Войдите в аккаунт Google. И обновите страницу
1
Деяния святых апостол the acts of the apostles Товит • www.церковно-славянская-библия.рф Товит ЕС Книга пророка Наума (Наум) Последование утрени - утреня. Церковно-славянский язык. Вторая Книга Ездры Вознесение ascension. Церковно-славянский язык К Тимофею второе послание святого апостола Павла the second Epistle of the holy apostle paul to timothy К Тимофею второе послание святого апостола Павла на церковно-славянском Символ веры Сказание святого Епифания, епископа Кипрского. Числа (Чис) «Четвёртая книга Моисея») — четвёртая книга Пятикнижия (Торы), Ветхого Завета и всей Библии. В Мишне и Талмуде называется «Хумаш а-пкудим»

от Матфеа святое благовествование


Глава 1. Зачало 1. 1 Книга родства иисуса христа, сына давидова, сына авраамля. 2 Авраам роди исаака. исаак же роди иакова. иаков же роди иуду и братию его. 3 иуда же роди фареса и зару от фамары. Фаресъ же роди есрома. есром же роди арама. 4 Арам же роди аминадава. Аминадав же роди наассона. Наассон же роди салмона. 5 Салмон же роди вооза от рахавы. Вооз же роди овида от руфы. овид же роди иессеа. 6 иессей же роди давида царя. давид же царь роди соломона от уриины. 7 Соломон же роди ровоама. Ровоам же роди авию. Авиа же роди асу. 8 Аса же роди иосафата. иосафат же роди иорама. иорам же роди озию. 9 озиа же роди иоафама. иоафам же роди ахаза. Ахаз же роди езекию. 10 езекиа же роди манассию. Манассиа же роди амона. Амон же роди иосию. 11 иосиа же роди иехонию и братию его, в преселение вавилонское [Ст. 11 в некиих греч.: иосиа же роди иоакима и братию его. иоакимъ же роди иехонию в преселение вавилонское.]. 12 По преселении же вавилонстем, иехониа роди салафииля. Салафииль же роди зоровавеля. 13 Зоровавель же роди авиуда. Авиуд же роди елиакима. елиаким же роди азора. 14 Азор же роди садока. Садок же роди ахима. Ахим же роди елиуда. 15 елиуд же роди елеазара. елеазаръ же роди матфана. Матфан же роди иакова. 16 иаков же роди иосифа, мужа мариина, изъ неяже родися иисус, глаголемый христос [...] Прочитать текст гражданским шрифтом >>>

(Мф)


