Вознесение Ascension   ЧИСТЫЙ ИНТЕРНЕТ о Библии
1
Третья седмица по Пасхе (с понедельника по субботу) third week after pentecost (monday through saturday) Числа • www.церковно-славянская-библия.рф Числа ЕС Второе послание св. Ап. Павла к Фессалоникийцам (2Фес) Прокимны общие святым - prokeimena, аллилуйя стихов и псалмов для причастия общего обслуживания для святых. Церковно-славянский язык Синодальный перевод. Соборное послание св. Ап. Иуды (Иуд) Книга пророка Ионы (Иона) Прп. Ефрем Сирин. Толкование на послания божественного Павла. Первое послание к Фессалоникийцам Среда. Глас первый. Октоих. 3 царств • www.церковно-славянская-библия.рф 3 царств Книга Иудифи

Вознесение. Цветная Триодь

Ponomar Library :: Вознесение in Цветная Триодь

(л. рп҃г)
Въ сре́дꙋ ве́чера ѕ҃-ѧ седми́цы по па́сцѣ, пра́зднꙋемъ
вознесе́нїе гдⷭ҇а бг҃а и҆ сп҃са на́шегѡ і҆и҃са хрⷭ҇та̀.
Ponomar Library :: Вознесение in Цветная Триодь

