ллилꙋ́їа, гла́съ в҃: Сщ҃е́нницы твоѝ ѡ҆блекꙋ́тсѧ въ пра́вдꙋ, и҆ прпⷣбнїи твоѝ возра́дꙋютсѧ. Сті́хъ: Блаже́нъ мꙋ́жъ боѧ́йсѧ гдⷭ҇а: Прича́стный: Въ па́мѧть вѣ́чнꙋю бꙋ́детъ пра́ведникъ:
  к҃г [з] Зача́тїе чⷭ҇тна́гѡ, сла́внагѡ прⷪ҇ро́ка, прⷣте́чи и҆ крⷭ҇ти́телѧ гдⷭ҇нѧ і҆ѡа́нна. Прокі́менъ, гла́съ з҃: Возвесели́тсѧ пра́ведникъ ѡ҆ гдⷭ҇ѣ, и҆ ᲂу҆пова́етъ на него̀. Сті́хъ: Оу҆слы́ши бж҃е гла́съ мо́й, внегда̀ моли́ти ми сѧ къ тебѣ̀. А҆пⷭ҇лъ къ гала́тѡмъ, зача́ло с҃г ѿ полꙋ̀. А҆ллилꙋ́їа, гла́съ д҃: Првⷣникъ ꙗ҆́кѡ фі́нїѯъ процвѣте́тъ: Прича́стный: Въ па́мѧть вѣ́чнꙋю:
  к҃д [ѕ] Ст҃ы́ѧ первомч҃нцы и҆ равноапⷭ҇льныѧ ѳе́клы: Прокі́менъ, гла́съ д҃: Ди́венъ бг҃ъ во ст҃ы́хъ свои́хъ, бг҃ъ і҆и҃левъ. Сті́хъ: Въ цр҃квахъ блгⷭ҇ви́те бг҃а, гдⷭ҇а ѿ и҆стѡ́чникъ і҆и҃левыхъ. А҆пⷭ҇лъ къ тїмоѳе́ю, зача́ло сч҃ѕ. А҆ллилꙋ́їа, гла́съ а҃: Терпѧ̀ потерпѣ́хъ гдⷭ҇а, и҆ внѧ́тъ мѝ, и҆ ᲂу҆слы́ша моли́твꙋ мою̀. Прича́стный: Ра́дꙋйтесѧ: Въ то́йже де́нь па́мѧть прпⷣбнагѡ ѻ҆ц҃а̀ на́шегѡ нїка́ндра пꙋстынножи́телѧ, псковска́гѡ чꙋдотво́рца. Слꙋ́жба преподо́бническаѧ. (л. ск҃ѳ)
  к҃є [є] Прпⷣбныѧ мт҃ре на́шеѧ є҆ѵфросѵ́нїи: И҆ преставле́нїе прпⷣбнагѡ ѻ҆ц҃а̀ на́шегѡ се́ргїа и҆гꙋ́мена, ра́донежскагѡ чꙋдотво́рца. Прокі́менъ, гла́съ з҃: Честна̀ пред̾ гдⷭ҇емъ сме́рть прпⷣбныхъ є҆гѡ̀. Сті́хъ: Что̀ возда́мъ гдⷭ҇ви ѡ҆ всѣ́хъ, ꙗ҆̀же воздаде́ ми; А҆пⷭ҇лъ и҆ гала́тѡмъ, зача́ло сг҃і. А҆ллилꙋ́їа, гла́съ ѕ҃: Бл҃же́нъ мꙋ́жъ боѧ́йсѧ гдⷭ҇а, въ за́повѣдехъ є҆гѡ̀ восхо́щетъ ѕѣлѡ̀. Прича́стенъ: Въ па́мѧть вѣ́чнꙋю:
  к҃ѕ [д] Преставле́нїе ст҃а́гѡ а҆пⷭ҇ла и҆ є҆ѵⷢ҇лі́ста і҆ѡа́нна бг҃осло́ва. Прокі́менъ, гла́съ и҃: Во всю̀ зе́млю и҆зы́де вѣща́нїе и҆́хъ, и҆ въ концы̀ вселе́нныѧ глаго́лы и҆́хъ. Сті́хъ: Нб҃са̀ повѣ́даютъ сла́вꙋ бж҃їю, творе́нїе же рꙋкꙋ̀ є҆гѡ̀ возвѣща́етъ тве́рдь. А҆пⷭ҇лъ ѿ і҆ѡа́ннова собо́рнагѡ посла́нїѧ, зача́ло ѻ҃г, ѿ полꙋ̀. А҆ллилꙋ́їа, гла́съ а҃: И҆сповѣ́дѧтъ нб҃са̀ чꙋдеса̀ твоѧ̀ гдⷭ҇и, и҆́бо и҆́стинꙋ твою̀ въ цр҃кви свѧты́хъ. Сті́хъ: Бг҃ъ прославлѧ́емь въ совѣ́тѣ ст҃ы́хъ. Прича́стный: Во всю̀ зе́млю и҆зы́де вѣща́нїе и҆́хъ, и҆ въ концы̀ вселе́нныѧ глаго́лы и҆́хъ.
