Последование изобразительных Celebration of the Typika

  ЧИСТЫЙ ИНТЕРНЕТ о Библии
1 https://1001bilet.ua/723-koncert_scorpions_v_kieve_2012.html
Книга Есфирь (Есф) К колоссянам послание святого апостола Павла the Epistle of the holy apostle paul to the colossians. Церковно-славянский язык апокалипсис • www.церковно-славянская-библия.рф апокалипсис откровение иоанна богослова К фессалоникийцам второе послание святого апостола Павла ЕС Синодальный перевод. Книга пророка Иоиля (Иоиль) Синодальный перевод. Третья книга Маккавейская (3Макк) Прокимны пасхальные - prokeimena, аллилуйя стихов и псалмов для причастия время пасхального. Церковно-славянский язык Послание к Филиппийцам святого апостола Павла Отпусты дневные - Ежедневные увольнения

Последование изобразительных

Celebration of the Typika

Warning: simplexml_load_file(https://blogs.yandex.ru/search.rss?text=&ft=comments&holdres=mark&full=1): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /home/p305413/www/xn-----7kcagabcx1bboelivelc9a1ae5h2keg.xn--p1ai/06_Typika_izobrazit.docs.htm on line 240

Warning: simplexml_load_file(): I/O warning : failed to load external entity "https://blogs.yandex.ru/search.rss?text=&ft=comments&holdres=mark&full=1" in /home/p305413/www/xn-----7kcagabcx1bboelivelc9a1ae5h2keg.xn--p1ai/06_Typika_izobrazit.docs.htm on line 240

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/p305413/www/xn-----7kcagabcx1bboelivelc9a1ae5h2keg.xn--p1ai/06_Typika_izobrazit.docs.htm on line 242


SLAVONIC = (с. 110) Нача́ло и҆з̾ѡбрази́тельныхъ глаго́ли си́це: Бл҃гословѝѰ. р҃в дꙋшѐ моѧ̀ гдⷭ҇а, бл҃гослове́нъ є҆сѝ гдⷭ҇и. Бл҃гословѝ дꙋшѐ моѧ̀ гдⷭ҇а, и҆ всѧ̑ внꙋ́трєннѧѧ моѧ̑, и҆́мѧ ст҃о́е є҆гѡ̀. Бл҃гословѝ дꙋшѐ моѧ̀ гдⷭ҇а, и҆ не забыва́й всѣ́хъ воздаѧ́нїй є҆гѡ̀: Ѡ҆чища́ющаго всѧ̑ беззакѡ́нїѧ твоѧ̑, и҆сцѣлѧ́ющаго всѧ̑ недꙋ́ги твоѧ̑: И҆збавлѧ́ющаго ѿ и҆стлѣ́нїѧ живо́тъ тво́й, вѣнча́ющаго тѧ̀ ми́лостїю и҆ щедро́тами: И҆сполнѧ́ющаго во бл҃ги́хъ жела́нїе твоѐ: ѡ҆бнови́тсѧ ꙗ҆́кѡ ѻ҆́рлѧ ю҆́ность твоѧ̀. Творѧ́й ми́лѡстыни гдⷭ҇ь, и҆ сꙋдьбꙋ̀ всѣ̑мъ ѡ҆би̑димымъ. Сказа̀ пꙋти̑ своѧ̑ мѡѷсе́ови, сыновѡ́мъ і҆и҃лєвымъ хотѣ̑нїѧ своѧ̑. Ще́дръ (с. 111) и҆ млⷭ҇тивъ гдⷭ҇ь, долготерпѣли́въ и҆ многомлⷭ҇тивъ. Не до конца̀ прогнѣ́ваетсѧ, нижѐ во вѣ́къ враждꙋ́етъ. Не по беззако́нїємъ на́шымъ сотвори́лъ є҆́сть на́мъ, нижѐ по грѣхѡ́мъ на́шымъ возда́лъ є҆́сть на́мъ. Ꙗ҆́кѡ по высотѣ̀ нбⷭ҇нѣй ѿ землѝ, ᲂу҆тверди́лъ є҆́сть гдⷭ҇ь млⷭ҇ть свою̀ на боѧ́щихсѧ є҆гѡ̀. Є҆ли́кѡ ѿстоѧ́тъ восто́цы ѿ за̑падъ, ᲂу҆да́лилъ є҆́сть ѿ на́съ беззакѡ́нїѧ на̑ша. Ꙗ҆́коже ще́дритъ ѻ҆те́цъ сы́ны, ᲂу҆ще́дри гдⷭ҇ь боѧ́щихсѧ є҆гѡ̀. Ꙗ҆́кѡ то́й позна̀ созда́нїе на́ше, помѧнꙋ̀, ꙗ҆́кѡ пе́рсть є҆смы̀: Человѣ́къ, ꙗ҆́кѡ трава̀ дні́е є҆гѡ̀, ꙗ҆́кѡ цвѣ́тъ се́льный та́кѡ ѡ҆цвѣте́тъ. Ꙗ҆́кѡ дꙋ́хъ про́йде въ не́мъ, и҆ не бꙋ́детъ, и҆ не позна́етъ ктомꙋ̀ мѣ́ста своегѡ̀. Млⷭ҇ть же гдⷭ҇нѧ ѿ вѣ́ка и҆ до вѣ́ка на боѧ́щихсѧ є҆гѡ̀, и҆ пра́вда є҆гѡ̀ на (с. 112) сынѣ́хъ сынѡ́въ хранѧ́щихъ завѣ́тъ є҆гѡ̀, и҆ по́мнѧщихъ за́пѡвѣди є҆гѡ̀ твори́ти ѧ҆̀. Гдⷭ҇ь на нб҃сѝ ᲂу҆гото́ва прⷭ҇то́лъ сво́й, и҆ црⷭ҇тво є҆гѡ̀ всѣ́ми ѡ҆блада́етъ. Бл҃гослови́те гдⷭ҇а всѝ а҆́гг҃ли є҆гѡ̀, си́льнїи крѣ́постїю, творѧ́щїи сло́во є҆гѡ̀, ᲂу҆слы́шати гла́съ слове́съ є҆гѡ̀. Бл҃гослови́те гдⷭ҇а всѧ̑ си̑лы є҆гѡ̀, слꙋги̑ є҆гѡ̀, творѧ́щїи во́лю є҆гѡ̀. Бл҃гослови́те гдⷭ҇а всѧ̑ дѣла̀ є҆гѡ̀, на всѧ́комъ мѣ́стѣ влⷣчества є҆гѡ̀. Сла́ва, пе́рвый ли́къ вы́шшимъ гла́сомъ. И҆ ны́нѣ, вторы́й ли́къ. Па́ки пе́рвый ли́къ: Бл҃гословѝ дꙋшѐ моѧ̀ гдⷭ҇а, и҆ всѧ̑ внꙋ́трєннѧѧ моѧ̑, и҆́мѧ ст҃о́е є҆гѡ̀. Бл҃гослове́нъ є҆сѝ гдⷭ҇и. Сла́ва ѻ҆ц҃ꙋ̀, и҆ сн҃ꙋ, и҆ ст҃о́мꙋ дх҃ꙋ. ХвалѝѰ. рм҃є дꙋшѐ моѧ̀ гдⷭ҇а. Восхвалю̀ гдⷭ҇а въ животѣ̀ мое́мъ, пою̀ бг҃ꙋ (с. 113) моемꙋ̀, до́ндеже