Войдите в аккаунт Google. И обновите страницу
Google   ЧИСТЫЙ ИНТЕРНЕТ о Библии
1

К филиппийцам послание святого апостола Павла


Fri, 19 May 2017 11:19:31 GMT
 • АВВА АФИНОГЕН III.

 • ...студом, попо, юже игги поп всему мiру показалъ есть. © из лекций аввы афиногена по цся.

  http://dimalahov.livejournal.com/155655.html
  Fri, 19 May 2017 15:45:23 GMT
 • АВВА Афиноген III. восстание общин.

 • ...студом, попо, юже игги поп всему мiру показалъ есть. © из лекций аввы афиногена по цся.

  http://rechi-k-bogu.livejournal.com/186335.html
  Sat, 13 May 2017 08:59:32 GMT
 • Откр.20:13

 • Мертвыми они могут быть названы уже потому, что носят смертные тела; почему и апостол говорит: «Тело мертво для греха, по дух жив для праведности (Рим.8:10)», – говорит

  http://farisaios.livejournal.com/261693.html
  Tue, 16 May 2017 18:18:05 GMT
 • Откр.21:1

 • Как и об изменении нашего тела говорит апостол [Павел]: «Когда же тленное сие облечется в нетление, и смертное сие облечется в бессмертие (1Кор.15:54)».

  http://farisaios.livejournal.com/263030.html
  Sun, 14 May 2017 17:32:51 GMT
 • Откр.20:14

 • Этим кратким описанием апостол Иоанн завершает описание истории человечества и переходит к описанию вечной жизни праведников.

  http://farisaios.livejournal.com/262104.html
  Fri, 12 May 2017 16:51:13 GMT
 • Откр.20:12

 • До него должно произойти всеобщее воскресение мертвых – физическое, которое апостол называет «вторым» воскресением.

  http://farisaios.livejournal.com/261483.html
  Thu, 25 May 2017 19:48:32 GMT
 • Откр.21:6

 • Это же разъясняет апостол, когда говорит: «Нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с тою славою, которая откроется в нас (Рим.8:18)».

  http://farisaios.livejournal.com/264564.html
  Tue, 23 May 2017 14:58:02 GMT
 • Откр.21:5

 • Итак, апостол говорит, что и мертвые воскреснут нетленными (1Кор.15:52), и изменятся к славе.

  http://farisaios.livejournal.com/264387.html
  Mon, 22 May 2017 20:09:18 GMT
 • Откр.21:4

 • «И если, – говорит апостол, – мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков (1Кор.15:19)».

  http://farisaios.livejournal.com/264102.html
  Fri, 19 May 2017 13:26:28 GMT
 • АВВА Афиноген III. восстание общин.

 • ...студом, попо, юже игги поп всему мiру показалъ есть. © из лекций аввы афиногена по цся.