  к҃з [к] Ст҃а́гѡ мꙋ́ченика каллїстра́та, и҆ дрꙋжи́ны є҆гѡ̀: И҆ прпⷣбнагѡ ѻ҆ц҃а̀ на́шегѡ савва́тїа солове́цкагѡ. Прокі́менъ, гла́съ з҃: Честна̀ пред̾ гдⷭ҇емъ сме́рть преподо́бныхъ є҆гѡ̀. Сті́хъ: Что̀ возда́мъ гдⷭ҇ви ѡ҆ всѣ́хъ, ꙗ҆̀же воздаде́ ми; А҆пⷭ҇лъ къ гала́тѡмъ, Зача́ло сг҃і. А҆ллилꙋ́їа, гла́съ ѕ҃: Бл҃же́нъ мꙋ́жъ боѧ́йсѧ гдⷭ҇а: Прича́стный: Въ па́мѧть вѣ́чнꙋю:
  к҃и [в] Прпⷣбнагѡ ѻ҆ц҃а̀ на́шегѡ и҆ и҆сповѣ́дника харїтѡ́на. Прокі́менъ, гла́съ з҃: Восхва́лѧтсѧ прпⷣбнїи во сла́вѣ, и҆ возра́дꙋютсѧ на ло́жахъ свои́хъ. Сті́хъ: Воспо́йте гдⷭ҇ви пѣ́снь но́вꙋ. А҆пⷭ҇лъ къ корі́нѳѧнѡмъ, зача́ло рѻ҃ѕ. А҆ллилꙋ́їа, гла́съ ѕ҃: Бл҃же́нъ мꙋ́жъ боѧ́йсѧ гдⷭ҇а: Прича́стный: Въ па́мѧть вѣ́чнꙋю:
  к҃ѳ [а] Прпⷣбнагѡ ѻ҆ц҃а̀ на́шегѡ кѷрїа́ка ѿше́льника: На лїтꙋргі́и слꙋ́жба септе́мврїа въ к҃з де́нь.
  л҃ [з] Ст҃а́гѡ сщ҃енномꙋ́ченика григо́рїа, вели́кїѧ а҆рме́нїи. Прокі́менъ, гла́съ з҃: Честна̀ пред̾ гдⷭ҇емъ сме́рть прпⷣбныхъ є҆гѡ̀. Сті́хъ: Что̀ возда́мъ гдⷭ҇ви ѡ҆ всѣ́хъ, ꙗ҆̀же воздаде́ ми; А҆пⷭ҇лъ къ корі́нѳѧнѡмъ, зача́ло рѯ҃ѕ. А҆ллилꙋ́їа, гла́съ в҃: Сщ҃е́нницы (л. ск҃ѳ ѡ҆б.) твоѝ ѡ҆блекꙋ́тсѧ въ пра́вдꙋ, и҆ прпⷣбнїи твоѝ возра́дꙋютсѧ. Прича́стный: Въ па́мѧть вѣ́чнꙋю: И҆ прпⷣбнагѡ ѻ҆ц҃а̀ на́шегѡ григо́рїа, и҆́же на пе́лшмѣ рѣцѣ̀: На лїтꙋргі́и слꙋ́жба всѧ̀ прпⷣбническаѧ. И҆ свѧта́гѡ мїхаи́ла, пе́рвагѡ митрополі́та кі́евскагѡ, и҆ всеѧ̀ рѡссі́и чꙋдотво́рца. Слꙋ́жба ст҃и́тельскаѧ.
  Мѣ́сѧцъ ѻ҆ктѡ́врїй
  а҃ [ѕ] Покро́въ прест҃ы́ѧ бцⷣы: И҆ свѧта́гѡ а҆пⷭ҇ла а҆на́нїи, є҆ди́нагѡ ѿ ѻ҃: И҆ прпⷣбнагѡ ѻ҆ц҃а̀ рѡма́на сладкопѣ́вца: Прокі́менъ, гла́съ г҃. Пѣ́снь бцⷣы: Вели́читъ дш҃а̀ моѧ̀ гдⷭ҇а, и҆ возра́довасѧ дх҃ъ мо́й ѡ҆ бз҃ѣ сп҃сѣ мое́мъ. Сті́хъ: Ꙗ҆́кѡ призрѣ̀ на смире́нїе рабы̀ своеѧ̀, се́ бо ѿ ны́нѣ ᲂу҆блажа́тъ мѧ̀ всѝ ро́ди. И҆ а҆пⷭ҇лꙋ, гла́съ и҃: Во всю̀ зе́млю и҆зы́де вѣща́нїе и҆́хъ: А҆пⷭ҇лъ къ є҆вре́ємъ, зача́ло т҃к. И҆ а҆пⷭ҇лꙋ въ дѣѧ́нїихъ, зача́ло к҃а ѿ полꙋ̀. А҆ллилꙋ́їа, гла́съ и҃: Слы́ши дщѝ и҆ ви́ждь, и҆ приклонѝ ᲂу҆́хо твоѐ. Сті́хъ: Лицꙋ̀ твоемꙋ̀ помо́лѧтсѧ бога́тїи лю́дстїи. И҆ а҆пⷭ҇лꙋ гла́съ а҃: И҆сповѣ́дѧтъ нб҃са̀ чꙋдеса̀ твоѧ̀ гдⷭ҇и. Сті́хъ: Бг҃ъ прославлѧ́емь въ совѣ́тѣ ст҃ы́хъ. Прича́стный: Ча́шꙋ спасе́нїѧ: Дрꙋгі́й: Во всю̀ зе́млю и҆зы́де вѣща́нїе и҆́хъ: И҆ преподо́бнагѡ ѻ҆ц҃а̀ на́шегѡ са́ввы, ви́шерскагѡ чꙋдотво́рца. Слꙋ́жба є҆мꙋ̀ преподо́бническаѧ.

  http://www.ponomar.net/cgi-bin/bookreader2.cgi?uuid=0f0c7768-bbc0-11e1-8b31-a4032d34c3c4&file=28sobmes.xml


  Tue, 06 Jun 2017 14:17:04 GMT
 • Акафист Иоанну Предтече В основном акафист Предтече Иоанну...

 • С Неюже радующися, взываше Богу: Аллилуиа.

  http://vk.com/wall-62999544_41476
  Fri, 16 Jun 2017 17:14:06 GMT
 • Молитвенное последование с каноном покаянным о грехе...

 • Слава, и ныне: Аллилуиа, трижды. Канон покаянный. келейно чтомый для мужей и жен, повинных в грехе чадоубийства, глас 6.

  http://vk.com/wall-28087731_48115
  Fri, 23 Jun 2017 07:01:22 GMT
 • Христос Посреди Нас !!! (http://vk.com/club114484299) Апостольский...

 • Слава, и ныне: Аллилуиа, трижды. Канон покаянный келейно чтомый для мужей и жен, повинных в грехе чадоубийства, глас 6.

  http://vk.com/wall-114484299_7681
  Sun, 25 Jun 2017 03:00:07 GMT
 • Акафист Пресвятой Богородице в честь успения Ее Кондак 13...

 • растворися от Духа Святаго вино неисчерпаемыя благодати, Ходатаице закона, зачало истинныя веры Христовы непоколебимый столпе, мечу ярости Божия на богопротивных

  http://vk.com/wall-105401749_20236
  Tue, 13 Jun 2017 13:26:41 GMT
 • Православные.Предлагаю всем начать читать Псалтырь в пост.

 • Аллилуиа, Аллилуиа, Аллилуиа, Слава Тебе, Боже! (трижды).

  http://vk.com/wall313914468_39180
  Thu, 22 Jun 2017 23:56:06 GMT
 • АКАФИСТ ПОБЕДИТЕЛЬНОЙ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЕ Кондак...

 • Темже удивися Твоей неизреченней премудрости, зовый: Аллилуиа.

  http://vk.com/wall278594163_3732
  Tue, 06 Jun 2017 17:55:25 GMT
 • Честная глава пророка и крестителя Господа Иоанна.

 • С Не́юже ра́дующися, взыва́ше Бо́гу: Аллилу́иа. Икос 3.

  http://vk.com/wall-18488215_7728
  Wed, 07 Jun 2017 03:07:07 GMT
 • Акафист святому славному пророку, предтече...