є҆́смь. Не надѣ́йтесѧ на кнѧ́зи, на сы́ны человѣ́чєскїѧ, въ ни́хже нѣ́сть спасе́нїѧ. И҆зы́детъ дꙋ́хъ є҆гѡ̀, и҆ возврати́тсѧ въ зе́млю свою̀: въ то́й де́нь поги́бнꙋтъ всѧ̑ помышлє́нїѧ є҆гѡ̀. Бл҃же́нъ, є҆мꙋ́же бг҃ъ і҆а́кѡвль помо́щникъ є҆гѡ̀, ᲂу҆пова́нїе є҆гѡ̀ на гдⷭ҇а бг҃а своего̀: Сотво́ршаго нб҃о и҆ зе́млю, мо́ре, и҆ всѧ̑ ꙗ҆̀же въ ни́хъ: Хранѧ́щаго и҆́стинꙋ въ вѣ́къ, творѧ́щаго сꙋ́дъ ѡ҆би̑димымъ, даю́щаго пи́щꙋ а҆́лчꙋщымъ. Гдⷭ҇ь рѣши́тъ ѡ҆кова̑нныѧ, гдⷭ҇ь ᲂу҆мꙋдрѧ́етъ слѣпцы̀, гдⷭ҇ь возво́дитъ низве́ржєнныѧ, гдⷭ҇ь лю́битъ пра́ведники. Гдⷭ҇ь храни́тъ прише́льцы, си́ра и҆ вдовꙋ̀ прїи́метъ, и҆ пꙋ́ть грѣ́шныхъ погꙋби́тъ. Воцр҃и́тсѧ гдⷭ҇ь во вѣ́къ, бг҃ъ тво́й сїѡ́не, въ ро́дъ и҆ ро́дъ. И҆ ны́нѣ: Є҆диноро́дный сн҃е, и҆ сло́ве бж҃їй, (с. 114) безсме́ртенъ сы́й, и҆ и҆зво́ливый сп҃се́нїѧ на́шегѡ ра́ди воплоти́тисѧ ѿ ст҃ы́ѧ бцⷣы, и҆ приснодв҃ы мр҃і́и, непрело́жнѡ вочл҃вѣ́чивыйсѧ: распны́йсѧ же хрⷭ҇тѐ бж҃е, сме́ртїю сме́рть попра́вый, є҆ди́нъ сы́й ст҃ы́ѧ трⷪ҇цы, спрославлѧ́емый ѻ҆ц҃ꙋ̀ и҆ ст҃о́мꙋ дх҃ꙋ, сп҃сѝ на́съ. Подоба́етъ вѣ́дати, ꙗ҆́кѡ въ вели́кꙋю м҃-цꙋ не глаго́лемъ и҆з̾ѡбрази́тєльныѧ ѱалмы̀. Но по мл҃твѣ ꙗ҆́же: Влⷣко гдⷭ҇и і҆и҃се хрⷭ҇тѐ, бж҃е на́шъ: начина́етъ ᲂу҆чине́нный ли́къ си́це: Помѧнѝ на́съ, гдⷭ҇и: со сладкопѣ́нїемъ, во гла́съ и҃. И҆ а҆́бїе: Бл҃же́ни ни́щїи дх҃омъ: По концѣ́ же стїхѡ́въ, соедини́вшымсѧ двꙋ́мъ ликѡ́мъ, глаго́лютъ си́це: Помѧнѝ на́съ, гдⷭ҇и: Возгла́снѡ: Во црⷭ҇твїи твое́мъ помѧнѝ на́съ, гдⷭ҇и, є҆гда̀ прїи́деши во црⷭ҇твїи твое́мъ. (с. 115) Бл҃же́ни ни́щїи дꙋ́хомъ, ꙗ҆́кѡ тѣ́хъ є҆́сть црⷭ҇тво нбⷭ҇ное. Бл҃же́ни пла́чꙋщїи, ꙗ҆́кѡ ті́и ᲂу҆тѣ́шатсѧ. Бл҃же́ни кро́тцыи, ꙗ҆́кѡ ті́и наслѣ́дѧтъ зе́млю. Бл҃же́ни а҆́лчꙋщїи и҆ жа́ждꙋщїи пра́вды, ꙗ҆́кѡ ті́и насы́тѧтсѧ. Бл҃же́ни млⷭ҇тивїи, ꙗ҆́кѡ ті́и поми́ловани бꙋ́дꙋтъ. Бл҃же́ни чи́стїи се́рдцемъ, ꙗ҆́кѡ ті́и бг҃а ᲂу҆́зрѧтъ. Бл҃же́ни