(л. рп҃г)
Въ сре́дꙋ ве́чера ѕ҃-ѧ седми́цы по па́сцѣ, пра́зднꙋемъ
вознесе́нїе гдⷭ҇а бг҃а и҆ сп҃са на́шегѡ і҆и҃са хрⷭ҇та̀.
Ча́съ ѳ҃-й триѱа́лмный. По нача́лѣ глаго́летъ чте́цъ трист҃о́е, и҆ до недѣ́ли и҃-ѧ во всѧ́комъ цр҃ко́вномъ пѣ́нїи.
На ма́лѣй вече́рни,
на Гдⷭ҇и воззва́хъ: поста́вимъ стїхи̑ры д҃, гла́съ ѕ҃:
Гдⷭ҇ь вознесе́сѧ на небеса̀: Гдⷭ҇и твоемꙋ̀ вознесе́нїю: На гора́хъ ст҃ы́хъ: Гдⷭ҇и, смотре́нїѧ соверши́въ та́инство: [зрѝ ни́же на вели́цѣй вече́рни.] Сла́ва, и҆ ны́нѣ: гла́съ то́йже: Гдⷭ҇и, а҆пⷭ҇ли ꙗ҆́кѡ ви́дѣша тѧ̀:
Прокі́менъ днѐ.
На стїхо́внѣ стїхи̑ры, гла́съ а҃:
Возше́дъ на небеса̀: Сті́хъ: Всѝ ꙗ҆зы́цы восплещи́те рꙋка́ми: Возше́лъ є҆сѝ хрⷭ҇тѐ къ безнача́льномꙋ ѻ҆ц҃ꙋ̀: Сті́хъ: Взы́де бг҃ъ въ воскликнове́нїи: А҆́гг҃ли твоѝ гдⷭ҇и: Сла́ва, и҆ ны́нѣ, гла́съ в҃: Роди́лсѧ є҆сѝ, ꙗ҆́кѡ са́мъ восхотѣ́лъ є҆сѝ: [зрѝ на вели́цѣй вече́рни.]
Ны́нѣ ѿпꙋща́еши: Трист҃о́е. По Ѻ҆́ч҃е на́шъ. ѿпꙋсти́тельный тропа́рь, гла́съ д҃:
Возне́слсѧ є҆сѝ во сла́вѣ хрⷭ҇тѐ бж҃е на́шъ, ра́дость сотвори́вый ᲂу҆ченикѡ́мъ ѡ҆бѣтова́нїемъ ст҃а́гѡ дх҃а, и҆звѣщє́ннымъ и҆̀мъ бы́вшымъ благослове́нїемъ, ꙗ҆́кѡ ты̀ є҆сѝ сн҃ъ бж҃їй, и҆зба́витель мі́ра.
Та́же є҆ктенїа̀ ма́лаѧ. И҆ ѿпꙋ́стъ. (л. рп҃г ѡ҆б.)
На вели́цѣй вече́рни.
По предначина́тельномъ ѱалмѣ̀ каѳі́смы не глаго́лемъ. На Гдⷭ҇и воззва́хъ: поста́вимъ стїхѡ́въ і҃. И҆ пое́мъ стїхи̑ры самогла́сны є҃, повторѧ́юще ѧ҆̀. Гла́съ ѕ҃:
Гдⷭ҇ь вознесе́сѧ на нб҃са̀, да по́слетъ ᲂу҆тѣ́шителѧ мі́рꙋ: небеса̀ ᲂу҆гото́ваша престо́лъ є҆гѡ̀, ѻ҆́блацы восхожде́нїе є҆гѡ̀. а҆́гг҃ли дивѧ́тсѧ, человѣ́ка зрѧ́ще превы́ше себѐ. ѻ҆ц҃ъ жде́тъ, є҆го́же въ нѣ́драхъ и҆́мать соприсносꙋ́щна: дх҃ъ же ст҃ы́й вели́тъ всѣ́мъ а҆́гг҃лѡмъ є҆гѡ̀: возми́те врата̀ кнѧ́зи ва́шѧ, всѝ ꙗ҆зы́цы восплещи́те рꙋка́ми, ꙗ҆́кѡ взы́де хрⷭ҇то́съ, и҆дѣ́же бѣ̀ пе́рвѣе. [Два́жды.]
Гдⷭ҇и, твоемꙋ̀ вознесе́нїю ᲂу҆диви́шасѧ херꙋві́ми, зрѧ́ще тебѐ бг҃а на ѻ҆́блацѣхъ восходѧ́ща, на ни́хъ сѣдѧ́щаго и҆ сла́вимъ тѧ̀, ꙗ҆́кѡ бла́га ми́лость твоѧ̀, сла́ва тебѣ̀. [Два́жды.]
На гора́хъ ст҃ы́хъ зрѧ́ще твоѐ вознесе́нїе хрⷭ҇тѐ, сїѧ́нїе сла́вы ѻ҆́ч҃и, воспѣва́емъ тво́й свѣтоѻбра́зный лица̀ зра́къ, кла́нѧемсѧ страстє́мъ твои̑мъ, почита́емъ воскрⷭ҇нїе, сла́вное вознесе́нїе сла́вѧще: поми́лꙋй на́съ. [Два́жды.]
Гдⷭ҇и, а҆пⷭ҇ли ꙗ҆́кѡ ви́дѣша тѧ̀, на ѻ҆́блацѣхъ возноси́ма, рыда́нїемъ сле́зъ, жизнода́вче хрⷭ҇тѐ, ско́рби и҆сполнѧ́еми, рыда́юще глаго́лахꙋ: влⷣко, не ѡ҆ста́ви на́съ си́рыхъ, за милосе́рдїе возлюби́лъ є҆сѝ рабы̑ твоѧ̀, ꙗ҆́кѡ благоꙋтро́бенъ: но послѝ ꙗ҆́коже ѡ҆бѣща́лъ є҆сѝ на́мъ, прест҃а́го твоего̀ дх҃а, просвѣща́юща дꙋ́шы на́шѧ. [Два́жды.]
Гдⷭ҇и, смотре́нїѧ соверши́въ та́инство, пои́мъ твоѧ̑ ᲂу҆ченикѝ на го́рꙋ є҆леѡ́нскꙋю, возноси́лсѧ є҆сѝ, и҆ сѐ тве́рдь небе́снꙋю проше́лъ є҆сѝ, менѐ ра́ди ѡ҆бнища́вый по мнѣ̀ (л. рп҃д) и҆ возше́дъ ѿѻнꙋ́дꙋже не разлꙋчи́лсѧ є҆сѝ, всест҃а́го твоего̀ дх҃а низпослѝ, просвѣща́юща дꙋ́шы на́шѧ [Два́жды.]
Сла́ва, и҆ ны́нѣ: гла́съ то́йже.
Нѣ́дръ ѻ҆те́ческихъ не разлꙋ́чсѧ, сладча́йшїй і҆и҃се, и҆ съ земны́ми ꙗ҆́кѡ человѣ́къ пожи́въ, дне́сь ѿ горы̀ є҆леѡ́нскїѧ возне́слсѧ є҆сѝ во сла́вѣ, и҆ па́дшее є҆стество̀ на́ше ми́лостивнѡ возне́съ, ѻ҆ц҃ꙋ̀ спосади́лъ є҆сѝ. тѣ́мже небе́снїи безпло́тныхъ чи́нове, чꙋдесѝ ᲂу҆дивлѧ́ющесѧ, ᲂу҆жаса́хꙋсѧ ᲂу҆́жасомъ, и҆ тре́петомъ содержи́ми, твоѐ человѣколю́бїе велича́хꙋ. съ ни́миже и҆ мы̀ земні́и, є҆́же къ на́мъ твоѐ снизхожде́нїе, и҆ є҆́же ѿ на́съ вознесе́нїе славосло́вѧще, мо́лимсѧ глаго́люще: ᲂу҆ченикѝ, и҆ ро́ждшꙋю тѧ̀ бцⷣꙋ, ра́дости безчи́сленныѧ и҆спо́лнивый во твоѐ вознесе́нїе, и҆ на́съ сподо́би и҆збра́нныхъ твои́хъ ра́дости, моли́твами и҆́хъ, вели́кїѧ ра́ди твоеѧ̀ ми́лости.
Вхо́дъ. Прокі́менъ днѐ. и҆ чтє́нїѧ.
Проро́чества и҆са́їина чте́нїе. [Глава̀ в҃.]
Та́кѡ глаго́летъ гдⷭ҇ь: бꙋ́детъ въ послѣ́днїѧ днѝ ꙗ҆вле́на гора̀ гдⷭ҇нѧ, и҆ до́мъ бж҃їй на версѣ́хъ го́ръ, и҆ вознесе́тсѧ превы́ше холмѡ́въ, и҆ прїи́дꙋтъ на ню̀ всѝ ꙗ҆зы́цы. И҆ по́йдꙋтъ лю́дїе мно́зи, и҆ рекꙋ́тъ: прїиди́те взы́демъ на го́рꙋ гдⷭ҇ню, и҆ въ до́мъ бг҃а і҆а́кѡвлѧ, и҆ возвѣсти́тъ на́мъ пꙋ́ть сво́й, и҆ по́йдемъ по немꙋ̀.
Проро́чества и҆са́їина чте́нїе. [Глава̀ ѯ҃в.]
Та́кѡ глаго́летъ гдⷭ҇ь: поиди́те и҆ вни́дите враты̀ мои́ми, ᲂу҆гото́вите пꙋ́ть мо́й, и҆ пꙋ́ть твори́те лю́демъ мои̑мъ, и҆ ка́мєнїѧ ѿ пꙋтѝ размещи́те, вознеси́те зна́менїе на ꙗ҆зы́ки. Се́ бо гдⷭ҇ь сотворѝ слы́шано (л. рп҃д ѡ҆б.) да́же до послѣ́днихъ землѝ: рцы́те дще́ри сїѡ́новѣ, сѐ сп҃си́тель тво́й прихо́дитъ, и҆мѣ́ѧ съ собо́ю мздꙋ̀, и҆ дѣ́ло є҆гѡ̀ пред̾ лице́мъ є҆гѡ̀. И҆ прозове́тъ ѧ҆̀ лю́ди свѧ́ты, и҆зба́влены ѿ гдⷭ҇а: ты́ же нарече́шисѧ взыска́нный гра́дъ, и҆ неѡста́вленный. Кто̀ се́й прише́дый и҆з̾ є҆дѡ́ма, ѡ҆броще́нїе ри́зъ є҆гѡ̀ ѿ восо́ра; се́й красе́нъ во ѻ҆де́жди свое́й, вопїе́тъ съ крѣ́постїю ве́лїею: а҆́зъ глаго́лю пра́вдꙋ и҆ сꙋ́дъ спасе́нїѧ. Почто́ ти ѡ҆бро́щены ри̑зы, и҆ ѻ҆дє́жды твоѧ̀ ꙗ҆́кѡ ѿ и҆стопта́нїѧ точи́ла и҆спо́лнены и҆стопта́нїѧ; точи́ло и҆стопта́хъ є҆ди́нъ, и҆ ѿ ꙗ҆зы̑къ нѣ́сть мꙋ́жъ со мно́ю. Ми́лость гдⷭ҇ню помѧнꙋ́хъ, добродѣ́тєли гдⷭ҇ни во всѣ́хъ, и҆́миже на́мъ воздава́етъ. Гдⷭ҇ь, сꙋдїѧ̀ бл҃гі́й до́мꙋ і҆и҃левꙋ, нано́ситъ на́мъ по ми́лости свое́й, и҆ по мно́жествꙋ пра́вды своеѧ̀. И҆ речѐ: не лю́дїе ли моѝ, ча́да не ѿве́ргꙋтъ ли сѧ; и҆ бы́сть и҆̀мъ во спасе́нїе ѿ всѧ́кїѧ ско́рби и҆́хъ. Не хода́тай, нижѐ а҆́гг҃лъ, но са́мъ гдⷭ҇ь спасѐ и҆̀хъ: за є҆́же люби́ти и҆̀хъ, и҆ щадѣ́ти и҆̀хъ, са́мъ и҆зба́ви и҆̀хъ, и҆ воспрїѧ́тъ и҆̀хъ, и҆ вознесѐ и҆̀хъ во всѧ̀ днѝ вѣ́ка.
Проро́чества заха́рїина чте́нїе. [Глава̀ д҃і.]
Та́кѡ глаго́летъ гдⷭ҇ь: сѐ де́нь грѧде́тъ гдⷭ҇нь, и҆ ста́нꙋтъ но́зѣ є҆гѡ̀ въ де́нь ѻ҆́ный на горѣ̀ є҆леѡ́нстѣй, прѧ́мѡ і҆ерꙋсали́ма, ѿ востѡ́къ со́лнца. И҆ въ де́нь ѻ҆́ный и҆зы́детъ вода̀ жива̀ и҆з̾ і҆ерꙋсали́ма, по́лъ є҆ѧ̀ въ мо́ре пе́рвое, и҆ по́лъ є҆ѧ̀ въ мо́ре послѣ́днее: въ жа́твꙋ и҆ въ ве́снꙋ бꙋ́детъ та́кѡ. И҆ бꙋ́детъ гдⷭ҇ь цр҃ь по все́й землѝ, въ де́нь ѻ҆́ный бꙋ́детъ гдⷭ҇ь є҆ди́нъ. И҆́мѧ є҆гѡ̀ є҆ди́но, ѡ҆крꙋжа́ющее всю̀ зе́млю и҆ пꙋсты́ню, ѿ га́вы (л. рп҃є) да́же до реммѡ́на, проти́вꙋ хребтꙋ̀ і҆ерꙋсали́млю: и҆ вознесе́тсѧ, и҆ на мѣ́стѣ пребꙋ́детъ, ѿ вра́тъ венїамі́новыхъ, да́же до мѣ́ста двере́й пе́рвыхъ, да́же до вра́тъ ᲂу҆го́льныхъ, и҆ да́же до столпа̀ а҆намеи́лева, да́же до подточи́лїй цр҃е́выхъ, ѡ҆бита́ютъ въ не́мъ: и҆ а҆на́ѳема не бꙋ́детъ ктомꙋ̀, и҆ всели́тсѧ і҆ерꙋсали́мъ надѣ́ѧйсѧ.
На лїті́и стїхи̑ры самогла́сны. Гла́съ а҃:
Возше́дъ на небеса̀, ѿѻнꙋ́дꙋже и҆ соше́лъ є҆сѝ, не ѡ҆ста́ви на́съ си́рыхъ гдⷭ҇и: да прїи́детъ тво́й дх҃ъ, носѧ̀ ми́ръ мі́рови, покажѝ сынѡ́мъ человѣ́ческимъ дѣла̀ си́лы твоеѧ̀, гдⷭ҇и человѣколю́бче.
Возше́лъ є҆сѝ хрⷭ҇тѐ къ безнача́льномꙋ ѻ҆ц҃ꙋ̀ твоемꙋ̀, неѡпи́санныхъ є҆гѡ̀ нѣ́дръ не разлꙋчи́выйсѧ, и҆ прилѡ́гъ си́лы хвале́нїѧ трист҃а́гѡ не прїѧ́ша, но є҆ди́наго сн҃а и҆ по вочеловѣ́ченїи позна́ша тѧ̀ гдⷭ҇и, є҆диноро́дна ѻ҆ц҃ꙋ̀: во мно́жествѣ щедро́тъ твои́хъ поми́лꙋй на́съ.
А҆́гг҃ли твоѝ гдⷭ҇и, а҆пⷭ҇лѡмъ глаго́лахꙋ: мꙋ́жїе галїле́йстїи, что̀ стоитѐ, зрѧ́ще на не́бо; се́й є҆́сть хрⷭ҇то́съ бг҃ъ, вознесы́йсѧ ѿ ва́съ на не́бо, то́й прїи́детъ па́ки, и҆́мже ѻ҆́бразомъ ви́дѣсте є҆го̀ и҆дꙋ́ща на не́бо: послꙋжи́те є҆мꙋ̀ въ преподо́бїи и҆ пра́вдѣ.
Гла́съ д҃: Є҆гда̀ прише́лъ є҆сѝ на го́рꙋ хрⷭ҇тѐ є҆леѡ́нскꙋю, ѻ҆́ч҃ее соверши́ти благоволе́нїе, ᲂу҆жасо́шасѧ небе́снїи а҆́гг҃ли, и҆ ᲂу҆страши́шасѧ преиспо́днїи. предста́ша же ᲂу҆ченицы̀ съ ра́достїю тре́петни, ꙗ҆́кѡ глаго́лалъ є҆сѝ и҆̀мъ, ꙗ҆́кѡ престо́лъ же готовлѧ́шесѧ проти́въ ѻ҆́блакъ ждꙋ́щїй: врата́ же не́бо ѿве́рзшее добро́тꙋ ꙗ҆влѧ́ше, и҆ землѧ̀ сокрѡ́вища ѿкрыва́етъ, а҆да́мовꙋ схожде́нїю ꙗ҆́кѡ (л. рп҃є ѡ҆б.) позна́тисѧ, и҆ па́ки восхожде́нїю. но стопы̑ ᲂу҆́бѡ возвыша́хꙋсѧ, ꙗ҆́коже рꙋ́цѣ, ᲂу҆ста́ же вельмѝ бл҃гословлѧ́хꙋ, ꙗ҆́коже слы́шашесѧ, ѻ҆́блакъ под̾е́млѧше, и҆ не́бо внꙋ́трь тебѐ прїѧ́тъ. дѣ́ло сїѐ гдⷭ҇и содѣ́лалъ є҆сѝ вели́кое и҆ пресла́вное, во спасе́нїе дꙋ́шъ на́шихъ.