от Матфея евангелиста

 • От Матфея in Богослужебное Евангелие
 • СВѦЩЕ́ННОЕ Є҆Ѵⷢ҇ЛІЕ

  Издание Московской Патриархии

  ҂ацп҃д
  По бл҃гослове́нїю Ст҃ѣ́йшагѡ Патрїа́рха Моско́вскагѡ и҆ всеѧ̀ Рꙋсѝ Пі́мена
  (л. а҃)
  ЖИТІЀ СТ҃А́ГѠ Є҆Ѵⷢ҇ЛІ́СТА МАТѲЕ́А,
  ѿ сѡфро́нїа.
  Матѳе́й, и҆́же и҆ леѵі́й, а҆пⷭ҇лъ ѿ мытаре́й, во і҆ꙋде́и пе́рвый вѣ́ровавшихъ ра́ди ѿ ѡ҆брѣ́занїѧ, є҆ѵⷢ҇лїе хрⷭ҇то́во писмены̀ и҆ глаго́лы є҆вре́йскими сочинѝ, невѣ́домомꙋ по си́хъ во є҆́ллинское сїѐ прело́жшꙋ: є҆вре́йское же да́же до дне́сь є҆́сть въ книгохрани́тельницѣ кесарі́йской, ѿ памфі́ла мꙋ́ченика тща́тельнѡ ᲂу҆стро́ившейсѧ. Мнѣ́ же ѿ назѡре́ѡвъ, въ вері́и сѷрі́йстѣй сїѐ ᲂу҆потреби́вшихъ, во́лѧ подаде́сѧ сегѡ̀ преписа́нїѧ: и҆́мже є҆́сть и҆звѣ́стно вѣ́дати, ꙗ҆́кѡ и҆дѣ́же бы є҆ѵⷢ҇лі́стъ и҆лѝ ѿ лица̀ своегѡ̀, и҆лѝ ѿ лица̀ гдⷭ҇а на́шегѡ і҆и҃са хрⷭ҇та̀ и҆ сп҃са, свидѣ́тєльства ᲂу҆потреби́лъ дре́внихъ писа́нїй, не послѣ́довати во́ли седми́десѧтъ толко́вникѡвъ, но є҆вре́йской: ѿ ни́хже два̀ сꙋ́ть ѻ҆́на: И҆з̾ є҆гѵ́пта воззва́хъ сн҃а моего̀: и҆, Ꙗ҆́кѡ назѡре́й нарече́тсѧ. (л. а҃ ѡ҆б.)
  СТ҃О́Е Є҆Ѵⷢ҇ЛІЕ Ѿ МАТѲЕ́А.
  Глава̀ а҃.
  Подложе́нїе.
  Сѣче́нїе. а҃: Ꙗ҆́кѡ і҆и҃съ є҆́сть мессі́а, сп҃съ по ѡ҆бѣща́нїю ѻ҆ц҃є́мъ бы́въ. и҃і: Ѡ҆ хрⷭ҇то́вѣ рожде́нїи.
  Глава̀ в҃.
  а҃: Волсвѝ, нача́токъ ꙗ҆зы́кѡвъ, ро́ждшагосѧ цр҃ѧ̀ і҆ꙋде́ѡвъ и҆́щꙋтъ. ѳ҃: И҆ ѕвѣздо́ю предводѧ́щею ѡ҆брѣта́ютъ. а҃і: И҆ покланѧ́ютсѧ є҆мꙋ̀, да́ры приносѧ́ще. г҃: И҆́рѡдово кова́рство. ѕ҃і: И҆ дѣтоꙋбїе́нїе. г҃і: І҆ѡ́сифово со ѻ҆троча́темъ, и҆ мр҃і́ею бѣжа́нїе во є҆гѵ́петъ. ѳ҃і: И҆ возвраще́нїе въ зе́млю і҆и҃левꙋ. к҃в: И҆ ѿше́ствїе въ предѣ́лы галїле́йскїѧ.
  Глава̀ г҃.
  а҃: І҆ѡа́ннова про́повѣдь. д҃: Ѻ҆де́жда и҆ пи́ща. є҃: Креще́нїе. и҃: Плоды̀ покаѧ́нїѧ. і҃: Сѣки́ра при ко́рени лежи́тъ. в҃і: Лопа́та и҆ пле́вы. г҃і: Хрⷭ҇то́съ крести́выйсѧ.