миротво́рцы, ꙗ҆́кѡ ті́и сы́нове бж҃їи нарекꙋ́тсѧ. Бл҃же́ни и҆згна́ни пра́вды ра́ди, ꙗ҆́кѡ тѣ́хъ є҆́сть црⷭ҇тво нбⷭ҇ное. Бл҃же́ни є҆стѐ, є҆гда̀ поно́сѧтъ ва́мъ, и҆ и҆зженꙋ́тъ, и҆ рекꙋ́тъ всѧ́къ ѕо́лъ глаго́лъ, на вы̀ лжꙋ́ще менѐ ра́ди. (с. 116) Ра́дꙋйтесѧ и҆ весели́тесѧ, ꙗ҆́кѡ мзда̀ ва́ша мно́га на нб҃сѣ́хъ. И҆ а҆́ще ᲂу҆́бѡ є҆́сть четыредесѧ́тница, соединѧ́єма ѻ҆́ба ли̑ка пою́тъ со сладкопѣ́нїемъ: Помѧнѝ на́съ, гдⷭ҇и: И҆ покло́нъ є҆ди́нъ на є҆ди́но ко́еждо. А҆́ще же нѝ, ско́рѡ. Сла́ва, и҆ ны́нѣ: Помѧнѝ на́съ гдⷭ҇и, є҆гда̀ прїи́деши во црⷭ҇твїи твое́мъ. Помѧнѝ на́съ влⷣко, є҆гда̀ прїи́деши во црⷭ҇твїи твое́мъ. Помѧнѝ на́съ ст҃ы́й, є҆гда̀ прїи́деши во црⷭ҇твїи твое́мъ. Ли́къ нбⷭ҇ный пое́тъ тѧ̀, и҆ глаго́летъ: ст҃ъ, ст҃ъ, ст҃ъ гдⷭ҇ь саваѡ́ѳъ, и҆спо́лнь нб҃о и҆ землѧ̀ сла́вы твоеѧ̀. Сті́хъ: Пристꙋпи́те къ немꙋ̀ и҆ просвѣти́тесѧ, и҆ ли́ца ва̑ша не постыдѧ́тсѧ. Ли́къ нбⷭ҇ный пое́тъ тѧ̀, и҆ глаго́летъ: (с. 117) ст҃ъ, ст҃ъ, ст҃ъ гдⷭ҇ь саваѡ́ѳъ, и҆спо́лнь нб҃о и҆ землѧ̀ сла́вы твоеѧ̀. Сла́ва: Ли́къ ст҃ы́хъ а҆́гг҃лъ и҆ а҆рха̑гг҃лъ, со всѣ́ми нбⷭ҇ными си́лами пое́тъ тѧ̀, и҆ глаго́летъ: ст҃ъ, ст҃ъ, ст҃ъ гдⷭ҇ь саваѡ́ѳъ: и҆спо́лнь нб҃о и҆ землѧ̀ сла́вы твоеѧ̀. И҆ ны́нѣ: [а҃] Вѣ́рꙋю во є҆ди́наго бг҃а ѻ҆ц҃а̀ вседержи́телѧ, творца̀ нб҃ꙋ и҆ землѝ, ви̑димымъ же всѣ̑мъ и҆ неви̑димымъ. [в҃] И҆ во є҆ди́наго гдⷭ҇а і҆и҃са хрⷭ҇та̀, сн҃а бж҃їѧ, є҆диноро́днаго, и҆́же ѿ ѻ҆ц҃а̀ рожде́ннаго пре́жде всѣ́хъ вѣ̑къ. свѣ́та ѿ свѣ́та, бг҃а и҆́стинна, ѿ бг҃а и҆́стинна, рожде́нна, не сотворе́нна, є҆диносꙋ́щна ѻ҆ц҃ꙋ̀, и҆́мже всѧ̑ бы́ша. [г҃] На́съ ра́ди человѣ̑къ, и҆ на́шегѡ ра́ди сп҃се́нїѧ сше́дшаго съ нб҃съ, и҆ воплоти́вшагосѧ ѿ дх҃а ст҃а и҆ мр҃і́и дв҃ы, и҆ вочеловѣ́чшасѧ. (с. 118) [д҃] Распѧ́таго же за ны̀ при понті́йстѣмъ пїла́тѣ, и҆ страда́вша, и҆ погребе́на. [є҃] И҆ воскре́сшаго въ тре́тїй де́нь, по писа́нїємъ. [ѕ҃] И҆ возше́дшаго на