Низше́дшее є҆стество̀ а҆да́мово, въ до́льнѣйшыѧ страны̑ землѝ, бж҃е новосотвори́вый собо́ю превы́ше всѧ́кагѡ нача́ла и҆ вла́сти, возве́лъ є҆сѝ дне́сь: ꙗ҆́кѡ бо возлюби́въ спосади́лъ є҆сѝ, ꙗ҆́коже поми́ловавъ соедини́лъ є҆сѝ себѣ̀, ꙗ҆́кѡ соедини́вый спострада́лъ є҆сѝ, ꙗ҆́кѡ безстра́стенъ пострада́въ, и҆ спросла́вилъ є҆сѝ. но безпло́тнїи, кто̀ є҆́сть се́й, глаго́лахꙋ кра́сный мꙋ́жъ; но не человѣ́къ то́чїю, бг҃ъ же и҆ человѣ́къ, совокꙋпле́ннѡ и҆ ꙗ҆влѧ́емѡ. тѣ́мже ᲂу҆дивле́ни а҆́гг҃ли, во ѻ҆де́ждахъ лета́юще ѻ҆́крестъ ᲂу҆ченикѡ́въ, дрꙋзі́и же стоѧ́ще вопїѧ́хꙋ: мꙋ́жїе галїле́йстїи, и҆́же ѿ ва́съ ѿи́де, се́й є҆́сть і҆и҃съ человѣ́къ бг҃ъ. бг҃ъ человѣ́къ па́ки прїи́детъ, сꙋдїѧ̀ живы́хъ и҆ ме́ртвыхъ, вѣ̑рнымъ же да́рꙋѧй грѣхѡ́въ проще́нїе и҆ ве́лїю ми́лость.
Є҆гда̀ возне́слсѧ є҆сѝ во сла́вѣ хрⷭ҇тѐ бж҃е, ᲂу҆ченикѡ́мъ зрѧ́щымъ, ѻ҆́блацы под̾има́хꙋ тѧ̀ съ пло́тїю, врата̀ взѧ́шасѧ нбⷭ҇наѧ, ли́къ а҆́гг҃льскїй ра́довашесѧ съ весе́лїемъ, го́рнѣйшыѧ си̑лы зовѧ́хꙋ глаго́люще: возми́те врата̀ кнѧ́зи ва́шѧ, и҆ вни́детъ цр҃ь сла́вы. ᲂу҆ченицы́ же дивѧ́щесѧ глаго́лахꙋ: не разлꙋчи́сѧ на́съ па́стырю до́брый, но послѝ на́мъ дх҃а твоего̀ прест҃а́го, наставлѧ́юща, и҆ ᲂу҆твержда́юща, и҆ просвѣща́юща, и҆ ѡ҆свѧща́юща дꙋ́шы на́шѧ.
Сла́ва и҆ ны́нѣ: гла́съ то́йже:
Гдⷭ҇и, та́инство є҆́же ѿ вѣкѡ́въ сокрове́нное и҆ ѿ родѡ́въ (л. рп҃ѕ) и҆спо́лнивъ ꙗ҆́кѡ бл҃гъ, прише́лъ є҆сѝ со ᲂу҆ченикѝ твои́ми на го́рꙋ є҆леѡ́нскꙋю, и҆мѣ́ѧ ро́ждшꙋю тѧ̀ творца̀ и҆ всѣ́хъ содѣ́телѧ: то́й бо въ стрⷭ҇ти твое́й мт҃рски па́че всѣ́хъ болѣ́зновавшей, подоба́ше и҆ сла́вою пло́ти твоеѧ̀, премно́гїѧ наслади́тисѧ ра́дости. є҆ѧ́же и҆ мы̀ причаща́ющесѧ, є҆́же на нб҃са̀ восхо́домъ твои́мъ влⷣко, вели́кꙋю твою̀ ми́лость на на́съ бы́вшꙋю сла́вимъ.
На стїхо́внѣ стїхи̑ры самогла́сны, гла́съ в҃:
Роди́лсѧ є҆сѝ ꙗ҆́кѡ са́мъ восхотѣ́лъ є҆сѝ, ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ ꙗ҆́кѡ са́мъ и҆зво́лилъ є҆сѝ: пострада́лъ є҆сѝ пло́тїю бж҃е на́шъ, и҆з̾ ме́ртвыхъ воскре́слъ є҆сѝ попра́въ сме́рть. возне́слсѧ є҆сѝ во сла́вѣ, всѧ́чєскаѧ и҆сполнѧ́ѧй, и҆ посла́лъ є҆сѝ на́мъ дх҃а бж҃е́ственнаго, є҆́же воспѣва́ти и҆ сла́вити твоѐ бж҃ество̀.
Сті́хъ: Всѝ ꙗ҆зы́цы восплещи́те рꙋка́ми:
Воспрїе́млемꙋ тебѣ̀ хрⷭ҇тѐ ѿ горы̀ ма́сличныѧ, си̑лы зрѧ́ще, дрꙋ́гъ дрꙋ́гꙋ вопїѧ́хꙋ: кто̀ є҆́сть се́й; и҆ глаго́летъ къ ни́мъ: се́й є҆́сть держа́вный и҆ си́льный, се́й є҆́сть си́льный въ бра́ни, се́й є҆́сть вои́стиннꙋ цр҃ь сла́вы. и҆ почто̀ є҆мꙋ̀ червле́ны ри̑зы; и҆з̾ восо́ра прихо́дитъ, є҆́же є҆́сть пло́ти. ты́ же са́мъ ꙗ҆́кѡ бг҃ъ ѡ҆деснꙋ́ю сѣ́дъ вели́чествїѧ, посла́лъ є҆сѝ на́мъ дх҃а ст҃а́го, да наста́витъ и҆ спасе́тъ дꙋ́шы на́шѧ.
Сті́хъ: Взы́де бг҃ъ въ воскликнове́нїи:
Возне́слсѧ є҆сѝ во сла́вѣ на горѣ̀ ма́сличнѣй хрⷭ҇тѐ бж҃е, пред̾ твои́ми ᲂу҆ченикѝ, и҆ сѣ́лъ є҆сѝ ѡ҆деснꙋ́ю ѻ҆ц҃а̀, всѧ́чєскаѧ и҆сполнѧ́ѧй бж҃ество́мъ, и҆ посла́лъ є҆сѝ и҆̀мъ дх҃а ст҃а́го, просвѣща́юща и҆ ᲂу҆твержда́юща, и҆ ѡ҆свѧща́юща дꙋ́шы на́шѧ. (л. рп҃ѕ ѡ҆б.)
Сла́ва и҆ ны́нѣ: гла́съ ѕ҃:
Взы́де бг҃ъ въ воскликнове́нїи, гдⷭ҇ь во гла́сѣ трꙋ́бнѣ, є҆́же вознестѝ па́дшїй ѻ҆́бразъ а҆да́мовъ, и҆ посла́ти дх҃а ᲂу҆тѣ́шителѧ, є҆́же ѡ҆свѧти́ти дꙋ́шы на́шѧ.
Та́же, Ны́нѣ ѿпꙋща́еши: И҆ трист҃о́е. На блгⷭ҇ве́нїи хлѣ́бѡвъ, тропа́рь пра́здника, гла́съ д҃: Возне́слсѧ є҆сѝ во сла́вѣ: три́жды. И҆ чте́нїе вели́кое въ дѣѧ́нїихъ ст҃ы́хъ а҆пⷭ҇лъ.
А҆ и҆дѣ́же нѣ́сть всено́щнагѡ: по Ны́нѣ ѿпꙋща́еши: тропа́рь пра́здника є҆ди́ножды. На повече́рїи по Досто́йно: конда́къ пра́здника.
Полꙋ́нощницꙋ пое́мъ по ѻ҆бы́чаю съ каѳі́смою. По а҃- мъ трист҃о́мъ, вмѣ́стѡ, Сѐ жени́хъ: глаго́лемъ тропа́рь пра́здника. По в҃-мъ трист҃о́мъ, вмѣ́стѡ, Помѧнѝ гдⷭ҇и, ꙗ҆́кѡ бл҃гъ: глаго́лемъ конда́къ пра́здника. Та́же, Гдⷭ҇и поми́лꙋй. в҃і. И҆ ѿпꙋ́стъ. Моли́твы, Помѧнѝ гдⷭ҇и, въ наде́жди: не глаго́лемъ. Оу҆́трени нача́ло по ѻ҆бы́чаю. И҆ а҆́бїе чте́цъ глаго́летъ: Прїиди́те поклони́мсѧ: три́жды. и҆ ѻ҆бы́чныѧ два̀ ѱалма̀, ѳ҃і и҆ к҃. и҆ шестоѱа́лмїе.
Въ четверто́къ на ᲂу҆́трени,
На Бг҃ъ гдⷭ҇ь: тропа́рь пра́здника: Возне́слсѧ є҆сѝ во сла́вѣ: три́жды.
По а҃-мъ стїхосло́вїи сѣда́ленъ, гла́съ а҃.
Подо́бенъ: Ка́мени запеча́танꙋ:
А҆́гг҃лѡмъ дивѧ́щымсѧ восхо́да стра́нномꙋ, и҆ ᲂу҆ченикѡ́мъ ᲂу҆жаса́ющымсѧ стра́шномꙋ взы́тїѧ, возше́лъ є҆сѝ со сла́вою ꙗ҆́кѡ бг҃ъ, и҆ врата̀ тебѣ̀ взѧ́шасѧ сп҃се. сегѡ̀ ра́ди си̑лы нбⷭ҇ныѧ дивлѧ́хꙋсѧ вопїю́ще: сла́ва (л. рп҃з) снизхожде́нїю твоемꙋ̀ сп҃се, сла́ва црⷭ҇твїю твоемꙋ̀, сла́ва вознесе́нїю твоемꙋ̀, є҆ди́не человѣколю́бче. [Два́жды.]
По в҃-мъ стїхосло́вїи сѣда́ленъ, гла́съ г҃:
Подо́бенъ: Красотѣ̀ двⷭ҇тва:
Превѣ́чный бг҃ъ и҆ безнача́льный, є҆́же воспрїѧ́тъ є҆стество̀ человѣ́ческое, ѡ҆бг҃отвори́въ та́йнѡ дне́сь вознесѐ. а҆́гг҃ли предтекꙋ́ще а҆пⷭ҇лѡмъ пока́зовахꙋ сего̀ и҆дꙋ́ща на нб҃са̀ сла́вою мно́гою, томꙋ́же поклони́вшесѧ глаго́лахꙋ: сла́ва бг҃ꙋ возне́сшемꙋсѧ. [Два́жды.]
По полѷеле́и сѣда́ленъ, гла́съ є҃. Подо́бенъ: Собезнача́льное сло́во:
Соше́дый съ нб҃сѐ на земна̑ѧ, и҆ до́лꙋ лежа́щїй во а҆́довѣ стра́жи, совоскреси́вый ꙗ҆́кѡ бг҃ъ а҆да́мовъ зра́къ, вознесе́нїемъ твои́мъ хрⷭ҇тѐ на нб҃са̀ возве́дъ, престо́лꙋ ѻ҆те́ческомꙋ твоемꙋ̀ сосѣди́телѧ содѣ́лалъ є҆сѝ, ꙗ҆́кѡ ми́лостивъ и҆ человѣколю́бецъ. [Два́жды.]
И҆ чте́нїе пра́здникꙋ: Похва́льнаѧ словеса̀, творе́нїе кѵ́ръ а҆ндре́а, и҆лѝ про́чихъ. Степє́нна, а҆ а҆нтїфѡ́нъ д҃-гѡ гла́са. Прокі́менъ. гла́съ д҃: Взы́де бг҃ъ въ воскликнове́нїи, гдⷭ҇ь во гла́сѣ трꙋ́бнѣ. Сті́хъ: Всѝ ꙗ҆зы́цы восплещи́те рꙋка́ми: Всѧ́кое дыха́нїе: Є҆ѵⷢ҇лїе ѿ ма́рка, зача́ло ѻ҃а: Воскре́съ і҆и҃съ заꙋ́тра въ пе́рвꙋю сꙋббѡ́тꙋ: Воскрⷭ҇нїе хрⷭ҇то́во: є҆ди́ножды. Ѱало́мъ н҃. Сла́ва: гла́съ в҃: Моли́твами а҆по́столѡвъ: И҆ ны́нѣ: Мл҃твами бцⷣы: Та́же, сті́хъ: Поми́лꙋй мѧ̀ бж҃е, по вели́цѣй ми́лости твое́й: И҆ пое́мъ настоѧ́щїй самогла́сенъ, гла́съ ѕ҃:
Дне́сь на нб҃сѣ́хъ гѡ́рнїѧ си̑лы на́ше є҆стество̀ зрѧ́ще, дивѧ́щесѧ стра́ннагѡ ѻ҆́браза восхо́дꙋ, недоꙋмѣва́хꙋсѧ дрꙋ́гъ ко дрꙋ́гꙋ глаго́люще: кто̀ се́й прише́дый; ви́дѧще же (л. рп҃з ѡ҆б.) своего̀ влⷣкꙋ, нбⷭ҇наѧ врата̀ взѧ́ти повелѣва́хꙋ: съ ни́миже непреста́ннѡ воспои́мъ съ пло́тїю ѿѻнꙋ́дꙋ па́ки грѧдꙋ́щаго, ꙗ҆́кѡ сꙋдїю̀ всѣ́хъ и҆ бг҃а всеси́льна.
КАНѠ́НЫ:
гла́съ пѧ́тый, со і҆рмосы̀ на и҃: и҆ четве́ртый, на ѕ҃.
Канѡ́нъ, творе́нїе і҆ѡа́нна мона́ха. Гла́съ є҃.
Пѣ́снь а҃.
І҆рмо́съ: Сп҃си́телю бг҃ꙋ въ мо́ри лю́ди немо́крыми нога́ми наста́вльшемꙋ, и҆ фараѡ́на со всево́инствомъ пото́пльшемꙋ, томꙋ̀ є҆ди́номꙋ пои́мъ: ꙗ҆́кѡ просла́висѧ.
Воспои́мъ всѝ лю́дїе, на ра́мѣхъ херꙋві́мскихъ возне́сшꙋсѧ со сла́вою хрⷭ҇тꙋ̀, и҆ спосади́вшемꙋ на́съ ѡ҆деснꙋ́ю ѻ҆ц҃а̀, пѣ́снь побѣ́днꙋю: ꙗ҆́кѡ просла́висѧ.
Хода́таѧ бг҃ꙋ и҆ человѣ́кѡмъ хрⷭ҇та̀, ли́цы а҆́гг҃льстїи ви́дѣвше, съ пло́тїю въ вы́шнихъ ᲂу҆дивлѧ́хꙋсѧ, согла́снѡ же воспѣва́хꙋ пѣ́снь побѣ́днꙋю: ꙗ҆́кѡ просла́висѧ.
Ꙗ҆́вльшемꙋсѧ бг҃ꙋ на горѣ̀ сїна́йстѣй, и҆ зако́нъ да́вшемꙋ бг҃ови́дцꙋ мѡѷсе́ю, ѿ горы̀ є҆леѡ́нскїѧ возне́сшемꙋсѧ пло́тїю, томꙋ̀ всѝ воспои́мъ: ꙗ҆́кѡ просла́висѧ.
Бг҃оро́диченъ:
Пречи́стаѧ мт҃и бж҃їѧ, воплоще́ннаго ѿ тебѐ, и҆ ѿ нѣ́дръ роди́телѧ неѿстꙋ́пльшаго бг҃а непреста́ннѡ молѝ, ѿ всѧ́кагѡ ѡ҆бстоѧ́нїѧ спастѝ, ꙗ҆̀же созда̀.
Дрꙋгі́й канѡ́нъ господи́на і҆ѡ́сифа, є҆гѡ́же краестро́чїе по а҆лфави́тꙋ. Во ѻ҆смо́й же, и҆ девѧ́той пѣ́сни: Ѡ҆дѝ і҆ѡ́сифъ. Є҆́же є҆́сть, пѣ́снь і҆ѡ́сифова, гла́съ д҃.