  http://punk-lowliness.livejournal.com/150613.html
  К филиппийцам послание святого апостола Павла in Богослужебный апостол (л. рн҃з ѡ҆б.) Знамєна́нїѧ къ фїлїпписі́ємъ посла́нїѧ. [а҃] Ѡ҆ добродѣ́тели фїлїпписі́євъ, и҆ моли́тва ѡ҆ соверше́нїи. [в҃] Повѣ́данїе подви́жнагѡ є҆гѡ̀ ᲂу҆че́нїѧ и҆ ᲂу҆се́рдїѧ. [г҃] Оу҆че́нїе ѡ҆ є҆́же по бз҃ѣ є҆диномы́слїи, и҆ бжⷭ҇твеннѣй жи́зни. [д҃] Ѡ҆ тїмоѳе́и и҆ є҆пафроді́тѣ, и҆̀хже посла̀ къ ни́мъ. [є҃] Ѡ҆ дх҃о́внѣмъ жи́тельствѣ, є҆́же є҆́сть подража́тельство сме́рти хрⷭ҇то́вы. [ѕ҃] Поꙋчє́нїѧ ѻ҆со́бнаѧ нѣ̑кимъ, и҆ всѣ̑мъ ѻ҆́бща. [з҃] Бл҃годаре́нїе въ посла́ннѣмъ є҆мꙋ̀ тре́бованїи. (л. рн҃и) Сказа́нїе къ фїлїпписі́ємъ посла́нїѧ ст҃а́гѡ а҆пⷭ҇ла па́ѵла. Сїѐ посыла́етъ ѿ ри́ма, ви́дѣвъ и҆̀хъ, вкꙋ́пѣ же и҆ наꙋчи́въ, вина́ же посла́нїѧ сїѧ̀: Посла́вшымъ фїлїпписі́ємъ слꙋже́нїе па́ѵлꙋ, и҆ и҆ нѣ̑кимъ ѡ҆бходѧ́щымъ и҆ растлѣва́ющымъ слꙋ́хи неѕло́бивѣйшихъ, вино́ю сѣ́ни зако́нныѧ и҆ ѡ҆брѣ́занїѧ, и҆ глаго́лющихъ, кромѣ̀ си́хъ не мощѝ ѡ҆правда́тисѧ. Оу҆вѣ́дѣвъ а҆пⷭ҇лъ, пи́шетъ къ фїлїпписі́ємъ: и҆ пе́рвѣе ᲂу҆́бѡ хва́литъ и҆́хъ вѣ́рꙋ, и҆ сказꙋ́етъ себѐ помина́ти и҆̀хъ. Та́же повѣ́дꙋетъ, ꙗ҆́кѡ ꙗ҆́тъ бы́сть въ ри́мѣ, и҆ ѿвѣща̀, и҆ ꙗ҆́кѡ нѣ́цыи тѧ́жцы є҆мꙋ̀ бы́ша во ᲂу҆́захъ, за́висть на́нь дви́жꙋще. Пото́мъ повелѣва́етъ и҆̀мъ дрꙋгъдрꙋ́га люби́ти, сказꙋ́ѧ сп҃сово человѣколю́бїе, ꙗ҆́кѡ бг҃ъ сы́й, человѣ́къ бы́сть на́съ ра́ди. Та́же ѡ҆ ѡ҆брѣ́занїи, и҆ ѡ҆ ве́тхомъ зако́нѣ сказа́въ, ꙗ҆влѧ́етъ пра́здно бы́вше про́чее ѡ҆брѣ́занїе, свое́ю при́тчею и҆звѣствꙋ́ѧ и҆̀хъ, и҆ глаго́лѧ: ꙗ҆́кѡ сїѧ̀ всѧ̑ вмѣни́хъ тщетꙋ̀ за хрⷭ҇та̀. Тѣ́мже и҆ ᲂу҆ча́щихъ є҆щѐ ѡ҆ ѡ҆брѣ́занїи, и҆ хотѧ́щихъ прельсти́ти и҆̀хъ ᲂу҆кори́въ, и҆ ре́къ врагѝ хрⷭ҇то́вы бы́ти ѧ҆̀: бл҃годари́тъ фїлїпписі́євъ, ѡ҆ є҆́же къ немꙋ̀ даѧ́нїи ѻ҆бще́нїѧ. И҆ наꙋчи́въ па́ки и҆̀хъ во ѻ҆бы́чаехъ, скончава́етъ посла́нїе. (л. рн҃и ѡ҆б.) КЪ ФІЛІППИСІ́ЄМЪ ПОСЛА́НІЕ СТ҃А́ГѠ А҆ПО́СТОЛА ПА́ѴЛА. Глава̀ пе́рваѧ. (заⷱ҇ сл҃є) сⷯ а҃ Па́ѵелъ꙳[1] и҆ тїмоѳе́й, рабѝ і҆и҃съ хрⷭ҇то́вы, всѣ́мъ ст҃ы̑мъ ѡ҆ хрⷭ҇тѣ̀ і҆и҃сѣ, сꙋ́щымъ въ фїлі́ппѣхъ, съ є҆пⷭ҇кпы и҆ дїа́коны: в҃ Благода́ть ва́мъ и҆ ми́ръ ѿ бг҃а ѻ҆ц҃а̀ на́шегѡ, и҆ гдⷭ҇а і҆и҃са