нб҃са̀, и҆ сѣдѧ́ща ѡ҆деснꙋ́ю ѻ҆ц҃а̀. [з҃] И҆ па́ки грѧдꙋ́щаго со сла́вою сꙋди́ти живы̑мъ и҆ мє́ртвымъ, є҆гѡ́же црⷭ҇твїю не бꙋ́детъ конца̀. Втора́гѡ собо́ра: [и҃] И҆ въ дх҃а ст҃а́го, гдⷭ҇а животворѧ́щаго, и҆́же ѿ ѻ҆ц҃а̀ и҆сходѧ́щаго, и҆́же со ѻ҆ц҃е́мъ и҆ сн҃омъ спокланѧ́ема и҆ ссла́вима, глаго́лавшаго прⷪ҇ро́ки. [ѳ҃] Во є҆ди́нꙋ ст҃ꙋ́ю, собо́рнꙋю и҆ а҆пⷭ҇льскꙋю цр҃ковь. [і҃] И҆сповѣ́дꙋю є҆ди́но кр҃ще́нїе, во ѡ҆ставле́нїе грѣхѡ́въ. [а҃і]Ча́ю воскрⷭ҇нїѧ ме́ртвыхъ: [в҃і] И҆ жи́зни бꙋ́дꙋщагѡ вѣ́ка, а҆ми́нь. Ѡ҆сла́би, ѡ҆ста́ви, простѝ бж҃е прегрѣшє́нїѧ на̑ша, вѡ́льнаѧ и҆ невѡ́льнаѧ, (с. 119) ꙗ҆̀же въ сло́вѣ и҆ въ дѣ́лѣ, ꙗ҆̀же въ вѣ́дѣнїи и҆ не въ вѣ́дѣнїи, ꙗ҆̀же во днѝ и҆ въ нощѝ, ꙗ҆̀же во ᲂу҆мѣ̀ и҆ въ помышле́нїи: всѧ̑ на́мъ простѝ, ꙗ҆́кѡ бл҃гъ и҆ чл҃вѣколю́бецъ. Ѻ҆́ч҃е на́шъ: И҆ а҆́ще ᲂу҆́бѡ є҆́сть влⷣчнїй пра́здникъ глаго́лемъ є҆гѡ̀ конда́къ. А҆́ще же прилꙋчи́тсѧ и҆ ст҃а́гѡ пра́зднꙋемагѡ въ не́мъ, глаго́летсѧ пе́рвѣе ст҃а́гѡ. Сла́ва, и҆ ны́нѣ, пра́здника. А҆́ще же а҆ллилꙋ́їа пѣ́то, и҆лѝ нѣ́сть влⷣчнїй пра́здникъ, нижѐ ст҃а́гѡ пра́зднꙋемагѡ, глаго́ли пе́рвѣе преѡбраже́нїѧ, та́же днѐ и҆ хра́ма: А҆́ще же є҆́сть хра́мъ гдⷭ҇скїй, глаго́ли пе́рвѣе хра́ма, та́же днѐ и҆ ст҃а́гѡ рѧдова́гѡ. Сла́ва: Со ст҃ы́ми ᲂу҆поко́й: И҆ ны́нѣ: Предста́тельство хрⷭ҇тїа́нъ: и҆лѝ хра́ма бцⷣы: (с. 120) Въ понедѣ́льникъ, безпло́тныхъ, та́кожде во вто́рникъ прⷣте́чи, и҆ по чи́нꙋ. Преѡбраже́нїѧ: На горѣ̀ преѡбрази́лсѧ є҆сѝ, и҆ ꙗ҆́коже вмѣща́хꙋ ᲂу҆ч҃нцы̀ твоѝ, сла́вꙋ твою̀ хрⷭ҇тѐ бж҃е ви́дѣша: да є҆гда́ тѧ ᲂу҆́зрѧтъ распина́ема, страда́нїе ᲂу҆́бѡ ᲂу҆разꙋмѣ́ютъ во́льное, мі́рови же проповѣ́дѧтъ: ꙗ҆́кѡ ты̀ є҆сѝ вои́стиннꙋ ѻ҆́ч҃ее сїѧ́нїе. Въ понедѣ́льникъ конда́къ безпло́тныхъ, гла́съ в҃: А҆рхїстрати́зи бж҃їи, слꙋжи́телїе бж҃е́ственныѧ сла́вы, а҆́гг҃лѡвъ нача̑льницы и҆ человѣ́кѡвъ наста̑вницы, поле́зное на́мъ проси́те, и҆ ве́лїю