Пѣ́снь а҃.
І҆рмо́съ: Ѿве́рзꙋ ᲂу҆ста̀ моѧ̀: (л. рп҃и)
Воскре́слъ є҆сѝ тридне́венъ, по є҆стествꙋ̀ безсме́ртный, и҆ ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ є҆динона́десѧтимъ, и҆ всѣ́мъ ᲂу҆ченикѡ́мъ, и҆ восте́клъ є҆сѝ хрⷭ҇тѐ ко ѻ҆ц҃ꙋ̀, ѻ҆́блакомъ носи́мь всѣ́хъ тво́рче.
Вопїе́тъ ꙗ҆́вственнѡ поѧ̀ дв҃дъ бг҃одохнове́нный, взы́де гдⷭ҇ь къ нбⷭ҇нымъ, въ воскликнове́нїи и҆ трꙋбы̀ шꙋ́мѣ, и҆ къ началосвѣ́тномꙋ ѻ҆ц҃ꙋ̀ доспѣ̀.
Сла́ва:
Состарѣ́вшїйсѧ, гдⷭ҇и, мі́ръ мно́гими грѣхмѝ, ѡ҆бнови́въ стрⷭ҇тїю твое́ю и҆ воста́нїемъ твои́мъ, возше́лъ є҆сѝ носи́мь ѻ҆́блакомъ къ пренебє́снымъ: сла́ва сла́вѣ твое́й.
И҆ ны́нѣ: бг҃оро́диченъ:
Влⷣкꙋ родила̀ є҆сѝ всѣ́хъ, всенепоро́чнаѧ влⷣчце, стрⷭ҇ть во́льнꙋю прїи́мшаго, и҆ возше́дша къ своемꙋ̀ ѻ҆ц҃ꙋ̀, є҆гѡ́же не ѡ҆ста́ви, а҆́ще и҆ пло́ть взѧ́тъ.
Катава́сїа: Бж҃е́ственнымъ покрове́нъ, медленоѧзы́чный мра́комъ, и҆звиті́йствова бг҃опи́санный зако́нъ: ти́нꙋ бо ѿтрѧ́съ ѻ҆чесѐ ᲂу҆́мнагѡ, ви́дитъ сꙋ́щаго, и҆ наꙋча́етсѧ дх҃а ра́зꙋмꙋ, хвалѧ̀ бж҃е́ственными пѣ́сньми.
Пѣ́снь г҃.
І҆рмо́съ: Си́лою крⷭ҇та̀ твоегѡ̀ хрⷭ҇тѐ, ᲂу҆твердѝ моѐ помышле́нїе, во є҆́же пѣ́ти и҆ сла́вити спаси́тельное твоѐ вознесе́нїе.
Возше́лъ є҆сѝ жизнода́вче хрⷭ҇тѐ ко ѻ҆ц҃ꙋ̀, и҆ возне́слъ ро́дъ на́шъ человѣколю́бче, неизрече́ннымъ благоꙋтро́бїемъ твои́мъ.
Чи́ни а҆́гг҃льстїи сп҃се, человѣ́ческое є҆стество̀ ви́дѣвше совосходѧ́щее тебѣ̀, непреста́ннѡ ᲂу҆дивлѧ́еми воспѣва́хꙋ тѧ̀. (л. рп҃и ѡ҆б.)
Оу҆жаса́хꙋсѧ а҆́гг҃льстїи ли́цы хрⷭ҇тѐ, зрѧ́ще тѧ̀ съ тѣлесе́мъ возне́сшасѧ, и҆ воспѣва́хꙋ ст҃о́е твоѐ вознесе́нїе.
Є҆стество̀ человѣ́ческое хрⷭ҇тѐ, тлѣ́нїемъ па́дшее возста́вилъ є҆сѝ, и҆ восхо́домъ твои́мъ возне́слъ є҆сѝ, и҆ съ собо́ю на́съ просла́вилъ є҆сѝ.
Бг҃оро́диченъ:
Молѝ непреста́ннѡ чⷭ҇таѧ, произше́дшаго ѿ ложе́снъ твои́хъ, и҆зба́витисѧ пре́лести дїа́воли, пою́щымъ тѧ̀ мт҃рь бж҃їю.
И҆́нъ. і҆рмо́съ: Твоѧ̀ пѣсносло́вцы бцⷣе:
Возми́те врата̀ нбⷭ҇наѧ, сѐ прїи́де хрⷭ҇то́съ цр҃ь тва́ри, въ тѣ́ло ѡ҆бо́лксѧ земно́е, го́рнѣйшымъ глаго́лахꙋ си́ламъ до́льнѣйшыѧ.
Взыска́въ хрⷭ҇тѐ, прельще́ннаго пре́лестїю ѕмі́евою а҆да́ма, ꙗ҆́кѡ въ сего̀ ѡ҆болкі́йсѧ, возше́лъ є҆сѝ, и҆ сѣ́лъ є҆сѝ ѡ҆деснꙋ́ю, ꙗ҆́кѡ сопресто́ленъ ѻ҆ц҃ꙋ̀, пою́щымъ а҆́гг҃лѡмъ тебѐ.
Сла́ва:
Землѧ̀ пра́зднꙋетъ и҆ ликꙋ́етъ, ра́дꙋетсѧ и҆ нб҃о, вознесе́нїемъ дне́сь творца̀ тва́ри, пред̾ѧвле́ннѡ соедини́вшагѡ разстоѧ̑щаѧсѧ хотѣ́нїемъ.
И҆ ны́нѣ: бг҃оро́диченъ:
Сме́рти роди́вши разрꙋши́телѧ, є҆ди́наго безсме́ртнаго бг҃а, дв҃о мт҃и всечи́стаѧ: того̀ при́снѡ ᲂу҆молѝ, ᲂу҆мерщвлѧ́ющыѧ моѧ̀ стра̑сти ᲂу҆мори́ти, и҆ спасти́ мѧ.
Катава́сїа: Разве́рзе ᲂу҆тро́бы неча́дствовавшїѧ ᲂу҆́зы, доса́дꙋ же неꙋдоботерпи́мꙋ благоча́дствꙋющїѧ, є҆ди́на моли́тва проро́чицы дре́вле а҆́нны носѧ́щїѧ дꙋ́хъ сокрꙋше́нъ, къ си́льномꙋ, и҆ бг҃ꙋ ра́зꙋмѡвъ. (л. рп҃ѳ)
Сѣда́ленъ, гла́съ и҃. Подо́бенъ: Премꙋ́дрости:
Всѣ́дъ на ѻ҆́блаки нбⷭ҇ныѧ, ѡ҆ста́вивъ ми́ръ сꙋ́щымъ на землѝ, возше́лъ и҆ сѣ́лъ є҆сѝ ѡ҆деснꙋ́ю ѻ҆ц҃а̀, ꙗ҆́кѡ є҆диносꙋ́щенъ семꙋ̀ сы́й и҆ дх҃ꙋ. а҆́ще бо и҆ во пло́ти ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ, но непрело́женъ пребы́лъ є҆сѝ: тѣ́мже ча́еши соверше́нїѧ коне́цъ, сꙋди́ти грѧды́й на зе́млю мі́рꙋ всемꙋ̀. правосꙋ́де гдⷭ҇и, пощадѝ дꙋ́шы на́шѧ, прегрѣше́нїй ѡ҆ставле́нїе да́рꙋѧ, ꙗ҆́кѡ бг҃ъ ми́лостивъ, рабѡ́мъ твои́мъ.
Сла́ва, и҆ ны́нѣ: то́йже. И҆ чте́нїе пра́здника.
Пѣ́снь д҃.
І҆рмо́съ: Оу҆слы́шахъ слꙋ́хъ си́лы крⷭ҇та̀, ꙗ҆́кѡ ра́й ѿве́рзесѧ и҆́мъ, и҆ возопи́хъ: сла́ва си́лѣ твое́й гдⷭ҇и.
Возне́слсѧ є҆сѝ во сла́вѣ, а҆́гг҃лѡвъ цр҃ю̀, ᲂу҆тѣ́шителѧ на́мъ ѿ ѻ҆ц҃а̀ посла́въ. тѣ́мже вопїе́мъ: сла́ва хрⷭ҇тѐ вознесе́нїю твоемꙋ̀.
Ꙗ҆́кѡ взы́де сп҃съ ко ѻ҆ц҃ꙋ̀ съ пло́тїю, ᲂу҆диви́шасѧ а҆́гг҃льскаѧ вѡ́инства, и҆ возопи́ша: сла́ва хрⷭ҇тѐ вознесе́нїю твоемꙋ̀.
А҆́гг҃льскїѧ си̑лы го́рнѣйшымъ вопїѧ́хꙋ: врата̀ возми́те, хрⷭ҇тꙋ̀ на́шемꙋ цр҃ю̀, є҆го́же воспѣва́емъ вкꙋ́пѣ со ѻ҆ц҃е́мъ и҆ дх҃омъ.
Бг҃оро́диченъ:
Дв҃а родѝ, и҆ мт҃рнѧѧ не позна̀: но мт҃и ᲂу҆́бѡ є҆́сть, дв҃ою же пребы́сть, ю҆́же воспѣва́юще, ра́дꙋйсѧ бцⷣе, взыва́емъ.
И҆́нъ. І҆рмо́съ: Сѣдѧ́й во сла́вѣ:
І҆и҃съ жизнода́вецъ прїи́мъ, и҆̀хже возлюбѝ, на є҆леѡ́нскꙋю го́рꙋ восхо́дитъ, и҆ си́хъ бл҃гословѝ, и҆ (л. рп҃ѳ ѡ҆б.) ѻ҆́блакомъ носи́мь ѻ҆́ч҃аѧ нѣ́дра доспѣ̀, ꙗ҆̀же ника́коже бѣ̀ ѡ҆ста́вилъ.
Мі́ръ ве́сь пра́зднꙋетъ ви́димый и҆ неви́димый: въ ра́дости а҆́гг҃ли ликꙋ́ютъ, и҆ чл҃вѣ́цы славосло́вѧще непреста́ннѡ вознесе́нїе, пло́тїю соедини́вшагѡсѧ на́мъ бла́гостїю.
Сла́ва:
Разрꙋши́вый держа́вꙋ сме́рти ꙗ҆́кѡ безсме́ртный гдⷭ҇и, безсме́ртїе всѣ̑мъ дарова́лъ є҆сѝ человѣколю́бче, и҆ возне́слсѧ є҆сѝ во сла́вѣ, зрѧ́щымъ тѧ̀ честны̑мъ ᲂу҆ч҃нкѡ́мъ і҆и҃се всеси́льне.
И҆ ны́нѣ: бг҃оро́диченъ:
Бл҃же́нно чре́во твоѐ всенепоро́чнаѧ бы́сть: чре́во бо а҆́дово пресла́внѡ и҆стощи́вшаго, несказа́ннѡ вмѣсти́ти сподо́биласѧ є҆сѝ: є҆го́же молѝ спастѝ на́съ пою́щихъ тѧ̀.
Катава́сїа: Цр҃ю̀ цр҃е́й, ꙗ҆ковы́й ѿ ꙗ҆кова́гѡ є҆ди́нъ сло́ве произше́дый, ѿ ѻ҆ц҃а̀ безвино́внагѡ, равномо́щнаго твоего̀ дх҃а а҆пⷭ҇лѡмъ и҆́стиннѡ посла́лъ є҆сѝ, ꙗ҆́кѡ бл҃годѣ́телѧ пою́щымъ: сла́ва держа́вѣ твое́й гдⷭ҇и.
Пѣ́снь є҃.
І҆рмо́съ: Оу҆́тренююще вопїе́мъ тѝ гдⷭ҇и, спаси́ ны: ты́ бо є҆сѝ бг҃ъ на́шъ, ра́звѣ бо тебѐ и҆но́гѡ не зна́емъ.
И҆спо́лнивъ весе́лїѧ всѧ́чєскаѧ млⷭ҇тиве, къ гѡ́рнимъ си́ламъ съ пло́тїю прише́лъ є҆сѝ.
А҆́гг҃льскїѧ си̑лы взе́млема тебѐ ви́дѣвше, врата̀, взыва́хꙋ цр҃ю̀ на́шемꙋ, возми́те.
А҆пⷭ҇ли ви́дѣвше возвыша́ема сп҃са, съ тре́петомъ взыва́хꙋ цр҃ю̀ на́шемꙋ: сла́ва тебѣ̀. (л. р҃ч)
Бг҃оро́диченъ:
Дв҃ꙋ по рождествѣ̀ пое́мъ тѧ̀ бцⷣе, ты́ бо бг҃а сло́ва пло́тїю мі́рови родила̀ є҆сѝ.
И҆́нъ. І҆рмо́съ: Оу҆жасо́шасѧ всѧ́чєскаѧ:
Оу҆мертви́въ сме́рть твое́ю сме́ртїю гдⷭ҇и, взе́мъ и҆̀хже возлюби́лъ є҆сѝ, возше́лъ є҆сѝ на ма́сличнꙋю го́рꙋ ст҃ꙋ́ю, и҆ ѿтꙋ́дꙋ восте́клъ є҆сѝ хрⷭ҇тѐ къ твоемꙋ̀ роди́телю, ѻ҆́блакомъ носи́мь.
Стра́нно твоѐ ржⷭ҇тво̀, стра́нно твоѐ воскресе́нїе, стра́нно и҆ стра́шно твоѐ жизнода́вче, є҆́же ѿ горы̀ бж҃е́ственное вознесе́нїе, є҆́же и҆з̾ѡбразꙋ́ѧ и҆лїа̀ четвероко́нный восхожда́ше, воспѣва́ѧ тѧ̀ человѣколю́бче.
Сла́ва:
Зрѧ́щымъ а҆по́столѡмъ вѣща́хꙋ а҆́гг҃ли: мꙋ́жїе галїле́йстїи, что̀ чꙋдите́сѧ вознесе́нїю жизнода́вца хрⷭ҇та̀: се́й прїи́детъ па́ки на зе́млю сꙋди́ти мі́рꙋ всемꙋ̀, ꙗ҆́кѡ сꙋдїѧ̀ пра́веднѣйшїй.
И҆ ны́нѣ: бг҃оро́диченъ:
Дв҃ꙋ сохрани́въ тѧ̀ по ржⷭ҇твѣ̀ нетлѣ́ннꙋ, восхо́дитъ хрⷭ҇то́съ ко ѻ҆ц҃ꙋ̀ бг҃ороди́тельнице, є҆го́же не ѡ҆ста́ви, а҆́ще и҆ пло́ть прїѧ́тъ и҆з̾ тебѐ, мы́сленнꙋю же и҆ ѡ҆дꙋшевле́ннꙋю, за млⷭ҇ть неизрече́ннꙋю.
Катава́сїа: Рѣши́тельное ѡ҆чище́нїе грѣхѡ́въ, ѻ҆гнедохнове́ннꙋю прїими́те дх҃а ро́сꙋ, ѽ ча́да свѣтоѻбра́знаѧ цр҃кѡ́внаѧ. ны́нѣ ѿ сїѡ́на бо и҆зы́де зако́нъ, ѧ҆зыкоѻгнеѻбра́знаѧ дх҃а бл҃года́ть.
Пѣ́снь ѕ҃.
І҆рмо́съ: Ѡ҆бы́де мѧ̀ бе́здна, гро́бъ мнѣ̀ ки́тъ бы́сть, (л. р҃ч ѡ҆б.) а҆́зъ же возопи́хъ къ тебѣ̀ человѣколю́бцꙋ, и҆ спасе́ мѧ десни́ца твоѧ̀ гдⷭ҇и.
Взыгра́шасѧ а҆пⷭ҇ли, зрѧ́ще на высотꙋ̀ дне́сь зижди́телѧ взе́млема, ᲂу҆пова́нїемъ дх҃а, и҆ стра́хомъ зовѧ́хꙋ: сла́ва восхо́дꙋ твоемꙋ̀.
Предста́ша а҆́гг҃ли, вопїю́ще хрⷭ҇тѐ ᲂу҆ченикѡ́мъ твои̑мъ: и҆́мже ѻ҆́бразомъ ви́дѣсте хрⷭ҇та̀ восходѧ́ща съ пло́тїю, па́ки прїи́детъ пра́ведный всѣ́хъ сꙋдїѧ̀.
Ꙗ҆́кѡ ви́дѣша тѧ̀ сп҃се на́шъ нбⷭ҇ныѧ си̑лы, на высотꙋ̀ взе́млема съ тѣ́ломъ, взыва́хꙋ, глаго́люще: вели́ко влⷣко, человѣколю́бїе твоѐ.
Бг҃оро́диченъ:
Кꙋпинꙋ́ тѧ неѡпали́мꙋю, и҆ го́рꙋ, и҆ лѣ́ствицꙋ ѡ҆дꙋшевле́ннꙋю, и҆ две́рь нбⷭ҇нꙋю досто́йнѡ сла́вимъ мр҃і́е сла́внаѧ, правосла́вныхъ похвало̀.
И҆́нъ. І҆рмо́съ: Бж҃е́ственное сїѐ и҆ всечестно́е:
Да ка́плютъ на́мъ свы́ше ѻ҆́блацы весе́лїе вѣ́чное, хрⷭ҇то́съ бо, ѻ҆́блакомъ ꙗ҆́кѡ херꙋві́мы носи́мый, къ своемꙋ̀ ѻ҆ц҃ꙋ̀ восхо́дитъ дне́сь.
Пло́ти ꙗ҆ви́всѧ подо́бїемъ, пре́жде разстоѧ̑щаѧсѧ собра́лъ є҆сѝ во є҆ди́но человѣколю́бче, и҆ возне́слсѧ є҆сѝ ще́дре въ нбⷭ҇наѧ, зрѧ́щымъ тѧ̀ ᲂу҆ченикѡ́мъ твои́мъ.
Сла́ва: Что̀ червле́ны ри̑зы пло́ти соедини́вшагѡсѧ дебельствꙋ̀; ст҃і́и а҆́гг҃ли хрⷭ҇та̀ зрѧ́ще вѣща́хꙋ, стра́сти честны́ѧ бж҃е́ствєнныѧ носѧ́ща ѻ҆́бразы.
И҆ ны́нѣ: бг҃оро́диченъ:
Пое́мъ ѻ҆трокови́це зача́тїе, пое́мъ твоѐ неизрече́нное (л. рч҃а) ржⷭ҇тво̀, и҆́мже и҆зба́вихомсѧ чи́стаѧ тлѝ и҆ ѡ҆ѕлобле́нїѧ, и҆ мра́чнагѡ а҆́дова затворе́нїѧ.
Катава́сїа: Ѡ҆чище́нїе на́мъ хрⷭ҇тѐ и҆ сп҃се́нїе влⷣко, возсїѧ́лъ є҆сѝ ѿ дв҃ы, да ꙗ҆́кѡ проро́ка ѿ ѕвѣ́рѧ морска́гѡ пе́рсей і҆ѡ́нꙋ, ѿ тлѝ и҆схити́ши всего̀ а҆да́ма всеро́дна па́дшаго.
Конда́къ самогла́сенъ, гла́съ ѕ҃:
Є҆́же ѡ҆ на́съ и҆спо́лнивъ смотре́нїе, и҆ ꙗ҆̀же на землѝ соедини́въ нбⷭ҇нымъ, возне́слсѧ є҆сѝ во сла́вѣ хрⷭ҇тѐ бж҃е на́шъ, ника́коже ѿлꙋча́ѧсѧ, но пребыва́ѧ неѿстꙋ́пный, и҆ вопїѧ̀ лю́бѧщымъ тѧ̀: а҆́зъ є҆́смь съ ва́ми, и҆ никто́же на вы̀.
І҆́косъ:
Ꙗ҆̀же землѝ на землѝ ѡ҆ста́вившїи, ꙗ҆̀же пе́пєльнаѧ пе́рсти ᲂу҆стꙋпа́ющїи, прїиди́те воспрѧ́немъ, и҆ на высотꙋ̀ возведе́мъ ѻ҆́чи и҆ мы̑сли, впери́мъ ви́ды, вкꙋ́пѣ чꙋ̑вства, на нбⷭ҇наѧ врата̀ сме́ртнїи, непщꙋ́имъ бы́ти въ ма́сличной горѣ̀, и҆ взира́ти на и҆збавлѧ́ющаго на ѻ҆́блацѣхъ носи́ма. ѿѻнꙋ́дꙋ бо гдⷭ҇ь на нб҃са̀ востечѐ, и҆ та́мѡ даролюбе́зны да́ры раздаѧ̀ а҆пⷭ҇лѡмъ свои́мъ, ᲂу҆тѣ́шивъ ѧ҆̀ ꙗ҆́кѡ ѻ҆ц҃ъ, и҆ ᲂу҆тверди́въ ѧ҆̀, наста́вивъ ꙗ҆́кѡ сынѡ́въ, и҆ речѐ къ ни́мъ: не разлꙋча́юсѧ ва́съ, а҆́зъ є҆́смь съ ва́ми, и҆ никто́же на вы̀.
Сѷнаѯа́рь на вознесе́нїе гдⷭ҇а бг҃а и҆ сп҃са на́шегѡ і҆и҃са хрⷭ҇та̀.
Стїхѝ: Ѡ҆деснꙋ́ю сѣ́лъ є҆сѝ ѻ҆ц҃а̀ сло́ве:
Вѣ́рꙋ ᲂу҆ченикѡ́мъ и҆звѣ́стншꙋю показа́вый.
Въ то́йже де́нь, въ четверто́къ шесты́ѧ недѣ́ли по па́сцѣ, вознесе́нїе пра́зднꙋемъ гдⷭ҇а бг҃а и҆ сп҃са на́шегѡ і҆и҃са хрⷭ҇та̀. Поне́же бо со ᲂу҆ченикѝ пре́жде стра́сти пребыва́ѧ, всест҃а́гѡ дх҃а (л. рч҃а ѡ҆б.) ѡ҆бѣща̀ прише́ствїе, ре́къ: поле́зно є҆́сть, да а҆́зъ и҆дꙋ̀: а҆́ще бо а҆́зъ не и҆дꙋ̀, ᲂу҆тѣ́шитель не прїи́детъ. И҆ па́ки: є҆гда́ же прїи́детъ ѻ҆́нъ, наꙋчи́тъ ва́съ на всю̀ и҆́стинꙋ. По воскресе́нїи же и҆з̾ ме́ртвыхъ, во дне́хъ четы́редесѧтихъ ꙗ҆влѧ́ѧсѧ и҆̀мъ, не вкꙋ́пѣ, но ѻ҆собопребыва́нїемъ ꙗ҆ды́й съ ни́ми и҆ пїѧ̀, и҆звѣ́стнѣйшее воскресе́нїе представлѧ́ѧ. Коне́чнѣе мнѡ́га ѡ҆ црⷭ҇твїи бж҃їи ѡ҆бѣтова́въ, заповѣ́даше си̑мъ ѿ і҆ерꙋсали́ма не ѿлꙋча́тисѧ, но та́мѡ пребыва́ти, прест҃а́гѡ дх҃а прише́ствїѧ жда́ти, и҆ тѣ́мъ креща́ємымъ: водо́ю бо бѧ́ше и҆ є҆ди́ною пре́жде креще́нїе ѿ і҆ѡа́нна, а҆́ще и҆ по́слѣжде є҆пїфа́нїй кѵ́прскїй повѣствова̀: ꙗ҆́кѡ бг҃осло́въ ᲂу҆́бѡ і҆ѡа́ннъ бцⷣꙋ крестѝ, пе́тръ же и҆ то́й и҆ про́чыѧ а҆по́столы. Заповѣ́да же и҆́мъ пребыва́ти во і҆ерꙋсали́мѣ, да та́мѡ пре́жде про́повѣдь є҆ѵⷢ҇лїа и҆звѣсти́тсѧ, да не ка́кѡ въ чꙋжда̑ѧ ѿше́дше мѣста̀, ᲂу҆до́бнѡ ѡ҆бо́лгани бꙋ́дꙋтъ, и҆ ꙗ҆́кѡ до́лжно бѧ́ше, ꙗ҆́кѡ во́инѡмъ нѣ́кимъ ѿсю́дꙋ ᲂу҆гото́витисѧ ѻ҆рꙋ́жїемъ дх҃а, и҆ та́кѡ на бра́нь поитѝ вра̑гъ хрⷭ҇то́выхъ. Но поне́же вре́мѧ наста̀ вознесе́нїѧ, возво́дитъ ᲂу҆̀бо и҆̀хъ на го́рꙋ є҆леѡ́нскꙋю: нарица́етсѧ же си́це, занѐ мно́жайшими ма́слинами насажде́на бѣ̀. и҆ глаго́лавъ и҆̀мъ ѡ҆ є҆́же въ концѣ̀ сегѡ̀ проповѣ́данїѧ: є҆ще́ же и҆ ѡ҆ непостижи́момъ свое́мъ црⷭ҇твїи въ бꙋ́дꙋщемъ, поне́же и҆ ѻ҆́нѣхъ не и҆скꙋша́ти є҆го̀ хотѧ́щихъ зрѧ́ще, сꙋ́щей та́мѡ и҆ пречи́стѣй є҆гѡ̀ ма́тери, приставлѧ́етъ а҆́гг҃лы и҆̀мъ, на нб҃са̀ восхожде́нїе показꙋ́ющыѧ. И҆ зрѧ́щымъ ᲂу҆́бѡ взѧ́тсѧ ѿ среды̀ и҆́хъ, ѻ҆́блакꙋ ѻ҆́нагѡ под̾и́мшꙋ, и҆ та́кѡ ѿ а҆́гг҃лъ предсыла́емь, повелѣва́ющихъ дрꙋ́гъ дрꙋ́гꙋ нбⷭ҇ныхъ двере́й взѧ́тїе, и҆ дивѧ́щихсѧ є҆́же ѿ крове́й пло́ти є҆гѡ̀ червле́нномꙋ, взы́де и҆ сѣ́де ѡ҆деснꙋ́ю ѻ҆ц҃а̀, ѡ҆божи́въ пло́ть и҆ дерзнꙋ̀ глаго́лати, сотвори́въ сїю̀ кꙋ́пнѡ бж҃е́ственнꙋю, є҆́юже мы̀ примири́хомсѧ, дре́внѣй враждѣ̀ разрꙋши́вшейсѧ. А҆пⷭ҇лѡмъ ᲂу҆́бѡ а҆́гг҃ли въ ви́дѣ мꙋже́й предста́ша глаго́люще: мꙋ́жїе галїле́йстїи, что̀ стоитѐ дивѧ́щесѧ, и҆ на нб҃о взира́юще; се́й є҆го́же ви́дите съ пло́тїю бг҃а і҆и҃са, се́й прїи́детъ па́ки съ пло́тїю ꙗ҆́вѣ: ѻ҆ба́че не ꙗ҆́коже пе́рвѣе, ᲂу҆бо́зѣ же и҆ молчали́внѣ, но со сла́вою вели́кою, ꙗ҆́коже ны́нѣ зритѐ ѿ а҆́гг҃лъ провожда́ема. Тогда̀ а҆пⷭ҇ли (л. рч҃в) є҆́же взира́ти ѡ҆ста́вльше, возврати́шасѧ ѿ горы̀ є҆леѡ́нъ: бли́зъ же сїѧ̀ є҆́сть ѿ і҆ерꙋсали́ма двѣ̀ ты́сѧщи и҆ четы́редесѧть ножны́хъ сто́пъ, разстоѧ́щи є҆́й: се́ бо є҆́сть сꙋббѡ́тѣ пꙋ́ть. Си́це же ᲂу҆зако́нено бы́сть мѡѷсе́емъ на толи́кѡ сто́пъ въ сꙋббѡ́тꙋ ходи́ти, зане́же и҆ сѣ́нь свидѣ́нїѧ, толи́цѣми стопа́ми но́гꙋ бѧ́ше ѿстоѧ́щи ѿ і҆ꙋде́йскагѡ полка̀. Возмо́жно бо бѣ̀ нѣ́кимъ та́мѡ въ сꙋббѡ́тꙋ ходи́ти поклони́тисѧ, и҆ не вѧ́щшее ше́ствїе протѧза́ти, сегѡ̀ ра́ди нарече́сѧ и҆ сꙋббѡ́ты пꙋ́ть. Мни́тсѧ же нѣ́кимъ ѿсю́дꙋ, ꙗ҆́кѡ и҆ хрⷭ҇то́во вознесе́нїе въ сꙋббѡ́тꙋ бы́сть, ѻ҆ба́че погрѣши́ша. Возвра́щшесѧ же а҆пⷭ҇ли внидо́ша въ го́рницꙋ, въ не́йже бѣ́ша соше́дшесѧ съ мѷроно́сицами жена́ми, и҆ мт҃рїю сло́ва, посто́мъ и҆ мл҃твами, и҆ моле́нїемъ ᲂу҆пражнѧ́ющесѧ, и҆ наше́ствїѧ всест҃а́гѡ дх҃а ѡ҆жида́юще, ꙗ҆́коже бѣ̀ ѡ҆бѣща́нїе. Вознесы́йсѧ во сла́вѣ хрⷭ҇тѐ бж҃е, поми́лꙋй на́съ. а҆ми́нь.
Пѣ́снь з҃.
І҆рмо́съ: Въ пещѝ ѻ҆́гненнѣй пѣсносло́вцы спасы́й ѻ҆́троки, блгⷭ҇ве́нъ бг҃ъ ѻ҆тє́цъ на́шихъ.
На ѻ҆́блацѣхъ свѣ́та вознесы́йсѧ, и҆ спасы́й мі́ръ, бл҃гослове́нъ бг҃ъ ѻ҆тє́цъ на́шихъ.
На ра́мꙋ сп҃се, заблꙋ́ждшее взе́мъ є҆стество̀, возне́ссѧ, бг҃ꙋ и҆ ѻ҆ц҃ꙋ̀ приве́лъ є҆сѝ.
Возше́дый во пло́ти къ безпло́тномꙋ ѻ҆ц҃ꙋ̀, бл҃гослове́нъ бг҃ъ ѻ҆тє́цъ на́шихъ.
Оу҆мерщвле́ное на́ше грѣхо́мъ є҆стество̀ взе́мъ, твоемꙋ̀ сво́йственномꙋ ѻ҆ц҃ꙋ̀ сп҃се приве́лъ є҆сѝ.
Бг҃оро́диченъ:
Ѿ дв҃ы ро́ждсѧ, ю҆́же бцⷣꙋ содѣ́лалъ є҆сѝ, бл҃гослове́нъ бг҃ъ ѻ҆тє́цъ на́шихъ.
И҆́нъ. і҆рмо́съ: Не послꙋжи́ша тва́ри:
Свѣ́тлый тѧ̀ свѣ́тъ сꙋ́ща, под̾ѧ́тъ ѻ҆́блакъ гдⷭ҇и, ѿ (л. рч҃в ѡ҆б.) землѝ па́че ᲂу҆ма̀ воспрїе́млема и҆ нбⷭ҇нїи собо́ри восхвали́ша со а҆пⷭ҇лы, глаго́люще: бж҃е бл҃гослове́нъ є҆сѝ.
Рꙋка́ма всѝ ра́дꙋющесѧ воспле́щимъ, вознесе́нїемъ хрⷭ҇то́вымъ, и҆ воскли́кнемъ: взы́де бг҃ъ во гла́сѣ трꙋ́бнѣ, и҆ сѣ́де ѡ҆деснꙋ́ю, ꙗ҆́кѡ сопресто́ленъ ѻ҆ц҃ꙋ̀ во вѣ́ки.
Сла́ва:
Поѧ̀ дре́вле мѡѷсе́й вели́кїй, взыва́ше: да покло́нѧтсѧ восходѧ́щꙋ хрⷭ҇тꙋ̀ нбⷭ҇нїи а҆́гг҃ли, ꙗ҆́кѡ всѣ́хъ цр҃ю̀, є҆мꙋ́же зове́мъ: ѻ҆тцє́въ гдⷭ҇и и҆ бж҃е блгⷭ҇ве́нъ є҆сѝ.
И҆ ны́нѣ: бг҃оро́диченъ:
Ѽ чꙋде́съ пресла́вныхъ! ка́кѡ вмѣсти́ла є҆сѝ бг҃а невмѣсти́маго бг҃ора́дованнаѧ, пло́тїю ѡ҆бнища́вшаго, со сла́вою мно́гою въ небє́снаѧ возне́сшагосѧ дне́сь, и҆ ѡ҆живи́вшаго человѣ́ки;
Катава́сїа: Согла́снаѧ возшꙋмѣ̀ ѻ҆рга́нскаѧ пѣ́снь, почита́ти златосотворе́нный бездꙋ́шный и҆стꙋка́нъ: ᲂу҆тѣ́шителева же свѣтоно́снаѧ бл҃года́ть почествꙋ́етъ, є҆́же вопи́ти: трⷪ҇це є҆ди́наѧ, равноси́льнаѧ, безнача́льнаѧ, бл҃гослове́на є҆сѝ.
Пѣ́снь и҃.
І҆рмо́съ: И҆з̾ ѻ҆ц҃а̀ пре́жде вѣ́къ рожде́ннаго сн҃а, и҆ бг҃а, и҆ въ послѣ́днѧѧ лѣ́та воплоще́ннаго ѿ дв҃ы мт҃ре, свѧще́нницы по́йте, лю́дїе превозноси́те во всѧ̀ вѣ́ки.
Во двою̀ сꙋщєствꙋ̀ возлетѣ́вшаго жизнода́вца хрⷭ҇та̀ на небеса̀ со сла́вою, и҆ ѻ҆ц҃ꙋ̀ сосѣдѧ́щаго, сщ҃е́нницы по́йте, лю́дїе превозноси́те во всѧ̀ вѣ́ки.
Ѿ рабо́ты і҆́дѡльскїѧ тва́рь и҆зба́вившаго, и҆ предста́вившаго тꙋ̀ свобо́днꙋ твоемꙋ̀ ѻ҆ц҃ꙋ̀, тебѐ сп҃се пое́мъ, и҆ тебѐ превозно́симъ во всѧ̀ вѣ́ки. (л. рч҃г)
Свои́мъ схожде́нїемъ низложи́вшаго сꙋпоста́та, и҆ свои́мъ возше́ствїемъ возне́сшаго человѣ́ки, свѧще́нницы по́йте, лю́дїе превозноси́те во всѧ̀ вѣ́ки.
Бг҃оро́диченъ:
Херꙋві́мѡвъ превы́шшаѧ ꙗ҆ви́ласѧ є҆сѝ бцⷣе чи́стаѧ, во чре́вѣ твое́мъ си́ми носи́маго носи́вшаѧ: є҆го́же со безпло́тными, человѣ́цы славосло́вимъ во всѧ̀ вѣ́ки.
И҆́нъ. І҆рмо́съ: Ѻ҆́троки благочести́выѧ:
Ꙗ҆ви́шасѧ ᲂу҆́мове а҆пⷭ҇лѡмъ въ вознесе́нїи, и҆ вѣща́хꙋ: что̀ взира́юще стоитѐ дивѧ́щесѧ; се́й восходѧ́й въ небє́снаѧ, прїи́детъ и҆ па́ки сꙋди́ти и҆̀же на землѝ человѣ́кѡмъ, сꙋдїѧ̀ сы́й є҆ди́нъ.
Дади́мъ бг҃ꙋ вели́чїе, хвалы̀ согла́сїе воскли́кнемъ, воспои́мъ, ликꙋ́имъ, рꙋка́ми же воспле́щимъ: взы́де бг҃ъ на́шъ на нб҃са̀ ѿ землѝ, а҆́гг҃лѡмъ, а҆рха́гг҃лѡмъ пою́щымъ сего̀, ꙗ҆́кѡ влⷣкꙋ и҆ творца̀ всѣ́хъ.
Бл҃гослови́мъ ѻ҆ц҃а̀, и҆ сн҃а, и҆ ст҃а́го дх҃а, гдⷭ҇а.
Взѧ́тсѧ превы́ше а҆́гг҃лъ є҆стество̀ на́ше, дре́вле ѿпа́дшее, и҆ на прⷭ҇то́лѣ посажде́но бы́сть бж҃е́ственнѣ, па́че смы́сла: прїиди́те торжествꙋ́имъ и҆ воззове́мъ: гдⷭ҇а по́йте дѣла̀, и҆ превозноси́те во всѧ̀ вѣ́ки.
И҆ ны́нѣ:
Сѐ сн҃ъ тво́й бцⷣе, плѣни́въ крⷭ҇то́мъ свои́мъ сме́рть, воскре́се тридне́венъ, и҆ ᲂу҆ченикѡ́мъ свои́мъ ꙗ҆́вльсѧ, востечѐ къ нбⷭ҇нымъ: съ ни́миже тебѣ̀ покланѧ́ющесѧ пое́мъ и҆ славосло́вимъ во всѧ̀ вѣ́ки.
Та́же, Хва́лимъ, бл҃гослови́мъ, покланѧ́емсѧ:
Катава́сїа: Разрѣша́етъ ᲂу҆́зы, и҆ ѡ҆роша́етъ пла́мень, (л. рч҃г ѡ҆б.) трисвѣ́тлый бг҃онача́лїѧ ѻ҆́бразъ: пою́тъ ѻ҆́троцы, благослови́тъ же є҆ди́наго сп҃са и҆ вседѣ́телѧ, ꙗ҆́кѡ благодѣ́телѧ сотворе́ннаѧ всѧ́ческаѧ тва́рь.
Честнѣ́йшꙋю: не пое́мъ, но пое́мъ припѣ́въ:
Велича́й дꙋшѐ моѧ̀, возне́сшагосѧ ѿ землѝ на нб҃о, хрⷭ҇та̀ жизнода́вца.
Пѣ́снь ѳ҃.
І҆рмо́съ: Тѧ̀ па́че ᲂу҆ма̀ и҆ словесѐ мт҃рь бж҃їю, въ лѣ́то безлѣ́тнаго неизрече́ннѡ ро́ждшꙋю вѣ́рнїи є҆диномꙋ́дреннѡ велича́емъ.
Тебѐ и҆зба́вителѧ мі́ра хрⷭ҇та̀ бг҃а, а҆пⷭ҇ли ви́дѧще бж҃е́ственнѡ возвыша́ема, со стра́хомъ и҆гра́юще велича́хꙋ.
Твою̀ ѡ҆божи́вшꙋюсѧ пло́ть зрѧ́ще хрⷭ҇тѐ, на высотѣ̀ а҆́гг҃ли, дрꙋ́гъ ко дрꙋ́гꙋ глаго́лахꙋ: вои́стиннꙋ се́й є҆́сть бг҃ъ на́шъ.
Тебѐ безпло́тныхъ чи́нове хрⷭ҇тѐ бж҃е, на ѻ҆́блацѣхъ взе́млема ви́дѧще, взыва́хꙋ: сла́вы цр҃ю̀, врата̀ возми́те.
Тебѐ соше́дшаго да́же до послѣ́днихъ землѝ, и҆ человѣ́ка спа́сшаго, и҆ восхожде́нїемъ твои́мъ возвы́сившаго, сего̀ велича́емъ.
Бг҃оро́диченъ:
Ра́дꙋйсѧ бцⷣе мт҃и хрⷭ҇та̀ бг҃а: є҆го́же родила̀ є҆сѝ, дне́сь ѿ землѝ возноси́ма со а҆пⷭ҇лы зрѧ́щи, возвелича́ла є҆сѝ.
Вторы́й припѣ́въ:
А҆́гг҃ли восхожде́нїе влⷣки зрѧ́ще ᲂу҆жаса́хꙋсѧ, ка́кѡ со сла́вою взѧ́тсѧ ѿ землѝ на гѡ́рнѧѧ.
И҆́нъ. І҆рмо́съ: Всѧ́къ земноро́дный:
Ѽ дарѡ́въ па́че постиже́нїѧ! ѽ та́инства стра́шнагѡ! (л. рч҃д) всѣ́ми бо влады́чествꙋѧй, ѿ землѝ ѿходѧ̀ къ нбⷭ҇нымъ, ᲂу҆ченикѡ́мъ посла̀ дх҃а свѧта́го, просвѣти́вшаго си́хъ смы́слъ, и҆ ѻ҆́гненны сотвори́вшаго благода́тїю.
Полцы̀ ᲂу҆чени́честїи, гдⷭ҇ь речѐ, вы̀ сѣди́те во і҆ерꙋсали́мѣ: и҆ а҆́зъ низпослю̀ ва́мъ ᲂу҆тѣ́шителѧ дрꙋга́го, ѻ҆ц҃ꙋ̀ сопресто́льна и҆ мнѣ̀ равноче́стна, є҆го́же ви́дите взима́ема, и҆ ѻ҆́блакомъ свѣ́тлымъ носи́ма.
Взѧ́тсѧ ꙗ҆́вѣ великолѣ́пїе вы́ше нб҃съ, пло́тїю ѡ҆бнища́вшагѡ, и҆ сосѣдѣ́нїемъ ѻ҆ц҃а̀ почте́сѧ є҆стество̀ на́ше ѿпа́дшее: торжествꙋ́имъ, и҆ согла́снѡ всѝ воскли́кнемъ, воспле́щимъ рꙋка́ми ра́дꙋющесѧ.
Бг҃оро́диченъ:
Свѣ́тъ ѿ свѣ́та возсїѧ́вый всенепоро́чнаѧ, и҆з̾ тебѐ возсїѧ̀, и҆ че́рность безбо́жїѧ всю̀ разрꙋшѝ, и҆ въ нощѝ спѧ́щихъ просвѣтѝ. сегѡ̀ ра́ди всѝ по до́лгꙋ тѧ̀ во вѣ́ки при́снѡ ᲂу҆блажа́емъ.
Катава́сїа: Ра́дꙋйсѧ цр҃и́це, мт҃родѣ́вственнаѧ сла́во: всѧ́ка бо ᲂу҆добоѡбраща́тельнаѧ благоглаго́ливаѧ ᲂу҆ста̀ виті́йствовати не мо́гꙋтъ, тебѐ пѣ́ти досто́йнѡ: низꙋмѣва́етъ же ᲂу҆́мъ всѧ́къ, твоѐ рождество̀ разꙋмѣ́ти. тѣ́мже тѧ̀ согла́снѡ сла́вимъ.
Є҆ѯапостїла́рїй самогла́сенъ:
Оу҆ченикѡ́мъ зрѧ́щымъ тѧ̀, возне́слсѧ є҆сѝ хрⷭ҇тѐ ко ѻ҆ц҃ꙋ̀ сосѣдѧ̀, а҆́гг҃ли предтекꙋ́ще зовѧ́хꙋ: возми́те врата̀, возми́те, цр҃ь бо взы́де къ нача́льномꙋ свѣ́тꙋ сла́вы. [Три́жды.]
На хвали́техъ, Всѧ́кое дыха́нїе: поста́вимъ стїхѝ д҃ и҆ пое́мъ стїхи̑ры, гла́съ а҃. Подо́бенъ: Нбⷭ҇ныхъ чинѡ́въ:
А҆́гг҃льски и҆̀же въ мі́рѣ торжествꙋ́имъ, на престо́лѣ (л. рч҃д ѡ҆б.) сла́вы бг҃ꙋ носи́момꙋ, взыва́юще пѣ́нїе: ст҃ъ є҆сѝ ѻ҆́ч҃е нбⷭ҇ный, соприсносꙋ́щный сло́ве, ст҃ъ є҆сѝ и҆ дш҃е всест҃ы́й.
Нача́льницы а҆́гг҃лѡвъ смотрѧ́юще, сп҃се, восхожде́нїѧ стра́нное, недоꙋмѣва́хꙋсѧ дрꙋ́гъ ко дрꙋ́гꙋ: что̀ видѣ́нїе сїѐ; человѣ́къ ᲂу҆́бѡ зра́комъ ви́димый, ꙗ҆́коже бг҃ъ, превы́ше небе́съ съ пло́тїю восхо́дитъ.
Галїле́ане зрѧ́ще тѧ̀ вознесе́нна, ѿ ма́сличныѧ горы̀ съ тѣ́ломъ сло́ве, слы́шахꙋ а҆́гг҃лѡвъ вопїю́щихъ и҆̀мъ: что̀ стоитѐ зрѧ́ще; се́й прїи́детъ па́ки съ пло́тїю, и҆́мже ѻ҆́бразомъ ви́дѣсте.
Повторѧ́юще а҃-ю.
Сла́ва, и҆ ны́нѣ, гла́съ в҃:
Роди́лсѧ є҆сѝ ꙗ҆́кѡ са́мъ восхотѣ́лъ є҆сѝ, ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ ꙗ҆́кѡ са́мъ и҆зво́лилъ є҆сѝ: пострада́лъ є҆сѝ пло́тїю бж҃е на́шъ, и҆з̾ ме́ртвыхъ воскре́слъ є҆сѝ попра́въ сме́рть. возне́слсѧ є҆сѝ во сла́вѣ, всѧ́чєскаѧ и҆сполнѧ́ѧй, и҆ посла́лъ є҆сѝ на́мъ дх҃а бж҃е́ственнаго, є҆́же воспѣва́ти и҆ сла́вити твоѐ бж҃ество̀.
Славосло́вїе вели́кое. Дае́тсѧ и҆ ст҃ы́й є҆ле́й бра́тїи. И҆ поꙋче́нїе стꙋді́тово. И҆ ча́съ а҃-й въ притво́рѣ. И҆ соверше́нный ѿпꙋ́стъ.
На лїтꙋргі́и пое́мъ настоѧ́щыѧ а҆нтїфѡ́ны, ѱало́мъ м҃ѕ, гла́съ в҃: Всѝ ꙗ҆зы́цы восплещи́те рꙋка́ми, воскли́кните бг҃ꙋ гла́сомъ ра́дованїѧ. Моли́твами бцⷣы сп҃се спасѝ на́съ. Сті́хъ в҃: Ꙗ҆́кѡ гдⷭ҇ь вы́шнїй стра́шенъ, цр҃ь ве́лїй по все́й землѝ. Моли́твами бцⷣы: Сті́хъ г҃: Покорѝ лю́ди на́мъ и҆ ꙗ҆зы́ки под̾ но́ги на́шѧ. Моли́твами бцⷣы: Сті́хъ д҃: Взы́де бг҃ъ въ воскликнове́нїи, гдⷭ҇ь во гла́сѣ трꙋ́бнѣ. Моли́твами бцⷣы сп҃се спасѝ на́съ. Сла́ва, и҆ ны́нѣ: (л. рч҃є) Моли́твами бцⷣы сп҃се спасѝ на́съ. А҆нтїфѡ́нъ в҃, ѱало́мъ м҃з, гла́съ в҃. Сті́хъ а҃: Ве́лїй гдⷭ҇ь и҆ хва́ленъ ѕѣлѡ̀, во гра́дѣ бг҃а на́шегѡ въ горѣ̀ ст҃ѣ́й є҆гѡ̀. Сп҃сѝ на́съ сн҃е бж҃їй, вознесы́йсѧ во сла́вѣ, пою́щыѧ тѝ: А҆ллилꙋ́їа. Сті́хъ в҃: Го́ры сїѡ́нскїѧ, рє́бра сѣ́верова, гра́дъ цр҃ѧ̀ вели́кагѡ. Спасѝ на́съ сн҃е бж҃їй: Сті́хъ г҃: Бг҃ъ въ тѧ́жестѣхъ є҆гѡ̀ зна́емь є҆́сть, є҆гда̀ застꙋпа́етъ и҆̀. Спасѝ на́съ сн҃е бж҃їй, вознесы́йсѧ: Сті́хъ д҃: Ꙗ҆́кѡ сѐ цр҃їе зе́мстїи собра́шасѧ, снидо́шасѧ вкꙋ́пѣ: Спасѝ на́съ сн҃е бж҃їй, вознесы́йсѧ: Сла́ва, и҆ ны́нѣ: Є҆диноро́дный сн҃е: А҆нтїфѡ́нъ г҃, ѱало́мъ м҃и, гла́съ д҃. Сті́хъ а҃. Оу҆слы́шите сїѧ̑ всѝ ꙗ҆зы́цы, внꙋши́те всѝ живꙋ́щїи по вселе́ннѣй. Тропа́рь, гла́съ д҃: Возне́слсѧ є҆сѝ во сла́вѣ хрⷭ҇тѐ бж҃е на́шъ: Сті́хъ в҃: Земноро́днїи же и҆ сы́нове человѣ́честїи, вкꙋ́пѣ бога́тъ и҆ ᲂу҆бо́гъ. Тропа́рь: Возне́слсѧ є҆сѝ во сла́вѣ: Сті́хъ г҃: Оу҆ста̀ моѧ̀ возглаго́лютъ премꙋ́дрость, и҆ поꙋче́нїе се́рдца моегѡ̀ ра́зꙋмъ. Тропа́рь: Возне́слсѧ є҆сѝ во сла́вѣ: Сті́хъ д҃: Приклоню̀ въ при́тчꙋ ᲂу҆́хо моѐ, ѿве́рзꙋ во ѱалти́ри гана́нїе моѐ. Тропа́рь: Возне́слсѧ є҆сѝ: Вхо́дный: Взы́де бг҃ъ въ воскликнове́нїи, гдⷭ҇ь во гла́сѣ трꙋ́бнѣ. Тропа́рь: Возне́слсѧ є҆сѝ: Сла́ва, и҆ ны́нѣ: конда́къ: Є҆́же ѡ҆ на́съ и҆спо́лнивъ: Та́же трист҃о́е. Прокі́менъ, гла́съ з҃: Вознеси́сѧ на небеса̀ бж҃е, и҆ по все́й землѝ сла́ва твоѧ̀. Сті́хъ: Гото́во се́рдце моѐ бж҃е, гото́во се́рдце моѐ: воспою̀ и҆ пою̀ во сла́вѣ мое́й. А҆пⷭ҇лъ въ дѣѧ́нїихъ, зача́ло а҃: Пе́рвое ᲂу҆́бѡ сло́во сотвори́хъ: А҆ллилꙋ́їа, гла́съ в҃: Взы́де бг҃ъ въ воскликнове́нїи, гдⷭ҇ь во гла́сѣ трꙋ́бнѣ. Сті́хъ: Всѝ ꙗ҆зы́цы восплещи́те рꙋка́ми, воскли́кните бг҃ꙋ гла́сомъ ра́дованїѧ. Є҆ѵⷢ҇лїе лꙋкѝ, зача́ло рд҃і: (л. рч҃є ѡ҆б.) Воскре́съ і҆и҃съ ѿ ме́ртвыхъ, и҆ ста̀ посредѣ̀ ᲂу҆чєни́къ свои́хъ: За Досто́йно, пое́мъ и҆ до ѿда́нїѧ і҆рмо́съ: Тѧ̀ па́че ᲂу҆ма̀: Прича́стный: Взы́де бг҃ъ въ воскликнове́нїи, гдⷭ҇ь во гла́сѣ трꙋ́бнѣ. А҆ллилꙋ́їа, три́жды.
На трапе́зѣ ве́лїе ᲂу҆тѣше́нїе бра́тїи.

