Соборное послание первое святого апостола Иоанна Богослова The First General Epistle of the holy Apostle John the Theologian   ЧИСТЫЙ ИНТЕРНЕТ о Библии
1
Четвертая седмица по Пасхе (с понедельника по субботу) к тимофею • www.церковно-славянская-библия.рф к тимофею послание апостола павла Книга премудрости Иисуса, сына Сирахова Книга пророка Исаии (Ис) Неделя Торжества Православия наум • www.церковно-славянская-библия.рф пророк Наум. наставь меня на ум Синодальный перевод. Псалтирь (Пс) Септуагинта. Часть 2 Книга пророка Захарии (Зах) Суббота первой седмицы Суббота первой седмицы saturday of the first week. Синодальный перевод. Книга пророка Осии (Ос)

Соборное послание первое святого апостола Иоанна Богослова.


Fri, 26 May 2017 18:06:34 GMT
 • Святитель иоанн ладожский - смотрите, не...
 • ...и западноевропейских конфессий от Единой Святой Соборной и Апостольской Церкви. ...

  http://vk.com/wall-38943592_17663
  Wed, 24 May 2017 16:35:21 GMT
 • Архиепископ Аверкий (Таушев) Руководство к изучению...
 • Архиепископ Аверкий (Таушев) Руководство к изучению Священного Писания Нового Завета "АПОКАЛИПСИС или откровение святого Иоанна Богослова" Значение Апокалипсиса и... ...