хрⷭ҇та̀. [а҃] г҃ Благодарю̀ бг҃а моего̀ ѡ҆ все́й па́мѧти ва́шей, д҃ Всегда̀ во всѧ́кой моли́твѣ мое́й за всѣ́хъ ва́съ, съ ра́достїю моли́твꙋ мою̀ творѧ̀. є҃ Ѡ҆ ѻ҆бще́нїи ва́шемъ въ благовѣствова́нїе, ѿ пе́рвагѡ днѐ да́же и҆ до ны́нѣ: ѕ҃ Надѣ́ѧвсѧ на сїѐ и҆́стое, ꙗ҆́кѡ начны́й дѣ́ло бла́го въ ва́съ, соверши́тъ є҆̀, да́же до днѐ і҆и҃съ хрⷭ҇то́ва. з҃ Ꙗ҆́коже є҆́сть пра́ведно мнѣ̀ сїѐ мꙋ́дрствовати ѡ҆ всѣ́хъ ва́съ, за є҆́же и҆мѣ́ти мѝ въ се́рдцѣ ва́съ, во ᲂу҆́захъ мои́хъ, и҆ во ѿвѣ́тѣ, и҆ и҆звѣще́нїи благовѣ́стїѧ, соѻ́бщники мѝ благода́ти всѣ́хъ ва́съ сꙋ́щихъ. Коне́цъ понедѣ́льникꙋ. (л. рн҃ѳ) (заⷱ҇ сл҃ѕ) и҃ Свидѣ́тель бо мѝ꙳[2] є҆́сть бг҃ъ, ꙗ҆́кѡ люблю̀ всѣ́хъ ва́съ, ꙾по ми́лости і҆и҃съ хрⷭ҇то́вѣ꙾[3]. ѳ҃ И҆ ѡ҆ се́мъ молю́сѧ, да любо́вь ва́ша є҆щѐ па́че и҆ па́че и҆збы́точествꙋетъ въ ра́зꙋмѣ, и҆ во всѧ́комъ чꙋ́вствїи. і҃ Во є҆́же и҆скꙋша́ти ва́мъ лꙋ̑чшаѧ, да бꙋ́дете чи́сти, и҆ непреткнове́нни въ де́нь хрⷭ҇то́въ, а҃і И҆спо́лнени плодѡ́въ пра́вды і҆и҃съ хрⷭ҇то́мъ, въ сла́вꙋ и҆ похвалꙋ̀ бж҃їю. (заⷱ҇ сл҃з) [в҃] в҃і Разꙋмѣ́ти же хощꙋ̀ ва́мъ бра́тїе,꙳꙳[4] ꙗ҆́кѡ ꙗ҆̀же ѡ҆ мнѣ̀, па́че во ᲂу҆спѣ́хъ бл҃говѣствова́нїѧ прїидо́ша. г҃і Ꙗ҆́кѡ ᲂу҆́замъ мои́мъ ꙗ҆влє́ннымъ ѡ҆ хрⷭ҇тѣ̀ бы́вшымъ во все́мъ сꙋди́щи, и҆ въ про́чїихъ всѣ́хъ. д҃і И҆ мно́жайшымъ бра́тїѧмъ ѡ҆ гдⷭ҇ѣ, надѣ́ѧвшымсѧ ѡ҆ ᲂу҆́захъ мои́хъ, па́че дерза́ти без̾ стра́ха сло́во бж҃їе глаго́лати. Коне́цъ вто́рникꙋ. є҃і Нѣ́цыи ᲂу҆́бѡ по за́висти и҆ ре́вности, дрꙋзі́и же и҆ за благоволе́нїе, хрⷭ҇та̀ проповѣ́даютъ. ѕ҃і Ѻ҆́ви ᲂу҆́бѡ ѿ рве́нїѧ хрⷭ҇та̀ возвѣща́ютъ нечи́стѣ, мнѧ́ще печа́ль нанестѝ ᲂу҆́замъ мои́мъ: з҃і Ѻ҆́ви же ѿ любвѐ, вѣ́дѧще ꙗ҆́кѡ ꙳во ѿвѣ́тѣ благовѣствова́нїѧ лежꙋ̀꙳[5]. и҃і Что̀ ᲂу҆́бѡ; ѻ҆ба́че всѧ́цѣмъ ѻ҆́бразомъ, а҆́ще ꙳꙳вино́ю꙳꙳[6], а҆́ще и҆́стиною, хрⷭ҇то́съ проповѣ́даемь є҆́сть: и҆ ѡ҆ се́мъ ра́дꙋюсѧ, но и҆ возра́дꙋюсѧ. ѳ҃і Вѣ́мъ бо, ꙗ҆́кѡ сїѐ сбꙋ́детсѧ мѝ во спасе́нїе ва́шею моли́твою, и҆ подаѧ́нїемъ дх҃а і҆и҃съ хрⷭ҇то́ва, к҃ По ча́ѧнїю и҆ ᲂу҆пова́нїю моемꙋ̀. Коне́цъ средѣ̀. (л. рн҃ѳ ѡ҆б.) (заⷱ҇ сл҃и) Ꙗ҆́кѡ ни ѡ҆ є҆ди́номъ же꙳[7] постыжꙋ́сѧ, но во всѧ́комъ дерзнове́нїи, ꙗ҆́коже всегда̀, и҆ ны́нѣ возвели́читсѧ хрⷭ҇то́съ въ тѣ́лѣ мое́мъ, а҆́ще живото́мъ, а҆́ще ли сме́ртїю. к҃а Мнѣ́ бо є҆́же жи́ти хрⷭ҇то́съ: и҆ є҆́же ᲂу҆мре́ти, прїѡбрѣ́тенїе є҆́сть. к҃в А҆́ще ли є҆́же жи́ти мѝ тѣ́ломъ, сїе́ ми пло́дъ дѣ́ла, и҆ что̀ и҆зво́лю, не вѣ́мъ. к҃г Ѡ҆бдержи́мь же є҆́смь ѿ ѻ҆бою̀, жела́нїе и҆мы́й разрѣши́тисѧ, и҆ со хрⷭ҇то́мъ бы́ти, мно́гѡ па́че лꙋ́чше: к҃д А҆ є҆́же пребыва́ти во пло́ти, нꙋ́жднѣйше є҆́сть ва́съ ра́ди. к҃є И҆ сїѐ и҆звѣ́стнѣ вѣ́мъ, ꙗ҆́кѡ бꙋ́дꙋ, и҆ спребꙋ́дꙋ ва́мъ всѣ́мъ въ ва́шъ ᲂу҆спѣ́хъ, и҆ ра́дость вѣ́ры. к҃ѕ Ꙗ҆́кѡ да похвала̀ ва́ша и҆збы́точествꙋетъ ѡ҆ хрⷭ҇тѣ̀ і҆и҃сѣ во мнѣ̀, мои́мъ прише́ствїемъ па́ки къ ва́мъ. (заⷱ҇ сл҃ѳ) к҃з То́чїю досто́йнѣ꙳꙳[8] благовѣствова́нїю хрⷭ҇то́вꙋ жи́тельствꙋйте, Коне́цъ четверткꙋ̀. [г҃] да а҆́ще прише́дъ и҆ ви́дѣвъ ва́съ, а҆́ще и҆ не сы́й ᲂу҆ ва́съ, ᲂу҆слы́шꙋ ꙗ҆̀же ѡ҆ ва́съ, ꙗ҆́кѡ и҆́стиною стоитѐ во є҆ди́номъ дс҃ѣ, и҆ є҆динодꙋ́шнѣ сподвиза́ющесѧ, по вѣ́рѣ благовѣствова́нїѧ во́лею, к҃и И҆ не коле́блющесѧ ни ѡ҆ є҆ди́номъ же ѿ сопроти́вныхъ: є҆́же тѣ̑мъ ᲂу҆́бѡ є҆́сть ꙗ҆вле́нїе поги́бели, ва́мъ же спасе́нїѧ, и҆ сїѐ ѿ бг҃а. к҃ѳ Ꙗ҆́кѡ ва́мъ дарова́сѧ є҆́же ѡ҆ хрⷭ҇тѣ̀, не (л. р҃ѯ) то́кмѡ є҆́же въ него̀ вѣ́ровати, но и҆ є҆́же по не́мъ страда́ти: л҃ То́йже по́двигъ и҆мꙋ́ще, ꙗ҆ко́въ же во мнѣ̀ ви́дѣсте, и҆ ны́нѣ слы́шите ѡ҆ мнѣ̀. Глава̀ втора́ѧ. сⷯ а҃ А҆́ще ᲂу҆̀бо ко́е ᲂу҆тѣше́нїе ѡ҆ хрⷭ҇тѣ̀, и҆лѝ а҆́ще ка́ѧ ᲂу҆тѣ́ха любвѐ, а҆́ще ко́е ѻ҆бще́нїе дх҃а, а҆́ще ко́е милосе́рдїе и҆ щедрѡ́ты: в҃ И҆спо́лните мою̀ ра́дость да то́жде мꙋ́дрствꙋете, тꙋ́же любо́вь и҆мꙋ́ще, є҆динодꙋ́шни, є҆диномꙋ́дренни: г҃ Ничто́же по рве́нїю, и҆лѝ тщесла́вїю, но смиреномꙋ́дрїемъ дрꙋгъдрꙋ́га че́стїю бо́льша себѐ творѧ́ще. д҃ Не свои́хъ сѝ кі́йждо, но и҆ дрꙋ́жнихъ кі́йждо смотрѧ́йте. Коне́цъ пѧткꙋ̀. (заⷱ҇ с҃м) є҃ Сїе́ бо꙳[9] да мꙋ́дрствꙋетсѧ въ ва́съ, є҆́же и҆ во хрⷭ҇тѣ̀ і҆и҃сѣ, ѕ҃ И҆́же во ѻ҆́бразѣ бж҃їи сы́й, не восхище́нїемъ непщева̀ бы́ти ра́венъ бг҃ꙋ. з҃ Но себѐ ꙾ᲂу҆ма́лилъ꙾[10], зра́къ раба̀ прїи́мъ, въ подо́бїи человѣ́честѣмъ бы́въ и҆ ѻ҆́бразомъ ѡ҆брѣ́тесѧ ꙗ҆́коже человѣ́къ. и҃ Смири́лъ себѐ, послꙋшли́въ бы́въ да́же до сме́рти, сме́рти же крⷭ҇тныѧ. ѳ҃ Тѣ́мже и҆ бг҃ъ є҆го̀ превознесѐ, и҆ дарова̀ є҆мꙋ̀ и҆́мѧ, є҆́же па́че всѧ́кагѡ и҆́мене: і҃ Да ѡ҆ и҆́мени і҆и҃совѣ всѧ́ко колѣ́но поклони́тсѧ, нбⷭ҇ныхъ, и҆ земны́хъ, и҆ преиспо́днихъ: а҃і И҆ всѧ́къ ѧ҆зы́къ и҆сповѣ́сть ꙗ҆́кѡ гдⷭ҇ь і҆и҃съ хрⷭ҇то́съ, въ сла́вꙋ бг҃а ѻ҆ц҃а̀. Коне́цъ пра́здникꙋ бцⷣы. (л. р҃ѯ ѡ҆б.) (заⷱ҇ см҃а) в҃і Тѣ́мже возлю́бленнїи моѝ, ꙗ҆́коже꙳[11] всегда̀ послꙋ́шасте менѐ, не ꙗ҆́коже въ прише́ствїи мое́мъ то́чїю, но ны́нѣ мно́гѡ па́че во ѿше́ствїи мое́мъ, со стра́хомъ и҆ тре́петомъ своѐ спасе́нїе содѣва́йте. (сꙋⷠ҇) Бг҃ъ бо є҆́сть дѣ́йствꙋѧй въ ва́съ, и҆ є҆́же хотѣ́ти и҆ є҆́же дѣ́ѧти ѡ҆ благоволе́нїи. д҃і Всѧ̑ твори́те без̾ ропта́нїѧ и҆ размышле́нїѧ, є҃і Да бꙋ́дете непоро́чни и҆ цѣ́ли, и҆ ча̑да бж҃їѧ непорѡ́чна, посредѣ̀ ро́да стропти́ва и҆ развраще́на: въ ни́хже ꙗ҆влѧ́етесѧ ꙗ҆́коже свѣти̑ла въ мі́рѣ, ѕ҃і Сло́во живо́тно предержа́ще, въ похвалꙋ̀ мнѣ̀ въ де́нь хрⷭ҇то́въ. Коне́цъ понедѣ́льникꙋ. (заⷱ҇ см҃в) [д҃] Ꙗ҆́кѡ не вотщѐ꙳꙳[12] теко́хъ, ни вотщѐ трꙋди́хсѧ. з҃і Но а҆́ще и҆ жре́нъ быва́ю, ѡ҆ же́ртвѣ и҆ слꙋ́жбѣ вѣ́ры ва́шеѧ ра́дꙋюсѧ, и҆ сра́дꙋюсѧ всѣ̑мъ ва́мъ: и҃і Та́кожде и҆ вы̀ ра́дꙋйтесѧ, и҆ сра́дꙋйте ми сѧ. ѳ҃і Оу҆пова́ю же ѡ҆ гдⷭ҇ѣ і҆и҃сѣ, тїмоѳе́а вско́рѣ посла́ти къ ва́мъ, да и҆ а҆́зъ благодꙋ́шствꙋю, ᲂу҆вѣ́дѣвъ ꙗ҆̀же ѡ҆ ва́съ: к҃ Ни є҆ди́нагѡ бо и҆́мамъ равнодꙋ́шна, и҆́же при́снѣе ѡ҆ ва́съ попече́тсѧ: к҃а Вси́ бо свои́хъ сѝ и҆́щꙋтъ, а҆ не ꙗ҆̀же хрⷭ҇та̀ і҆и҃са. к҃в И҆скꙋ́сство же є҆гѡ̀ зна́ете, занѐ, ꙗ҆́коже ѻ҆ц҃ꙋ̀ ча́до, со мно́ю порабо́талъ въ благовѣ́стїи. к҃г Сего́ же ᲂу҆̀бо ᲂу҆пова́ю посла́ти а҆́бїе, по внегда̀ ᲂу҆вѣ́мъ ꙗ҆̀же ѡ҆ мнѣ̀. Коне́цъ вто́рникꙋ. (л. рѯ҃а) (заⷱ҇ см҃г) к҃д Надѣ́юсѧ же ѡ҆ гдⷭ҇ѣ,꙳[13] ꙗ҆́кѡ и҆ са́мъ ско́рѡ прїидꙋ̀ къ ва́мъ. к҃є Потре́бнѣе же возмнѣ́хъ, є҆пафроді́та бра́та, и҆ споспѣ́шника и҆ сво́инника моего̀, ва́шего же посла́нника, и҆ слꙋжи́телѧ потре́бѣ мое́й, посла́ти къ ва́мъ. к҃ѕ Поне́же жела́нїемъ жела́ше ви́дѣти всѣ́хъ ва́съ: и҆ тꙋжа́ше, занѐ слы́шасте, ꙗ҆́кѡ болѣ̀. к҃з И҆́бо болѣ̀ близ̾ сме́рти: но бг҃ъ поми́лова є҆го̀, не є҆го́ же то́кмѡ, но и҆ менѐ, да не ско́рбь на ско́рбь прїимꙋ̀. к҃и Скорѣ́е ᲂу҆̀бо посла́хъ є҆го̀, да ви́дѣвше є҆го̀ па́ки, возра́дꙋетесѧ, и҆ а҆́зъ безпеча́ленъ пребꙋ́дꙋ. к҃ѳ Прїими́те ᲂу҆̀бо є҆го̀ ѡ҆ гдⷭ҇ѣ со всѧ́кою ра́достїю, и҆ таковы́ѧ че́стны и҆мѣ́йте: л҃ Занѐ за дѣ́ло хрⷭ҇то́во да́же до сме́рти прибли́жисѧ: ꙾понꙋ́дивъ себѐ вседꙋ́шнѡ꙾[14], да и҆спо́лнитъ ва́ше лише́нїе, є҆́же къ мое́й слꙋ́жбѣ. Коне́цъ средѣ̀. Глава̀ тре́тїѧ. (заⷱ҇ см҃д) [є҃] сⷯ а҃ Про́чее же бра́тїѧ моѧ̀, ра́дꙋйтесѧ ѡ҆ гдⷭ҇ѣ:꙳꙳[15] та̑ѧжде бо писа́ти ва́мъ мнѣ̀ ᲂу҆́бѡ нелѣ́ностно, ва́мъ же тве́рдо. в҃ Блюди́тесѧ ѿ псѡ́въ, блюди́тесѧ ѿ ѕлы́хъ дѣ́лателей, блюди́тесѧ ѿ сѣче́нїѧ невѣ́рныхъ. г҃ Мы́ бо є҆смы̀ ѡ҆брѣ́занїе, и҆̀же дх҃омъ бг҃ꙋ слꙋ́жимъ, и҆ хва́лимсѧ ѡ҆ хрⷭ҇тѣ̀ і҆и҃сѣ, а҆ не въ пло́ти надѣ́емсѧ. д҃ И҆́бо и҆ а҆́зъ и҆мѣ́ю надѣ́ѧнїе во пло́ти: (л. рѯ҃а ѡ҆б.) а҆́ще кто̀ и҆́нъ мни́тъ надѣ́ѧтисѧ во пло́ти, а҆́зъ па́че. є҃ Ѡ҆брѣ́занъ ѻ҆смодне́внѡ, ѿ ро́да і҆и҃лева, колѣ́на венїамі́нова, є҆вре́инъ ѿ є҆врє́й: по зако́нꙋ фарїсе́й, ѕ҃ По ре́вности гони́хъ цр҃ковь бж҃їю, по пра́вдѣ зако́ннѣй бы́въ непоро́ченъ. з҃ Но ꙗ҆̀же мѝ бѧ́хꙋ прїѡбрѣ́тєнїѧ, сїѧ̑ вмѣни́хъ хрⷭ҇та̀ ра́ди тщетꙋ̀. и҃ Но ᲂу҆̀бо вмѣнѧ́ю всѧ̑ тщетꙋ̀ бы́ти, за превосходѧ́щее ра́зꙋма хрⷭ҇та̀ і҆и҃са гдⷭ҇а моегѡ̀. (заⷱ҇ см҃є) Є҆гѡ́же ра́ди всѣ́хъ꙳[16] ѿтщети́хсѧ, и҆ вмѣнѧ́ю всѧ̑ ᲂу҆ме́ты бы́ти, да хрⷭ҇та̀ прїѡбрѧ́щꙋ. Коне́цъ четверткꙋ̀. ѳ҃ И҆ ѡ҆брѧ́щꙋсѧ въ не́мъ, не и҆мы́й моеѧ̀ пра́вды, ꙗ҆́же ѿ зако́на, но ꙗ҆́же вѣ́рою і҆и҃съ хрⷭ҇то́вою, сꙋ́щею ѿ бг҃а пра́вдꙋ въ вѣ́рѣ, і҃ ꙾Ꙗ҆́кѡ꙾[17] разꙋмѣ́ти є҆го̀, и҆ си́лꙋ воскресе́нїѧ є҆гѡ̀, и҆ соѻбще́нїе стрⷭ҇те́й є҆гѡ̀, соѡбразꙋ́ѧсѧ сме́рти є҆гѡ̀, а҃і А҆́ще ка́кѡ дости́гнꙋ въ воскресе́нїе ме́ртвыхъ. в҃і Не занѐ ᲂу҆жѐ достиго́хъ, и҆лѝ ᲂу҆жѐ соверши́хсѧ: гоню́ же, а҆́ще и҆ пости́гнꙋ, ѡ҆ не́мже и҆ постиже́нъ бы́хъ ѿ хрⷭ҇та̀ і҆и҃са. г҃і Бра́тїе, а҆́зъ себѐ не ᲂу҆̀ помышлѧ́ю дости́гша: є҆ди́но же, за́днѧѧ ᲂу҆́бѡ забыва́ѧ, въ прє́днѧѧ же простира́ѧсѧ, д҃і ꙳Со ᲂу҆се́рдїемъ гоню̀꙳[18], къ по́чести вы́шнѧгѡ зва́нїѧ бж҃їѧ ѡ҆ хрⷭ҇тѣ̀ і҆и҃сѣ. є҃і Є҆ли́цы ᲂу҆́бѡ соверше́нни, сїѐ да мꙋ́дрствꙋимъ: и҆ є҆́же а҆́ще и҆́но что̀ мы́слите, и҆ сїѐ бг҃ъ ва́мъ ѿкры́етъ, ѕ҃і Ѻ҆ба́че въ не́же достиго́хомъ (л. рѯ҃в) то́же мꙋ́дрствовати, и҆ тѣ́мже пра́виломъ жи́тельствовати. з҃і