This entry passed through the Full-Text RSS service - if this is your content and you're reading it on someone else's site, please read the FAQ at fivefilters.org/content-only/faq.php#publishers.О глаголах жизни. В субботу 2-й седмицы по Пасхе...
Sat, 29 Apr 2017 12:23:05 GMT
Христос воскресе! Сияние Пасхи: Слова на ежедневные Евангельские и Апостольские чтения, произнесенные в разные годы в период пения Триоди цветной. митрополит Владимир (Иким).
О пище небесной. В субботу 2-й седмицы по Пасхе...
Sat, 29 Apr 2017 12:14:46 GMT
Христос воскресе! Сияние Пасхи: Слова на ежедневные Евангельские и Апостольские чтения, произнесенные в разные годы в период пения Триоди цветной. митрополит Владимир (Иким).
О пище небесной. В субботу 2-й седмицы по Пасхе...
Sat, 29 Apr 2017 12:13:59 GMT
Христос воскресе! Сияние Пасхи: Слова на ежедневные Евангельские и Апостольские чтения, произнесенные в разные годы в период пения Триоди цветной. митрополит Владимир (Иким).
О лжи и лукавстве. В пятницу 2-й седмицы по Пасхе...
Sat, 29 Apr 2017 11:37:47 GMT
Христос воскресе! Сияние Пасхи: Слова на ежедневные Евангельские и Апостольские чтения, произнесенные в разные годы в период пения Триоди цветной. митрополит Владимир (Иким).
О небесном предназначении. В пятницу 2-й седмицы по Пасхе...
Sat, 29 Apr 2017 11:30:51 GMT
Христос воскресе! Сияние Пасхи: Слова на ежедневные Евангельские и Апостольские чтения, произнесенные в разные годы в период пения Триоди цветной. митрополит Владимир (Иким).