  Глава̀ д҃.
  а҃: Хрⷭ҇то́съ и҆скꙋси́выйсѧ. д҃: Писа́нїемъ дїа́вола и҆скꙋси́телѧ побѣжда́етъ. а҃і: А҆́гг҃ли є҆мꙋ̀ слꙋ́жатъ. в҃і и҆ з҃і: Проповѣ́дꙋетъ покаѧ́нїе. и҃і: Зва́нїе петра̀ и҆ а҆ндре́а. к҃а: І҆а́кѡва, и҆ і҆ѡа́нна. к҃г: Проповѣ́дꙋетъ є҆ѵⷢ҇лїе, и҆ и҆сцѣлѧ́етъ немѡщны́ѧ.
  Глава̀ є҃.
  г҃: Нѣ́цыи блаже́ннїи. г҃і: А҆пⷭ҇ли, со́ль землѝ. д҃і: И҆ свѣ́тъ мі́ра. д҃і: Гра́дъ верхꙋ̀ горы̀ лежа́щъ. є҃і: Свѣти́льникъ. ѕ҃і: Дѣла̀ дѡ́браѧ. к҃а: Что̀ є҆́же ᲂу҆би́ти; к҃г: Ꙗ҆́кѡ тре́бѣ є҆́сть примири́тисѧ бра́тꙋ. к҃з: Прелюбодѣ́йство. к҃ѳ: Ѻ҆́ко (л. в҃) и҆лѝ десни́ца соблажнѧ́ющаѧ. л҃а: Ѿпꙋще́нїе. л҃г: Є҆́же весьма̀ не каѧ́тисѧ. м҃г: Любо́вь и҆ врагѡ́въ.
  Глава̀ ѕ҃.
  а҃: Ми́лостынѧ. є҃: Моли́тисѧ. д҃і: Ѡ҆ставлѧ́ти бра́тꙋ. ѕ҃і: По́стъ. ѳ҃і: Сокро́вищствовати. к҃д: Бг҃ъ, и҆ маммѡ́на. л҃г: Подоба́етъ и҆ска́ти пе́рвѣе црⷭ҇твїѧ бж҃їѧ, и҆ пра́вды є҆гѡ̀.
  Глава̀ з҃.
  а҃: Не сꙋди́ти бли́жнѧгѡ. ѕ҃: Не дава́ти ст҃а̑ѧ псѡ́мъ. г҃і: Врата̀ тѣ́снаѧ и҆ ширѡ́каѧ. є҃і: Подоба́етъ внима́ти ѿ лжепроро́кѡвъ. и҃і: Плоды̀ дре́въ. к҃д: Созида́ѧй на ка́мени. к҃ѕ: И҆ на песцѣ̀.
  Глава̀ и҃.
  в҃: Прокаже́нный ѡ҆чи́стивыйсѧ. є҃: Вѣ́ра стонача́льника. а҃і: Ꙗ҆зы́кѡвъ зва́нїе. д҃і: Те́ща петро́ва ѻ҆гнежего́ма. ѳ҃і: Кни́жникъ і҆и҃сꙋ послѣ́довати хотѧ́й. к҃д: Трꙋ́съ ве́лїй въ мо́ри. к҃и: Два̀ де́мѡнствꙋемїи. л҃а: Де́мѡни въ ста́до свине́й ѿше́дшїи.
  Глава̀ ѳ҃.
  в҃: Разсла́бленный и҆сцѣлѣ́вшїй. є҃: Грѣхѡ́въ ѡ҆ставле́нїе. ѳ҃: Зва́нїе матѳе́а. і҃: Грѣ́шницы и҆ мытарѝ со і҆и҃сомъ возлежа́тъ. з҃і: Вїно̀ но́вое. и҃і: Дще́рь нача́льника воскре́сшаѧ. к҃: Кровоточа́щаѧ. к҃и: Два̀ слѣпца̀ вѣ́рꙋющїи воспрозира́ютъ. л҃в: Де́мѡнствꙋемый, глꙋхі́й. л҃г: Жа́тва и҆ дѣ́латели.
  Глава̀ і҃.