Подо́бни мѝ быва́йте бра́тїе, и҆ смотрѧ́йте та́кѡ ходѧ́щыѧ, ꙗ҆́коже и҆́мате ѻ҆́бразъ на́съ. и҃і Мно́зи бо хо́дѧтъ, и҆̀хже мно́гажды глаго́лахъ ва́мъ, ны́нѣ же и҆ пла́чѧ глаго́лю, врагѝ крⷭ҇та̀ хрⷭ҇то́ва: ѳ҃і И҆̀мже кончи́на, поги́бель: и҆̀мже бо́гъ, чре́во, и҆ сла́ва въ стꙋдѣ̀ и҆́хъ: и҆̀же земна̑ѧ мꙋ́дрствꙋютъ. Коне́цъ пѧткꙋ̀. (заⷱ҇ см҃ѕ) к҃ На́ше бо житїѐ꙳[19] на нб҃сѣ́хъ є҆́сть, ѿѻнꙋ́дꙋже и҆ сп҃си́телѧ жде́мъ, гдⷭ҇а на́шего і҆и҃са хрⷭ҇та̀: к҃а И҆́же преѡбрази́тъ тѣ́ло смире́нїѧ на́шегѡ, ꙗ҆́кѡ бы́ти семꙋ̀ соѻбра́знꙋ тѣ́лꙋ сла́вы є҆гѡ̀, по дѣ́йствꙋ є҆́же возмога́ти є҆мꙋ̀, и҆ покори́ти себѣ̀ всѧ́чєскаѧ. Глава̀ четве́ртаѧ. [ѕ҃] сⷯ а҃ Тѣ́мже бра́тїе моѧ̀ возлю́бленнаѧ и҆ вожделѣ́ннаѧ, ра́досте и҆ вѣ́нче мо́й, та́кѡ сто́йте ѡ҆ гдⷭ҇ѣ возлю́бленнїи. в҃ Є҆ѵо́дїю молю̀, и҆ сѷнтѵ́хїю молю̀, то́жде мꙋ́дрствовати ѡ҆ гдⷭ҇ѣ. г҃ Є҆́й, молю̀ и҆ тебѐ сꙋпрꙋ́жниче при́сный, споспѣ́шствꙋй и҆̀мъ, ꙗ҆̀же во благовѣствова́нїи сподвиза́шасѧ со мно́ю, и҆ съ кли́ментомъ, и҆ съ про́чими споспѣ́шники мои́ми, и҆́хже и҆мена̀ въ кни́гахъ живо́тныхъ. Коне́цъ свѧщенномꙋ́ченикѡмъ. (л. рѯ҃в ѡ҆б.) (заⷱ҇ см҃з) д҃ Ра́дꙋйтесѧ꙳[20] всегда̀ ѡ҆ гдⷭ҇ѣ: и҆ па́ки рекꙋ̀, ра́дꙋйтесѧ. є҃ Кро́тость ва́ша разꙋ́мна да бꙋ́детъ всѣ́мъ человѣ́кѡмъ. гдⷭ҇ь бли́зъ. ѕ҃ Ни ѡ҆ че́мже пецы́тесѧ, но во все́мъ моли́твою и҆ моле́нїемъ со бл҃годаре́нїемъ, прошє́нїѧ ва́ша да сказꙋ́ютсѧ къ бг҃ꙋ. з҃ И҆ ми́ръ бж҃їй превосходѧ́й всѧ́къ ᲂу҆́мъ, да соблюде́тъ сердца̀ ва́ша и҆ разꙋмѣ̑нїѧ ва́ша, ѡ҆ хрⷭ҇тѣ̀ і҆и҃сѣ. и҃ Про́чее же бра́тїе моѧ̀, є҆ли̑ка сꙋ́ть и҆́стинна, є҆ли̑ка чє́стна, є҆ли̑ка пра́вєдна, є҆ли̑ка пречи̑ста, є҆ли̑ка прелюбє́зна, є҆ли̑ка доброхва̑льна, а҆́ще ка́ѧ добродѣ́тель, и҆ а҆́ще ка́ѧ похвала̀, сїѧ̑ помышлѧ́йте. ѳ҃ И҆̀мже и҆ наꙋчи́стесѧ, и҆ прїѧ́сте, и҆ слы́шасте, и҆ ви́дѣсте во мнѣ̀, сїѧ̑ твори́те, и҆ бг҃ъ ми́ра бꙋ́детъ съ ва́ми. Коне́цъ недѣ́ли цвѣтно́й. (заⷱ҇ см҃и) [з҃] і҃ Возра́довахсѧ же꙳꙳[21] ѡ҆ гдⷭ҇ѣ вельмѝ, ꙗ҆́кѡ ᲂу҆жѐ когда̀ воспомѧнꙋ́сте пещи́сѧ ѡ҆ мнѣ̀: поне́же и҆ печа́стесѧ, но ꙾не пого́днымъ꙾[22] вре́менемъ ѡ҆бдержа́стесѧ. а҃і Не ꙗ҆́кѡ по скꙋ́дости глаго́лю: а҆́зъ бо навыко́хъ, въ ни́хже є҆́смь, дово́ленъ бы́ти. в҃і Вѣ́мъ и҆ смири́тисѧ, вѣ́мъ и҆ и҆збы́точествовати: во все́мъ и҆ во всѣ́хъ навыко́хъ, и҆ насыща́тисѧ, и҆ а҆лка́ти, и҆ и҆збы́точествовати, и҆ лиша́тисѧ. г҃і Всѧ̑ могꙋ̀ ѡ҆ ᲂу҆крѣплѧ́ющемъ мѧ̀ і҆и҃сѣ хрⷭ҇тѣ̀. д҃і Ѻ҆ба́че до́брѣ (л. рѯ҃г) сотвори́сте спрїѡбщи́вшесѧ печа́ли мое́й. є҃і Вѣ́сте же и҆ вы̀ фїлїпписі́ане, ꙗ҆́кѡ въ нача́лѣ благовѣствова́нїѧ, є҆гда̀ и҆зыдо́хъ ѿ македо́нїи, ни є҆ди́на мѝ цр҃ковь ѡ҆бщева́сѧ въ сло́во даѧ́нїѧ и҆ прїѧ́тїѧ, то́чїю вы̀ є҆ди́ни. ѕ҃і Ꙗ҆́кѡ и҆ въ солꙋ́нь, и҆ є҆ди́ною и҆ два́щи въ тре́бованїе моѐ посла́сте мѝ. з҃і Не ꙗ҆́кѡ и҆щꙋ̀ даѧ́нїѧ, но и҆щꙋ̀ плода̀ мно́жащагѡсѧ ꙾въ сло́во ва́ше꙾[23]. и҃і Прїѧ́хъ же всѧ̑, и҆ и҆збы́точествꙋю: и҆спо́лнихсѧ, прїе́мъ ѿ є҆пафроді́та пѡ́сланнаѧ ѿ ва́съ, воню̀ бл҃гоꙋха́нїѧ, же́ртвꙋ прїѧ́тнꙋ, бл҃гоꙋго́днꙋ бг҃ꙋ. ѳ҃і Бг҃ъ же мо́й да и҆спо́лнитъ всѧ́кое тре́бованїе ва́ше, по бога́тствꙋ своемꙋ̀, въ сла́вѣ ѡ҆ хрⷭ҇тѣ̀ гдⷭ҇ѣ. к҃ Бг҃ꙋ же и҆ ѻ҆ц҃ꙋ̀ на́шемꙋ сла́ва во вѣ́ки вѣкѡ́въ, а҆ми́нь. к҃а Цѣлꙋ́йте всѧ́каго ст҃а ѡ҆ хрⷭ҇тѣ̀ і҆и҃сѣ: цѣлꙋ́ютъ вы̀ сꙋ́щаѧ со мно́ю бра́тїѧ. к҃в Цѣлꙋ́ютъ вы̀ ст҃і́и всѝ, па́че же и҆̀же ѿ ке́сарева до́мꙋ. к҃г Благода́ть гдⷭ҇а на́шегѡ і҆и҃са хрⷭ҇та̀ со всѣ́ми ва́ми. а҆ми́нь. Коне́цъ понедѣ́льникꙋ. Коне́цъ посла́нїѧ, є҆́же къ фїлїпписі́ємъ: написа́сѧ ѿ ри́ма є҆пафроді́томъ: и҆́мать въ себѣ̀ главы̀ д҃: зача̑лъ цр҃ко́вныхъ д҃і: стїхѡ́въ р҃д: знамена́нїй че́рныхъ з҃: без̾ червле́ныхъ.
  The Epistle of the holy Apostle Paul to the Philippians

  www.церковно-славянская-библия.рф
  X
  Неделя третья по Пасхе, жен мироносиц the third sunday after pascha, or the sunday of the myrrh-bearing women. Третья книга Маккавейская (3Макк) ЕС иудифь • www.церковно-славянская-библия.рф иудифь Числа. От Луки — Святого Луки Неделя Торжества Православия Полный церковно-славянский словарь Дьяченко. 30 000 слов Неделя третья по Пасхе, жен мироносиц the third sunday after pascha, or the sunday of the myrrh-bearing women. Служба общая праздникам и предпразднствам и попразднствам Господа нашего Иисуса Христа послание иеремии • www.церковно-славянская-библия.рф послание Иеремии Послание к Ефесянам святого апостола Павла