 • С Не́юже ра́дующися, взыва́ше Бо́гу: Аллилу́иа. Икос 3.

  http://vk.com/wall189755812_39100
  Fri, 23 Jun 2017 00:02:42 GMT
 • Акафист победительной пресвятой богородице

 • Видящи Святая Себе в чистоте, глаголет Гавриилу дерзостно: преславное твоего гласа

  http://mvdiary.livejournal.com/16916.html


  Сборник двунадесяти месяцев ЦСЯ — Рамблер/поиск

  www.церковно-славянская-библия.рф/28_Men...ocs.htm

  Сказаніе коемуждо празднику, и избраннымъ святымъ, апостолы, и прокімены, на літургіи. По гласам.

  lib.pravmir.ru/library/readbook/1840

  По бlгословeнію С™ёйшагw Патріaрха Моск0вскагw и3 всеS Руси2 Пjмена. ( л. №). Сказaніе с™aгw є3піфaніа, є3пcкпа кЂпрскагw, њ двунaдесzти с™hхъ ...

  lib.pravmir.ru/library/book/1840

  ... Сборник двунадесяти месяцев · Прокимны, и аллилуиаре воскресные, литургийные, восьми гласов · Прокимны, аллилуиаре и причастны дневные ...

  azbyka.ru/cerkovnoslavyanskij-yazyk-v-tablicax

  А.Е Смирнова Сравнительная таблица глаголицы, кириллицы и греческого алфавита Азбука Церковный счет Надстрочные знаки Слова под титлами ...

  www.orthodic.org

  Онлайн церковнославянский словарь. Удобный поиск перевода церковнославянских слов по букве, части слова.

  ru.wikipedia.org/.../

  Церковнославя́нский язы́к — традиционный славянский язык богослужения, употребляемый Православной церковью в Болгарии, Сербии, Черногории, ...

  www.ruslang.ru/.../2002-2003/16-ljudogovskij.pdf

  ны быть перемещены в другие богослужебные книги или сборники .... ная — состоит из 12 томов (по числу месяцев); некоторые тома (по причинам ..... 2) «Ина служба собора святых славных и всехвальных двунадесяти.

  dic.academic.ru/.../

  ... Хинди, Хорватский, Церковнославянский (Старославянский), Черкесский ... Сборник русских и иностранных цитат, пословиц, поговорок, ... в году насчитывается двенадцать, по церковнославянски – двунадесять или дванадесять. ... Они проходили в течение 12 дней и символизировали 12 месяцев в году.

  lingvostranovedcheskiy.academic.ru/378/%D0%...%93.

  ... Хинди, Хорватский, Церковнославянский (Старославянский), Чаморро ... После двух месяцев оборонительных боев император Александр I был вынужден .... высоким стилем — нашествие двунадесяти языков (имеется в виду, что в ... Настоящее иллюстрированное издание представляет собой сборник ...

  sdsmp.ru/ns/item.php?ELEMENT_ID=3385

  Христианское учение о государстве и обществе · Церковнославянский язык: ... один вилами и рогатинами истребляли и гнали со своей земли двунадесять ... а за несколько месяцев до этого — 4 июля 1942 г. вышел на свободу после ..... и война: роль конфессий в защите Отечества. Сборник материалов.

  Поисковая технология 

  Let's block ads! (Why?)


  http://nova.rambler.ru/search?type=www&utm_source=r02&utm_medium=distribution&utm_content=e09&utm_campaign=a30&query=%D1%E1%EE%F0%ED%E8%EA+%E4%E2%F3%ED%E0%E4%E5%F1%FF%F2%E8+%EC%E5%F1%FF%F6%E5%E2+%D6%D1%DF

  X
  Великое повечерие Четвертая седмица (с понедельника по пяток) fourth week (monday through friday) Служба в среду — Богородице Одигитрии Содержание Третья седмица по Пасхе (с понедельника по субботу) third week after pentecost (monday through saturday) ЕС Преподобный Ефрем Сирин. Толкование на книгу пророчества Осии Числа • www.церковно-славянская-библия.рф Числа к филиппийцам • www.церковно-славянская-библия.рф к филиппийцам послание святого апостола павла Послание к Галатам (Гал) 1 петра • www.церковно-славянская-библия.рф 1 соборное послание апостола петра Прп. Ефрем Сирин. Толкование на послания божественного Павла. Послание к Титу www.церковно-славянская-библия.рф
  Ваш IP:
  54.225.37.159
  Это ваша арендная собственность