  а҃: Дарова́нїе и҆сцѣле́нїй. г҃: А҆пⷭ҇ли, и҆ и҆́хъ и҆мена̀. є҃: Посыла́ютсѧ проповѣ́дати є҆ѵⷢ҇лїе. г҃і: Ми́ръ. д҃і: Ѿтрѧсе́нїе пра́ха. ѕ҃і: Ско́рбь. к҃в: Терпѣ́нїе до конца̀. к҃г: Гоне́нїе и҆ бѣжа́нїе. к҃и: Ѿ кі́ихъ подоба́етъ боѧ́тисѧ, и҆ не боѧ́тисѧ. к҃ѳ: Два̀ врабїѧ̑. л҃: Власы̀ главы̀. л҃в: И҆сповѣ́данїе ѡ҆ хрⷭ҇тѣ̀ пред̾ человѣ́ки. л҃д: Ми́ръ, ме́чь. л҃є: Разлꙋче́нїе. л҃з: Любле́нїе ро́ждшихъ, и҆ ча̑дъ. л҃и: Крⷭ҇тъ. л҃ѳ: Погꙋби́ти дꙋ́шꙋ. м҃: Прїе́млющїи хрⷭ҇та̀.
  Глава̀ а҃і.
  в҃: І҆ѡа́ннъ посыла́етъ два̀ ᲂу҆ченика̀. з҃: Свидѣ́тельство хрⷭ҇то́во (л. в҃ ѡ҆б.) ѡ҆ і҆ѡа́ннѣ. г҃і: Зако́нъ и҆ проро́цы. и҃і: Хрⷭ҇то́съ и҆ і҆ѡа́ннъ. к҃а: Хорази́нъ, виѳсаі́да, капернаꙋ́мъ. к҃є: Ѿкрове́нїе є҆ѵⷢ҇лїа, младе́нцємъ бы́вшее. к҃и: Зва́нїе трꙋжда́ющихсѧ и҆ ѡ҆бремене́нныхъ.
  Глава̀ в҃і.
  а҃: Оу҆ченицы̀ кла́сы терза́юще. з҃. Ми́лость, же́ртва. і҃: Рꙋка̀ сꙋха́ѧ. в҃і: Въ сꙋббѡ́тахъ добро̀ подоба́етъ твори́ти. к҃в: Де́мѡнствꙋемый, слѣпы́й и҆ глꙋхі́й. к҃є: Ца́рство раздѣ́льшеесѧ на сѧ̀. л҃а: На дх҃ъ хꙋла̀. л҃г: Дре́во до́брое и҆ гнило́е. л҃д: Рождє́нїѧ є҆хі́днѡвъ. м҃а: Нїнеѵі́тѧне. м҃в: Цари́ца ю҆́жскаѧ. м҃и: Кто̀ мт҃и, и҆ кто̀ бра́тїѧ хрⷭ҇то́вы;
  Глава̀ г҃і.
  г҃: При́тча сѣ́ющагѡ. а҃і, л҃д: Чесѡ̀ ра́ди въ при́тчахъ глаго́лаше і҆и҃съ; и҃і: При́тчи и҆ноглаго́ланїе. к҃д: При́тча пле́велъ. к҃ѕ: И҆ и҆ноглаго́ланїе є҆ѧ̀. л҃а: При́тча зе́рна горчи́чна. л҃г: Ква́са. м҃д: Сокро́вища сокрове́ннагѡ. м҃є: Би́сера многоцѣ́ннагѡ. м҃з: Не́вода. н҃д: Назѡре́и ѡ҆ і҆и҃сѣ соблажнѧ́ющїисѧ.
  Глава̀ д҃і.
  а҃: И҆́рѡдова сла́ва ѡ҆ і҆и҃сѣ. г҃: І҆ѡа́ннъ крⷭ҇ти́тель чесѡ̀ ра́ди въ темни́цꙋ всади́сѧ; і҃: Ѡ҆безглавлѧ́етсѧ. г҃і: Ѿхо́дитъ і҆и҃съ въ пꙋ́сто мѣ́сто. є҃і: Ѡ҆ пѧтѝ хлѣ́бѣхъ, и҆ двою̀ ры́бꙋ. к҃г: Моли́тва і҆и҃сова. к҃д: Кора́бль а҆пⷭ҇лѡвъ ѡ҆бꙋрева́емь ѿ во́лнъ. к҃и: Пе́тръ маловѣ́рный. л҃ѕ: Каса́ютсѧ ѡ҆ме́тѣ ри́зы і҆и҃совы.
  Глава̀ є҃і.
  г҃: Преда́нїе ѻ҆тє́цъ. в҃і: Собла́знъ. г҃і: Са́дъ и҆скоренѧ́емый. д҃і: Слѣпі́и слѣпцє́въ наста́вницы. и҃і: Се́рдце. к҃в: Жена̀ ханане́а. к҃ѕ: Хлѣ́бъ ча̑дъ: псѝ. к҃и: Ве́лїѧ вѣ́ра ханане́и. л҃в: Хлѣ́би се́дмь и҆ ма́лѡ ры́бицъ. л҃ѕ: Благодаре́нїе.
  Глава̀ ѕ҃і.
  д҃: Зна́менїе і҆ѡ́ны проро́ка. ѕ҃: Ква́съ фарїсе́ѡвъ и҆ саддꙋке́ѡвъ. в҃і: Оу҆че́нїе и҆́хъ. г҃і: Сла́ва человѣ́кѡвъ ѡ҆ сн҃ѣ человѣ́честѣмъ. з҃і: Вѣ́ра, дарова́нїе бж҃їе. ѳ҃і: Ключѝ црⷭ҇тва нбⷭ҇нагѡ. (л. г҃) к҃а: Предречѐ і҆и҃съ сме́рть свою̀. к҃д: Ѿврещи́сѧ себѐ, и҆ взѧ́ти крⷭ҇тъ. к҃є: Погꙋби́ти и҆ спастѝ дꙋ́шꙋ.
  Глава̀ з҃і.
  а҃: Преѡбраже́нїе і҆и҃сово. є҃: Сн҃а бж҃їѧ подоба́етъ слꙋ́шати. і҃: И҆лїа̀ кто̀; з҃і: Невѣ́рїе ᲂу҆ченикѡ́въ. к҃: Си́ла вѣ́ры. к҃а: Моли́тва и҆ по́стъ. к҃г: Предречѐ хрⷭ҇то́съ свою̀ сме́рть. к҃д: Да́нь дае́тъ.
  Глава̀ и҃і.
  а҃: Кто̀ бо́лїй во црⷭ҇твїи нбⷭ҇нѣмъ; є҃: Прїѧ́ти ѻ҆троча̀. ѕ҃: Соблазни́ти. з҃: Собла́зны. і҃: А҆́гг҃ли ѻ҆троча́тъ. в҃і: Ѻ҆вца̀ поги́бшаѧ. є҃і: Ѡ҆бличи́ти бра́та согрѣши́вшаго. к҃а: Коли́кощи подоба́етъ ѡ҆ставлѧ́ти бра́тꙋ; к҃г: Ца́рь совопроша́ѧсѧ ѡ҆ сло́вѣ съ рабы̀ свои́ми.
  Глава̀ ѳ҃і.
  г҃: Ѿпꙋсти́ти женꙋ̀. з҃: Да́ти кни́гꙋ ѿпꙋсти́тельнꙋю. в҃і: Скопцы̀. г҃і: Ѻ҆троча́та і҆и҃сꙋ принє́сшаѧсѧ. з҃і: Є҆ди́нъ бг҃ъ бл҃гъ: подоба́етъ соблюстѝ за́пѡвѣди. к҃а: Соверше́нъ. к҃г: Ꙗ҆́кѡ неꙋдо́бь бога́тый вни́детъ въ црⷭ҇тво нбⷭ҇ное. к҃ѕ: Оу҆ бг҃а всѧ̑ возмѡ́жна сꙋ́ть. к҃з: Всѧ̑ ѡ҆ста́вити, и҆ послѣ́довати хрⷭ҇тꙋ̀.
  Глава̀ к҃.
  а҃: Домовлады́ка ᲂу҆мзди́вый дѣ́латели въ вїногра́дъ. є҃і: Ѻ҆́ко лꙋка́во. з҃і: Предречѐ і҆и҃съ сме́рть свою̀. к҃: Проше́нїе ма́тере ѡ҆ сынѣ́хъ зеведе́евыхъ. к҃в: Ча́ша и҆ креще́нїе. к҃и: Слꙋже́нїе сн҃а человѣ́ча. л҃: Два̀ слѣпца̀.
  Глава̀ к҃а.