Вознесение Цветная Триодь — Рамблер/поиск
azbyka.ru/.../triod_tsvetnaya/zvet39v.shtml

... Переводы богослужебных книг \ Триодь цветная\ Вознесение Господне ... Господи, Твоему вознесению удивишася херувими, / зряще Тебе Бога на ...

days.pravoslavie.ru/design/canon.php?id=485

Вознесение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Песнопения Триоди Цветной. Час 9-й трипсалмный. По начале глаголет чтец Трисвятое, и до ...

kliros.ru/noty/zvet_triod.pdf

Цветная Триодь – яркое и радостное время в жизни Церкви. Благоухающая весна ... Пасхалию, Вознесение, Пятидесятницу и службой Всех Свя-.

www.holytrinitymission.org/.../penteco...gakov.htm

Вознесение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. ... Триодь Цветная содержит в себе молитвословия, прославляющие воскресение Иисуса ...

ru.wikipedia.org/.../

Вознесе́ние Госпо́дне (Вознесение) — (греч. Ἁνάληψις τοῦ Κυρίου; лат. ascensio) ... Богослужение совершается по Цветной Триоди. Накануне четверга, в среду вечером, служится всенощное бдение, на вечерни которого поются ...

predanie.ru/.../book/99383-triod-cvetnaya-rus

Триодь цветная в русском переводе иеромонаха Амвросия (Тимрота) ... ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДА БОГА И СПАСИТЕЛЯ НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА.

lib.pravmir.ru/library/book/1864

Триодь цветная. Триодь цветная ... Отдание Пасхи · Вознесение · Неделя седьмая по Пасхе, святых никейских отцов · Седьмая седмица по Пасхе (с ...

www.krotov.info/libr_min/11_k/ra/sovizky_17.html

Триодь Цветная употребляется с утрени первого дня Пасхи до ... Пасхи; Вознесение с попразднством, Троица (Пятидесятница) с попразднством и ...

krotov.info/.../worship/triodi/_zvet_triod.htm

ТРИОДЬ ЦВЕТНАЯ. См. Пасха. ... Вознесение: вечерня - утреня - литургия. Пятидесятница: вечерня - утреня - литургия. Паремии на русском с ...

precentor.ru/s_g/bibl_2_zvetnaya.html

Триодь цветная. ПАСХА. СВЕТЛОЕ ... ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА ... Вознесение. На Литургии (Текст для хора). Тропарь ...

Поисковая технология 

Let's block ads! (Why?)www.церковно-славянская-библия.рф
X
Неделя Антипасхи st thomas sunday Толкование Апокалипсиса св.Андрея Кессарийского Второе послание к Тимофею (2Тим) Толкование Апокалипсиса св.Андрея Кессарийского Первое соборное послание святого апостола Иоанна Богослова пeрвое Часы Пасхи Лазарева Суббота lazarus saturday Книга Судей Израилевых  Вторник первой седмицы tuesday of the first week Вторая книга Паралипоменон (2Пар) В ранних еврейских манускриптах 1 и 2-Паралипоменон представляли собой один свиток. Впервые книга была разделена на две при переводе Ветхого Завета на греческий язык около 200 г. до Р. Х. (Септуагинта). Но поскольку оригинал представлял из себя нераздельные исторические записи, то и читать и изучать обе книги следует вместе, чтобы верно воспринять и оценить их развитие и содержание.