  http://vk.com/wall-28087731_47506
  Wed, 24 May 2017 16:35:21 GMT
 • Соборное послание первое святого апостола Иоанна Богослова in Богослужебный апостол
 • (л. ѻ҃в)
  Знамєна́нїѧ собо́рнагѡ посла́нїѧ і҆ѡа́ннова пе́рвагѡ.
  [а҃] Є҆ѵⷢ҇льское бг҃осло́вїе ѡ҆ хрⷭ҇тѣ̀.
  [а҃] Въ не́мже и҆ ѡ҆ внима́нїи є҆́же не согрѣша́ти.
  [в҃] Ꙗ҆́кѡ соблюде́нїе за́повѣди бж҃їѧ ра́зꙋмъ ᲂу҆твержда́етъ.
  [в҃] Ѡ҆ любвѝ, без̾ неѧ́же нѣ́сть спасе́нїѧ.
  [а҃] Въ не́мже ᲂу҆че́нїе ѡ҆ бл҃года́ти, комꙋ́ждо по во́зрастꙋ, и҆ ѡ҆ ѿвраще́нїи любвѐ, ꙗ҆́же къ мі́рꙋ.
  [г҃] Ѡ҆ лжи́выхъ бра́тїѧхъ ѿмє́тникъ ѿ бг҃а: и҆ ꙗ҆́кѡ бл҃гоче́стїе є҆́же во хрⷭ҇та̀, ѻ҆́ч҃ее и҆сповѣ́данїе: ѻ҆́ч҃ее бо славосло́вїе, сн҃ꙋ є҆́сть бг҃осло́вїе.
  [а҃] Въ не́мже ѡ҆ бж҃їи дх҃о́внѣ дарова́нїи, во ст҃ы́ни на ᲂу҆пова́нїе въ ра́зꙋмъ бж҃їй.
  [в҃] Ꙗ҆́кѡ всѧ́къ и҆́же ѡ҆ гдⷭ҇ѣ, кромѣ̀ грѣха̀ є҆́сть: согрѣша́ѧй же ѿ дїа́вола є҆́сть.
  [д҃] Ѡ҆ любвѝ ꙗ҆́же ко и҆́скреннемꙋ, и҆ ѡ҆ ѻ҆бы́чаи пода́тельнѣ.
  [а҃] Въ не́мже ѡ҆ со́вѣсти бла́зѣ, сꙋ́щей въ вѣ́рѣ і҆и҃съ хрⷭ҇то́вѣ.
  [в҃] Ѡ҆ разсмотре́нїи дꙋхѡ́въ, во и҆сповѣ́данїе вочеловѣ́ченїѧ гдⷭ҇нѧ.
  [є҃] Ѡ҆ братолю́бїи во бл҃гоче́стїи.
  [ѕ҃] Ѡ҆ бг҃осло́вїи і҆и҃совѣ въ сла́вѣ ѻ҆́ч҃и: и҆ ѡ҆ побѣ́дѣ на дїа́вола, вѣ́рою і҆и҃съ хрⷭ҇то́вою, въ жи́знь.
  [з҃] Ѡ҆ под̾ѧ́тїи согрѣша́ющагѡ бра́та моли́твою, и҆ ѡ҆ несогрѣше́нїи.
  [а҃] Въ не́мже ѿмета́нїе бѣсо́вскїѧ ле́сти. (л. ѻ҃в ѡ҆б.)
  Сказа́нїе собо́рнагѡ посла́нїѧ і҆ѡа́ннова пе́рвагѡ.
  Сїѐ посыла́етъ бл҃же́нный і҆ѡа́ннъ списа́вый ст҃о́е є҆ѵⷢ҇лїе, ᲂу҆твержда́ѧ и҆ воспомина́ѧ вѣ́ровавшымъ ᲂу҆жѐ въ гдⷭ҇а. И҆ пе́рвѣе ᲂу҆́бѡ, ꙗ҆́коже во є҆ѵⷢ҇лїи, си́це и҆ въ се́мъ посла́нїи бг҃осло́вствꙋетъ ѡ҆ бз҃ѣ сло́вѣ, сказꙋ́ѧ того̀ при́снѡ бы́ти въ бз҃ѣ, и҆ ᲂу҆чи́тъ ѻ҆ц҃а̀ свѣ́тъ бы́ти: да и҆ си́це ᲂу҆разꙋмѣ́емъ сло́ва, ꙗ҆́коже сїѧ́нїе ѿ негѡ̀ бы́ти. Бг҃осло́вствꙋѧ же повѣ́даетъ не но́во бы́ти є҆́же по на́мъ та́инство, но и҆з̾ нача́ла ᲂу҆́бѡ и҆ при́снѡ бы́ти є҆мꙋ̀: ны́нѣ же ꙗ҆́вльшеесѧ гдⷭ҇емъ, и҆́же є҆́сть жи́знь вѣ́чнаѧ, и҆ бг҃ъ и҆́стиненъ. И҆ вино́вное же прише́ствїю є҆гѡ̀ и҆ ꙗ҆вле́нїю полага́етъ глаго́лѧ, на разоре́нїе дѣлѡ́мъ дїа́вольскимъ бы́вшее сїѐ, и҆ да на́съ свободи́тъ ѿ дїа́вола и҆ сме́рти. И҆ вѣ́дати на́мъ ѻ҆ц҃а̀, и҆ того̀ сама́го сн҃а, гдⷭ҇а на́шего і҆и҃са хрⷭ҇та̀. Пи́шетъ ᲂу҆́бѡ ко всѧ́комꙋ во́зрастꙋ, къ дѣ́темъ, ко ю҆́ношамъ, къ ста́рцємъ, ꙗ҆́кѡ бг҃ъ ᲂу҆́бѡ позна́нъ бы́сть, а҆ дїа́воле дѣ́йство побѣди́сѧ, про́чее ᲂу҆праздни́вшейсѧ сме́рти. Та́же про́чее во все́мъ посла́нїи ᲂу҆чи́тъ ѡ҆ любвѝ, хотѧ̀ на́съ да дрꙋгъдрꙋ́га лю́бимъ, поне́же и҆ хрⷭ҇то́съ возлюби́лъ є҆́сть на́съ. Та́же по рѧ́дꙋ сказꙋ́етъ ѡ҆ разли́чїи стра́ха и҆ любвѐ, и҆ ча̑дъ бж҃їихъ и҆ ча̑дъ дїа́волихъ: и҆ ѡ҆ грѣсѣ̀ сме́ртнѣ и҆ ѡ҆ несме́ртнѣ, и҆ ѡ҆ разли́чїи дꙋхѡ́въ. И҆ про́чее раздѣлѧ́етъ, кото́рый ᲂу҆́бѡ дх҃ъ ѿ бг҃а є҆́сть, кото́рый же льсте́чь; и҆ когда̀ ᲂу҆́бѡ познава́емсѧ ча̑да бж҃їѧ, когда́ же дїа́волѧ; и҆ ѡ҆ ко́емъ грѣсѣ̀ до́лжни є҆смы̀ моли́тисѧ ѡ҆ согрѣша́ющихъ, и҆ ѡ҆ ко́емъ не подоба́етъ моли́тисѧ; и҆ ꙗ҆́кѡ (л. ѻ҃г) не любѧ́й бли́жнѧгѡ, нѣ́сть досто́инъ хрⷭ҇тїа́нскомꙋ зва́нїю, ни мо́жетъ глаго́латисѧ хрⷭ҇то́въ: и҆ є҆дине́нїе сн҃а ко ѻ҆ц҃ꙋ̀ сказꙋ́етъ, и҆ ꙗ҆́кѡ ѿмета́ѧйсѧ сн҃а, ни ѻ҆ц҃а̀ и҆́мать. Разсꙋжда́етъ же въ посла́нїи се́мъ, глаго́лѧ: что̀ є҆́сть сво́йственно а҆нті́хрїстꙋ; бы́ти же сїѐ є҆́же глаго́лати, не бы́ти і҆и҃са самого̀ хрⷭ҇та̀: си́це сказꙋ́ѧ, ꙗ҆́кѡ не сꙋ́щꙋ ѻ҆́номꙋ, того̀ рещѝ бы́ти лжи́ва. Оу҆чи́тъ же во все́мъ посла́нїи не пренемога́ти вѣ́рꙋющымъ въ гдⷭ҇а, а҆́ще ненави́дими быва́ютъ въ мі́рѣ, но па́че ра́доватисѧ: ꙗ҆́кѡ не́нависть мі́ра ꙗ҆влѧ́етъ вѣ́рꙋющыѧ прейтѝ ѿ сегѡ̀ мі́ра, и҆ бы́ти про́чее нбⷭ҇ныѧ жи́тели. И҆ на концѣ́ же посла́нїѧ па́ки воспомина́етъ глаго́лѧ: ꙗ҆́кѡ сн҃ъ бж҃їй жи́знь вѣ́чнаѧ є҆́сть, бг҃ъ и҆́стиненъ: и҆ ꙗ҆́кѡ да семꙋ̀ рабо́тающе, ...

  http://www.ponomar.net/cgi-bin/bookreader2.cgi?uuid=0f0c7768-bbc0-11e1-8b31-a4032d34c3c4&file=09in1.xml


  Fri, 26 May 2017 20:15:58 GMT
 • Святитель иоанн ладожский - смотрите, не...
 • ...и западноевропейских конфессий от Единой Святой Соборной и Апостольской Церкви. ...

  http://vk.com/wall-77647564_12939
  Wed, 24 May 2017 14:28:37 GMT
 • Любовь – Божественное имя, отражающее Божественное свойство...
 • Христианская любовь (как добродетель) по происхождению есть дар Духа Святого, по своей ...

  http://vk.com/wall211467586_1634
  Sat, 27 May 2017 05:05:58 GMT
 • Иоанн (Снычёв) Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский .
 • ...и западноевропейских конфессий от Единой Святой Соборной и Апостольской Церкви. ...

  http://vk.com/wall10117186_6284
  Thu, 25 May 2017 15:06:32 GMT
 • О подготавливаемом ватиканом соединении...
 • существуют между ней и униатами»[6]. Известный греческий богослов отец Иоанн ...

  http://vk.com/wall121758393_137
  Fri, 26 May 2017 18:08:34 GMT
 • Святитель иоанн ладожский - смотрите, не...
 • ...и западноевропейских конфессий от Единой Святой Соборной и Апостольской Церкви. ...

  http://vk.com/wall-136851086_3457
  Thu, 25 May 2017 02:43:56 GMT
 • Проявление дружеского расположения некоторых кругов внутри...
 • существуют между ней и униатами»[6]. Известный греческий богослов отец Иоанн ...

  http://vk.com/wall314087473_5092
  Fri, 26 May 2017 20:19:19 GMT
 • Архимандрит Георгий, игумен священной обители прп.Григория.
 • Однако известный греческий богослов отец Иоанн Романидис рассказывал о ...

  http://vk.com/wall250148997_199

  www.церковно-славянская-библия.рф
  X
  Второе послание к Фессалоникийцам святого апостола Павла 3 маккавейская • www.церковно-славянская-библия.рф 3 книга маккавейская Неделя четвертой седмицы, Иоанна Лествичника наум • www.церковно-славянская-библия.рф пророк Наум. наставь меня на ум ЕС Среда. Глас первый. Октоих. Соборное послание второе святого апостола Петра Вторая книга Ездры (2Езд) Втора́я кни́га Е́здры (Э́зры) — одна из второканонических книг библейского канона. Сохранилась в греческом тексте. Первое историческое указание на вторую книгу Ездры содержится у Иосифа Флавия в связи с чем её датируют не позднее чем I веком н. э. Синодальный перевод. Книга Премудрости Иисуса сына Сирахова (Сирах) Неделя пятой седмицы, Марии Египетской Отдание Пасхи the leave-taking of pascha. Церковно-славянский язык