  а҃: Хрⷭ҇то́съ всѣ́дый на ѻ҆слѧ̀, во і҆ерꙋсали́мъ грѧде́тъ. в҃і: И҆зме́щетъ и҆з̾ хра́ма продаю́щыѧ и҆ кꙋпꙋ́ющыѧ. г҃і: До́мъ моли́твы. ѳ҃і: Смоко́вница и҆зсо́хшаѧ. к҃є: Креще́нїе і҆ѡа́нново. к҃и: Кто̀ творѧ́й во́лю бж҃їю. л҃в: Мытарѝ и҆ блꙋдникѝ. л҃г: Вїногра́дъ бж҃їй. л҃и: Дѣ́латели непра́веднїи, сы́на домовлады́ки ᲂу҆би́вше. м҃в: Ка́мень краеꙋго́льный. (л. г҃ ѡ҆б.)
  Глава̀ к҃в.
  в҃: Бра́цы сы́на царе́ва. ѳ҃: Ꙗ҆зы́кѡвъ зва́нїе. а҃і: Ѻ҆де́жда бра́чнаѧ. ѕ҃і: Кинсо́нъ ке́саревъ. к҃г: Совзыска́нїе саддꙋке́ѡвъ и҆ і҆и҃са ѡ҆ воскресе́нїи ме́ртвыхъ. л҃в: Бг҃ъ, бг҃ъ живы́хъ. л҃ѕ: За́повѣдь вели́каѧ. л҃з: Любо́вь бж҃їѧ. л҃ѳ: И҆ бли́жнѧгѡ. м҃а: Совзыска́нїе і҆и҃са и҆ фарїсе́ѡвъ ѡ҆ хрⷭ҇тѣ̀, чі́й є҆́сть сн҃ъ;
  Глава̀ к҃г.
  в҃: Кни́жницы ᲂу҆ча́щїи лю́ди по зако́нꙋ мѡѷсе́овꙋ, кі́и; г҃, до л҃г: Ви́ды лицемѣ́рїѧ фарїсе́ѡвъ. є҃: храни́лища, ѻ҆ме́ты. ѕ҃: Первовозлежа̑нїѧ. з҃: Цѣлова̑нїѧ. и҃: Є҆ди́нъ наста́вникъ на́съ хрⷭ҇то́съ. а҃і: И҆ны́хъ слꙋга̀. г҃і: Заключа́ющїи црⷭ҇тво нбⷭ҇ное. д҃і: Поѧда́ющїи до́мы вдови́цъ. є҃і: Ѡ҆бходѧ́щїи мо́ре и҆ сꙋ́шꙋ, є҆́же сотвори́ти є҆ди́наго прише́льца. ѕ҃і: Клѧ́тисѧ. к҃г: Ѡ҆десѧ́тствꙋющїи ѕє́лїѧ. к҃є: Ѡ҆чища́ющїи внѣ̑шнѧѧ. к҃з: Гро́би пова́пленнїи. к҃ѳ: Гро́бы проро́кѡвъ ᲂу҆краша́ющїи. л҃г: Рождє́нїѧ є҆хі́днѡвъ. л҃з: Ко́кошъ и҆ птенцы̀.
  Глава̀ к҃д.
  в҃: Разоре́нїе хра́ма. г҃: Зна́менїе прише́ствїѧ хрⷭ҇то́ва. в҃і: Беззако́нїе ᲂу҆мно́жившеесѧ. к҃д: Лжехрі́сти и҆ лжепроро́цы. к҃ѳ:  Warning: simplexml_load_file(https://blogs.yandex.ru/search.rss?text=%D0%9E%D1%82%20%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%B5%D1%8F%20in%20%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%95%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5&ft=comments&holdres=mark&full=1): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /home/p305413/www/xn-----7kcagabcx1bboelivelc9a1ae5h2keg.xn--p1ai/51_ot_matfeya_svyatoe_blagovestvovanie.docs.htm on line 218