млⷭ҇ть, ꙗ҆́кѡ безпло́тныхъ а҆рхїстрати́зи. Во вто́рникъ прⷣте́чи конда́къ, гла́съ в҃. Подо́бенъ: Вы́шнихъ и҆щѧ̀: Прⷪ҇ро́че бж҃їй, и҆ прⷣте́че бл҃года́ти, (с. 121) главꙋ̀ твою̀ ꙗ҆́кѡ ши́покъ сщ҃е́ннѣйшїй ѿ землѝ ѡ҆брѣ́тше, и҆сцѣлє́нїѧ всегда̀ прїе́млемъ: и҆́бо па́ки, ꙗ҆́коже пре́жде въ мі́рѣ, проповѣ́дꙋеши покаѧ́нїе. Въ сре́дꙋ и҆ пѧто́къ, гла́съ д҃: Вознесы́йсѧ на крⷭ҇тъ во́лею, тезоимени́томꙋ твоемꙋ̀ но́вомꙋ жи́тельствꙋ щедрѡ́ты твоѧ̑ да́рꙋй, хрⷭ҇тѐ бж҃е: возвеселѝ на́съ си́лою твое́ю, побѣ̑ды даѧ̀ на́мъ на сопоста́ты, посо́бїе и҆мꙋ́щымъ твоѐ ѻ҆рꙋ́жїе ми́ра, непобѣди́мꙋю побѣ́дꙋ. Въ четверто́къ ст҃ы́хъ а҆пⷭ҇лѡвъ, гла́съ в҃: Твє́рдыѧ и҆ бг҃овѣща̑нныѧ проповѣ́датели, ве́рхъ ᲂу҆чени̑къ твои́хъ гдⷭ҇и, прїѧ́лъ є҆сѝ въ наслажде́нїе бл҃ги́хъ твои́хъ и҆ поко́й, болѣ̑зни бо ѻ҆́нѣхъ (с. 122) и҆ сме́рть прїѧ́лъ є҆сѝ, па́че всѧ́кагѡ всепло́дїѧ, є҆ди́не свѣ́дый сердє́чнаѧ. Въ то́йже де́нь ст҃а́гѡ нїкола́а, гла́съ г҃: Въ мѵ́рѣхъ ст҃е сщ҃еннодѣ́йствитель показа́лсѧ є҆сѝ: хрⷭ҇то́во бо, прпⷣбне, є҆ѵⷢ҇лїе и҆спо́лнивъ, положи́лъ є҆сѝ дꙋ́шꙋ твою̀ ѡ҆ лю́дехъ твои́хъ и҆ сп҃слъ є҆сѝ непови̑нныѧ ѿ сме́рти. сегѡ̀ ра́ди ѡ҆свѧти́лсѧ є҆сѝ, ꙗ҆́кѡ вели́кїй таи́нникъ бж҃їѧ бл҃года́ти. Въ сꙋббѡ́тꙋ, є҆гда̀ глаго́лемъ, Сла́ва: Со ст҃ы́ми: И҆ ны́нѣ, настоѧ́щїй мч҃нченъ, гла́съ и҃: Ꙗ҆́кѡ нача́тки є҆стества̀ насади́телю тва́ри, вселе́ннаѧ прино́ситъ тѝ гдⷭ҇и, бг҃онѡ́сныѧ мч҃нки: тѣ́хъ мл҃твами въ ми́рѣ глꙋбо́цѣ цр҃ковь твою̀, (с. 123)жи́тельство твоѐ, бцⷣею соблюдѝ, многомлⷭ҇тиве. Сїе́ же глаго́летсѧ на кі́йждо де́нь, кромѣ̀ сꙋббѡ́ты: Предста́тельство хрⷭ҇тїа́нъ непосты́дное, хода́тайство ко творцꙋ̀ непрело́жное, не пре́зри грѣ́шныхъ моле́нїй гла́сы: но предварѝ ꙗ҆́кѡ бл҃га́ѧ на по́мощь на́съ, вѣ́рнѡ зовꙋ́щихъ тѝ: ᲂу҆скорѝ на мл҃твꙋ, и҆ потщи́сѧ на ᲂу҆моле́нїе, предста́тельствꙋющи при́снѡ бцⷣе, чтꙋ́щихъ тѧ̀. И҆ а҆́ще є҆́сть четыредесѧ́тница: Гдⷭ҇и поми́лꙋй, м҃. Сла́ва, и҆ ны́нѣ: Чⷭ҇тнѣ́йшꙋю херꙋві̑мъ: И҆́менемъ гдⷭ҇нимъ бл҃гословѝ, ѻ҆́тче. Сщ҃е́нникъ: Бж҃е, ᲂу҆ще́дри ны̀: И҆ и҆з̾ѡбражє́нныѧ покло́ны ѕ҃і, съ мл҃твою ст҃а́гѡ є҆фре́ма. И҆ по є҆́же (с. 124) воста́ти на́мъ, начина́етъ предстоѧ́тель вече́рню: Прїиди́те, поклони́мсѧ: три́жды. И҆ предначина́тельный ѱало́мъ: Бл҃гословѝ дꙋшѐ моѧ̀ гдⷭ҇а: А҆́ще же нѣ́сть м҃-ца, по кондака́хъ: Гдⷭ҇и поми́лꙋй, в҃і. И҆ мл҃твꙋ: Всест҃а́ѧ трⷪ҇це, є҆диносꙋ́щнаѧ держа́во, нераздѣ́льное црⷭ҇тво, всѣ́хъ бл҃ги́хъ вина̀, бл҃говоли́ же и҆ ѡ҆ мнѣ̀ грѣ́шнѣмъ, ᲂу҆твердѝ, вразꙋмѝ се́рдце моѐ, и҆ всю̀ мою̀ ѿимѝ скве́рнꙋ. просвѣтѝ мою̀ мы́сль, да вы́нꙋ сла́влю, пою̀ и҆ покланѧ́юсѧ, и҆ глаго́лю: є҆ди́нъ ст҃ъ, є҆ди́нъ гдⷭ҇ь, і҆и҃съ хрⷭ҇то́съ, во сла́вꙋ бг҃а ѻ҆ц҃а̀, а҆ми́нь. А҆́ще же лїтꙋргі́а, глаго́лемъ: А҆ми́нь. Да и҆спо́лнѧтсѧ ᲂу҆ста̀ на̑ша хвале́нїѧ твоегѡ̀ гдⷭ҇и, ꙗ҆́кѡ да пое́мъ сла́вꙋ твою̀: ꙗ҆́кѡ сподо́билъ є҆сѝ на́съ причасти́тисѧ ст҃ы̑мъ твои̑мъ бж҃е́ствєннымъ, безсмє́ртнымъ и҆ животворѧ́щымъ (с. 125) та́йнамъ, соблюдѝ на́съ во твое́й ст҃ы́ни, ве́сь де́нь поꙋча́тисѧ пра́вдѣ твое́й: а҆ллилꙋ́їа, а҆ллилꙋ́їа, а҆ллилꙋ́їа. Бꙋ́ди и҆́мѧ гдⷭ҇не бл҃гослове́но ѿ ны́нѣ и҆ до вѣ́ка. Три́жды. Сла́ва, и҆ ны́нѣ: Бл҃гословлю̀ гдⷭ҇а на всѧ́кое вре́мѧ, вы́нꙋ хвала̀ є҆гѡ̀ во ᲂу҆стѣ́хъ мои́хъ. Ѡ҆ гдⷭ҇ѣ похва́литсѧ дꙋша̀ моѧ̀, да ᲂу҆слы́шатъ кро́тцыи, и҆ возвеселѧ́тсѧ. Возвели́чите гдⷭ҇а со мно́ю, и҆ вознесе́мъ и҆́мѧ є҆гѡ̀ вкꙋ́пѣ. Взыска́хъ гдⷭ҇а, и҆ ᲂу҆слы́ша мѧ̀, и҆ ѿ всѣ́хъ скорбе́й мои́хъ и҆зба́ви мѧ̀. Пристꙋпи́те къ немꙋ̀, и҆ просвѣти́тесѧ, и҆ ли́ца ва̑ша не постыдѧ́тсѧ. Се́й ни́щїй воззва̀, и҆ гдⷭ҇ь ᲂу҆слы́ша и҆̀, и҆ ѿ всѣ́хъ скорбе́й є҆гѡ̀ сп҃сѐ и҆̀. Ѡ҆полчи́тсѧ а҆́гг҃лъ гдⷭ҇нь ѻ҆́крестъ боѧ́щихсѧ є҆гѡ̀, и҆ и҆зба́витъ и҆̀хъ. Вкꙋси́те и҆ ви́дите, ꙗ҆́кѡ (с. 126) бл҃гъ гдⷭ҇ь: бл҃же́нъ мꙋ́жъ, и҆́же ᲂу҆пова́етъ на́нь. Бо́йтесѧ гдⷭ҇а всѝ ст҃і́и є҆гѡ̀, ꙗ҆́кѡ нѣ́сть лише́нїѧ боѧ́щымсѧ є҆гѡ̀. Бога́тїи ѡ҆бнища́ша и҆ взалка́ша, взыска́ющїи же гдⷭ҇а не лиша́тсѧ всѧ́кагѡ бл҃га. Прїиди́те ча̑да, послꙋ́шайте менѐ, стра́хꙋ гдⷭ҇ню наꙋчꙋ̀ ва́съ. Кто́ є҆сть человѣ́къ, хотѧ́й живо́тъ, любѧ́й дни̑ ви́дѣти бл҃ги; Оу҆держѝ ѧ҆зы́къ тво́й ѿ ѕла̀, и҆ ᲂу҆стнѣ̀ твоѝ є҆́же не глаго́лати льстѝ. Оу҆клони́сѧ ѿ ѕла̀, и҆ сотворѝ бл҃го: взыщѝ ми́ра и҆ поженѝ и҆̀. Ѻ҆́чи гдⷭ҇ни на пра́вєдныѧ, и҆ ᲂу҆́ши є҆гѡ̀ въ мл҃твꙋ и҆́хъ: Лице́ же гдⷭ҇не на творѧ́щыѧ ѕла̑ѧ, є҆́же потреби́ти ѿ землѝ па́мѧть и҆́хъ. Воззва́ша пра́веднїи, и҆ гдⷭ҇ь ᲂу҆слы́ша и҆́хъ, и҆ ѿ всѣ́хъ скорбе́й и҆́хъ и҆зба́ви и҆̀хъ. Бли́зъ гдⷭ҇ь сокрꙋше́нныхъ се́рдцемъ, и҆ смирє́нныѧ дꙋ́хомъ сп҃се́тъ. Мнѡ́ги (с. 127) скѡ́рби пра́вєднымъ, и҆ ѿ всѣ́хъ и҆́хъ и҆зба́витъ ѧ҆̀ гдⷭ҇ь. Храни́тъ гдⷭ҇ь всѧ̑ кѡ́сти и҆́хъ, ни є҆ди́на ѿ ни́хъ сокрꙋши́тсѧ. Сме́рть грѣ́шникѡвъ люта̀, и҆ ненави́дѧщїи пра́веднаго прегрѣша́тъ. И҆зба́витъ гдⷭ҇ь дꙋ́шы ра̑бъ свои́хъ, и҆ не прегрѣша́тъ всѝ ᲂу҆пова́ющїи на него̀. Сла́ва, и҆ ны́нѣ: и҆ быва́етъ ѿпꙋ́стъ.
FOOTER =
#text =

www.церковно-славянская-библия.рф
X
Православное осмысление творения мира. Выпуск 1 Православное осмысление творения мира. Выпуск 1 второзаконие • www.церковно-славянская-библия.рф второзаконие Указ об отпустах - Инструкция по Увольнении Послание к Титу святого апостола Павла Бытие (Быт) Бытие́ — в самом широком значении — существование. Понятие бытия — центральное философское понятие. Бытие — предмет изучения онтологии. Православное осмысление творения мира. Выпуск 3 Первое Соборное послание св. Ап. Петра (1Петр) Неделя четвертая по Пасхе, о расслабленном fourth sunday after pascha, of the paralytic Синодальный перевод. Первое Соборное послание св. Ап. Иоанна Богослова (1Ин) Второе Соборное послание св. Ап. Иоанна Богослова (2Ин)
 

54.198.68.152