  Warning: simplexml_load_file(): I/O warning : failed to load external entity "https://blogs.yandex.ru/search.rss?text=%D0%9E%D1%82%20%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%B5%D1%8F%20in%20%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%95%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5&ft=comments&holdres=mark&full=1" in /home/p305413/www/xn-----7kcagabcx1bboelivelc9a1ae5h2keg.xn--p1ai/51_ot_matfeya_svyatoe_blagovestvovanie.docs.htm on line 218

  Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/p305413/www/xn-----7kcagabcx1bboelivelc9a1ae5h2keg.xn--p1ai/51_ot_matfeya_svyatoe_blagovestvovanie.docs.htm on line 220
  Святое благовествование от Матфея
  Славянский язык

  Warning: simplexml_load_file(https://blogs.yandex.ru/search.rss?text=%D0%9E%D1%82%20%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%B5%D1%8F%20in%20%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%95%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5&ft=comments&holdres=mark&full=1): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /home/p305413/www/xn-----7kcagabcx1bboelivelc9a1ae5h2keg.xn--p1ai/51_ot_matfeya_svyatoe_blagovestvovanie.docs.htm on line 259

  Warning: simplexml_load_file(): I/O warning : failed to load external entity "https://blogs.yandex.ru/search.rss?text=%D0%9E%D1%82%20%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%B5%D1%8F%20in%20%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%95%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5&ft=comments&holdres=mark&full=1" in /home/p305413/www/xn-----7kcagabcx1bboelivelc9a1ae5h2keg.xn--p1ai/51_ot_matfeya_svyatoe_blagovestvovanie.docs.htm on line 259

  Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/p305413/www/xn-----7kcagabcx1bboelivelc9a1ae5h2keg.xn--p1ai/51_ot_matfeya_svyatoe_blagovestvovanie.docs.htm on line 261


  Warning: DOMDocument::load(https://blogs.yandex.ru/search.rss?text=%D0%9E%D1%82%20%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%B5%D1%8F%20in%20%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%95%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5&ft=blog&holdres=mark&full=1): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /home/p305413/www/xn-----7kcagabcx1bboelivelc9a1ae5h2keg.xn--p1ai/51_ot_matfeya_svyatoe_blagovestvovanie.docs.htm on line 272

  Warning: DOMDocument::load(): I/O warning : failed to load external entity "https://blogs.yandex.ru/search.rss?text=%D0%9E%D1%82%20%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%B5%D1%8F%20in%20%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%95%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5&ft=blog&holdres=mark&full=1" in /home/p305413/www/xn-----7kcagabcx1bboelivelc9a1ae5h2keg.xn--p1ai/51_ot_matfeya_svyatoe_blagovestvovanie.docs.htm on line 272

  Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/p305413/www/xn-----7kcagabcx1bboelivelc9a1ae5h2keg.xn--p1ai/51_ot_matfeya_svyatoe_blagovestvovanie.docs.htm on line 275

  www.церковно-славянская-библия.рф
  X
  Книга пророка Амоса (Амос) Часы Пасхи Второе соборное послание святого апостола Петра Книга пророка Варуха (Вар) Послание к Титу (Тит) иеремия • www.церковно-славянская-библия.рф пророк Иеремия Седмица ваий (с понедельника по пяток) Служба в среду — Богородице Одигитрии Православное осмысление творения мира. Выпуск 2 Синодальный перевод. Книга пророка Иоиля (Иоиль) Восьмая седмица по Пасхе, первая по Пятидесятнице (со вторника по субботу) экклезиаст • www.церковно-славянская-библия.рф Экклесиаста или проповедника
   

  54.158.245.157